The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon

 

  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr 5, 6. mars 2002

Konventet

Konventet om EUs framtid 
Konventet, dvs. forsamlingen som skal diskutere EUs framtid, møttes for første gang 28. februar.  President Prodis tale ved åpningsermonien finner du her og Valery Giscard D'Estaing, konventets president sin tale finner du her

Konventets internettside 
Konventets internettside finner du her

Konventets debattsider 
For at debatten om Europas framtid skal bli bredest mulig, har konventet en debattside der det er mulig å legge inn sine egne kommentarer. Se her

Miljø

EU ratifiserer Kyoto-avtalen før 1. juni 
EUs miljøvernministre ble 4. mars enige om å ratifisere Kyoto-avtalen. Ratifiseringen regnes å være ferdig før 1. juni. Ifølge Kyoto-avtalen skal EU redusere sine utslipp med 8% i forhold til 1990 nivå. Les pressemelding her. Bakgrunnsinformasjon finner du her

Kommisjonen krever at kadmiumbatterier blir erstattet med sikrere batterier innen 2005 
Kommisjonen foreslår å innