The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

EU-Nytt nr. 10, 12. mars 2003 

Utvidelsen

Europas fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Forskning

Generelt

Seminarer

Utvidelsen

Romano Prodi ønsker Malta velkommen inn i EU
Malta avholdt folkeavstemning om EU-medlemskap lørdag 8. mars. Resultatet ble 53,6% ja til EU, med 91% oppmøte. Romano Prodi ønsket resultatet velkommen, og kalte det et historisk valg. Han uttalte at malteserne har stemt for stabilitet, vekst og en fredelig gjenforening av Europa og Europas folk. Les mer her


Slovenia neste land ut med
folkeavstemning

Slovenia blir neste land til å avholde folkeavstemning om medlemskap i EU, 23. mars. Bildet viser gamlebyen i Ljubljana, Slovenias hovedstad. Se oversikt over alle folkeavstemningene her

Europaparlamentet publiserer foreløpig medlemskapstraktat
Den foreløpige medlemskapstraktaten foreligger nå på Europaparlamentets hjemmeside. Før den offisielle teksten foreligger må den gjennom en siste språklig og juridisk sjekk. Den foreløpige teksten finner du her

Kypros-utvidelsen går som planlagt selv uten FN-løsning
Kommisjonen beklager at det ikke ble enighet i konflikten om Kypros til tross for meklingsforsøk fra FNs side, men fastslår at dette ikke setter en stopper for utvidelsen og et kypriotisk EU-medlemskap. Les mer her

Til topp Link to top of page

Europas fremtid

Romano Prodi holder "State of the Union"-tale
Romano Prodi holdt tirsdag sin årlige tale om Unionens tilstand til Europaparlamentet. Han la stor vekt på utvidelsen, og understreket at den nåværende utvidelsen ikke er slutten på gjenforeningen av Europa. Ellers understreket han behovet for en styrking av EUs handlekraft i utenriks- og sikkerhetspolitikken, særlig i lys av Irak-spørsmålet. Les talen her

Et rammeverk for EUs relasjoner med EUs østlige og sørlige naboer
Kommisjonen la 12. mars frem en melding som legger opp det fremtidige rammeverket for EUs forhold til Russland, NIS- og middelhavslandene - de land som i dag ikke har et medlemskapsperspektiv og som snart vil utgjøre grenseland med EU. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Patten markerer innvielsen av den internasjonale krigsforbryterdomstolen
Utenrikskommissær Chris Patten markerte tirsdag innvielsen av den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag i Nederland. Patten kalte anledningen den viktigste utviklingen innen internasjonal rett siden opprettelsen av FN. Han sa også at krigsforbryterdomstolen bringer håp til tusenvis av ofre for forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og krigsforbrytelser. Siden 1995 har Europakommisjonen bidratt med rundt 13 millioner euro til arbeidet for å få opprettet en krigsforbryterdomstol. Les mer her

Mot en felles europeisk politikk for forsvarsutstyr
Langsiktige behov for en konkurransedyktig europeisk forsvarsindustri til å støtte Den europeiske sikkerhets og forsvarspolitikken er redegjort for i Kommisjonens melding som ble lagt frem 11. mars. -Skattebetalere skal få mest mulig ut av investeringene de gjør i sikkerhet, sa EUs næringskommissær Erkki Liikanen. Les mer her

Kommisjonen bidrar til økt risikokapital for middelhavslandene
Kommisjonen vedtok 11. mars å øke riksikokapitalen for blant annet Jordan, Gaza og Marokko som er en del av MEDA-fundingen. Les mer her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Hvordan gjør landene i forhold til Lisboa-prosessen?
I forbindelse med vår-toppmøtet hvor Lisboa-prosessen står på dagsorden, offentliggjorde Kommisjonen 11. mars en rapport om strukturindikatorene som viser hvordan landene gjør det i forhold til de økonomiske, sosiale og miljømessige mål som ble satt i Lisboa 2000. Les mer her Se Kommisjonens hjemmeside om hva Lisboa-prosessen er her

Kommisjonen vil friske opp innovasjonspolitikken i EU
I lys av det forestående toppmøtet som vil i hovedsak vies Lisboa-prosessen la Kommisjonen 11. mars frem en melding om innovasjonspolitikk. Meldingen nneholder konkrete forslag til hvordan det europeiske mangfoldet kan vendes til en styrke i nyskapingsøyemed. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

EU og USA vil samarbeide om klima- og energiforskning
Forskningskommissær Philippe Busquin møtte nylig USAs energiminister Spencer Abraham. De to diskuterte sterkere forskningssamarbeid mellom EU og USA, særlig innen energi- og klimaforskning. Amerikanske universiteter kan delta i prosjekter innenfor EUs sjette rammeprogram for forskning, som blant annet fokuserer på brenselscelleteknologi. Les mer her

EU-forskning gir varselsystem for vulkansk aktivitet
Kommisjonens felles forskningssenter tar i bruk sin nyskapende radarsystem for å overvåke bevegelser i vulkanen i  Stromboli-fjellet i Italia. 12. mars presenterte EUs forskningskommissær Philippe Busqin hvordan nyskapende teknologi fra EU-forskningen vil brukes til å samle data fra aktive vulkaner som et preventivt tiltak for å beskytte befolkningen. Les mer her 

Akrylamid i mat farlig? Finn ut selv
Kommisjonen har tatt iniativ til å gjøre forskning på akrylamid i mat tilgjengelig for alle gjennom en ny database. Databasen inneholder ulik EU-forskning på emnet. Les mer her

 Til topp Link to top of page

Generelt

Strategi lykkes: Stadig flere kvinner i toppstillinger i 
Kommisjonen
Kommisjonens interne likestillingsstrategi har vært i virke i tre år og stadig flere kvinner utnevnes til toppstillingene i Kommisjonen.  De kvantifiserbare målene er nådd og arbeidet vil fortsette. Les mer her

Kommisjonen diskuterer utsatte fiskebestander med berørte parter
Kommisjonen avholdt 10.-11. mars en workshop om forvaltning av de truede torske- og lysingbestandene i Europa. På workshopen deltok representanter for fiskerinæringen, nasjonale myndigheter og vitenskapsfolk.  Les mer her Les Fiskerikommissær Franz Fischlers innlegg her

Seminarer

EU-utvidelsen i Europa og Norges rolle
Norsk-tysk handelskammer inviterer til åpent seminar med Christian Danielsson, Deputy Head of Cabinet, Kabinett Verheugen (Kommissær for spørsmål om utvidelse) 20. mars kl. 17.00. Tema er EU-utvidelsen og Norges rolle. For mer informasjon og/eller påmelding, ring Norsk-tysk handelskammer på: 22128210

Global Challenges for the Chemicals Management in the EU Leena Ylä-Mononen er finsk nasjonal ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for miljø og arbeider blant annet med POPs (Persistent Organic Pollutants). 19. mars kl. 13.30-14.30. For informasjon/påmelding, ring 22 83 35 83 Les mer her

 

 

   

 

 

Tilbake Link to top of page