EU-nytt nr 9, 10. april

Europeisk dokumentarfilm-
festival

Situasjonen i Midtøsten

EU i verden 

Næringsliv og det indre marked

Økonomi og finans

Transport og energi

Konferanser

Diverse

Utlysninger fra EU

Europeisk Dokumentarfilm festival

Europakommisjonens Delegasjon vil gjerne minne om den Europeiske dokumentarfilm festivalen som avholdes i Oslo 9.-14. april på Cinemateket. Festivalen har noen av de beste dokumentarfilmene som er laget i Europa de siste årene og det gjennomgående temaet er den personlige dokumentaren. Festivalen er et samarbeid mellom Norsk Film Institutt, europeiske ambassader, kulturinstitutter og handelskammer, samt Europakommisjonens Delegasjon. Se programmet her

Situasjonen i Midtøsten

Intervju om Midtøsten på BBC Hard Talk 
Chris Patten ble intervjuet om situasjonen i Midtøsten på BBC-programmet Hard Talk 10. april. Les intervjuet her

Informasjon om EUs bistand til de Palestinske områdene 
Kommisjonen med Kommissær Poul Nielsen i spissen oppfordret 8. april Israel til å la de humanitære organisasjonene arbeide uten hindringer. Les mer om EUs bistand til de Palestinske områdene her Les uttalelser fra President Prodi og Kommissær Nielson her

Situasjonen i Midtøsten 
Tale av utenrikskommissær Chris Patten på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg 9. april. Les mer her

EU i verden

Situasjonen i Tsjetsjenia 
Innlegg av utviklings- og bistandskommissær Poul Nielson på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg 10. april. Les innlegget her

Kommisjonen foreslår 4 nye områder for forhandlinger med Sveits 
Kommisjonen bad 9. april om mandat til å forhandle på 4 nye områder med Sveits. Områdene er gjennomføring av Schengen-avtalen, kriterier og mekanismer for å avgjøre hvem som skal behandle en asylsøknad, opprettelsen av en frihandelsavtale om tjenester og en bilateral avtale på det audiovisuelle feltet. Les mer her

Ny strategi for forhandlinger om økonomiske partnerskap med ACP-landene 
Kommisjonen la 9. april til rette for en ny type avtaler med de 76 såkalte ACP- landene (Africa, Carribean and the Pacific). Avtalene vil binde sammen handel og utvikling skreddersydd for landene og regionene. Les mer her

8 millioner euro til arbeid med internt fordrevne i Colombia 
Kommisjonen har allokert 8 millioner euro til arbeid med internt fordrevne i Colombia. Les mer her

Nye tiltak for å stoppe dyrkingen av narkotiske stoffer i Afghanistan 
Kommisjonen ønsker velkommen de nye tiltakene som er foreslått av den Afghanske interim administrasjonen for å forhindre videre dyrking av opiumsplanter i Afghanistan. Les mer her

Utviklingen av EUs utenrikspolitikk i en globalisert verden 
Tale av utenrikskommissær Chris Patten på "Central Party School" i Beijing 4. april. Les talen her

Næringsliv og det indre marked

Den europeiske forsvarspolitikken og -industrien 
Kommentarer av næringslivskommissær Erkki Liikanen på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg 10. april. Les kommentarene her

Tredje europeiske forum for innovativt næringsliv 
Åpningsinnlegg av næringslivskommissær Erkki Liikanen. Les innlegget her

Forslag om endring av EUs lovgivning på det farmasøytiske området 
Tale av kommissær ansvarlig for næringslivet, Erkki Liikanen, på en konferanse for forumet for US-EU økonomiske og juridiske spørsmål. Les talen her

EUs kommunikasjons lovgivning 
Tale av Erkki Liikanen om EUs reguleringsrammeverk innenfor telekommunikasjon. Les mer her

Bedrede passasjerrettigheter på skip 
Kommisjonen ønsker å styrke passasjerrettighetene på skip og la frem to forslag som skal forhindre ulykker deriblant stabiliseringskrav og forenklede sikkerhetsregler. Les mer her

 

Økonomi og finans

Budsjettet for år 2000 godkjent 
Europaparlamentet vedtok 10. april å godkjenne implementeringen av Kommisjonens budsjett for år 2000. Les mer her

Nettmøte med budsjettkommissær Michaele Schreyer 15. april 
EU tar nå på seg ansvar for områder utenfor Europas grenser.  Krigen i Afghanistan og situasjonen i Midtøsten betyr utfordringer for EUs budsjett. Møt EUs budsjettkommissær på nett 15. april 18.00-20.00 og diskuter utfordringer som utvidelsen, distriktsstøtten og den internasjonale situasjonen. Les mer her

Transport og energi

Medlemskap for fellesskapet i IMO og ICAO 
Kommisjonen bad 9. april Rådet om å godkjenne forhandlinger om EUs tiltredelse i den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) og Den internasjonale sivile flyorganisasjonen (ICAO). Gjennom en slik tiltredelse vil EU ta sin plass i disse viktige organisasjonene som ligger innenfor EUs kompetanseområde og der de til nå bare har spilt en mindre rolle gjennom sin observasjonsstatus. Les mer her 

Transport- infrastruktur i Europa 1990 - 1999 - 25% flere motorveier 
Tall fra Eurostat viser at nettverket av motorveier i EU har økt med 25% i perioden 1990-1999. Tallene viser også at jernbanenettverket er blitt redusert med 4% i samme periode. Tettheten av transport - infrastruktur er 6 ganger høyere i EU enn i Sentral- og Øst-Europa. Les mer her

Intelligent energi i Europa - Nytt energiprogram 
Kommisjonen la 9. april fram forslag til et nytt flerårig program for tiltak på energiområdet. Programmet, Intelligent energi, 2003-2006 skal erstatte det nåværende rammeprogrammet for energi. Med et budsjett på 215 millioner euro skal programmet gjennomføre forslagene i grønnboken om sikker energiforsyning basert på energieffektivisering og fornybare energikilder. Les mer her 

Diverse

Utfordringene med et aldrende samfunn 
Tale av sosialkommissær Anna Diamantopoulou på FNs konferanse om aldring i Madrid 8. april. Les mer her

Hvordan kan man oppmuntre til kulturbeskyttelse i Europa  
Kulturbeskyttelse er temaet for en konferanse som ble avholdt i Madrid 8.-9. april. Les mer her

Ombudsmannen presenterte årsrapporten for 2001 
Jacob Søderman presenterte ombudsmannens årsrapport 8. april. I 2001 mottok ombudsmannen 1874 klager. Les mer her

Sivilt- juridisk- samarbeid: Lugano-konvensjonen 
Kommisjonen foreslår forhandlinger med tanke på å vedta Lugano-konvensjonen om sirkulering av juridiske og kommersielle beslutninger innen EU, EFTA og Polen. Les mer her

Skogbruk - Kommisjonens tanker 
Tale av næringslivskommissær Erkki Liikanen om skogbruk og utvidelsen. Les mer her

Utformingen av morgendagens Europa 
Tale av President Prodi til Europaparlamentet 4. april. Les talen her

Konferanser

Blir det Island som utløser en norsk EU-søknad? Eller er det de norske fiskeriene som skal føre an i en ny norsk EU-debatt? 

Europabevegelsen inviterer til europakonferanse i Oslo
lørdag 13. april - Kl. 12.00 - 16.00

 Påmelding til gunilla@jasiden.no

 Mer informasjon:

ttp://www.jasiden.no/default.asp?pid=3&sid=1&tid=0&kid=0&nid=999

 

Utlysninger fra EU

Ruteflyvning — I henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Frankrig følgende i udbud: Ruteflyvning mellem Paris (Orly) og Korsika (1). Les utlysningen her

Ruteflyvning — I medfør af artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Frankrig følgende i udbud: Ruteflyvning fra Strasbourg (1). Les utlysningen her

Indkaldelse af interessetilkendegivelser — Indkaldelsens reference: 2002/ECFIN/02. Les mer her

 

 
 Tilbake Link to top of page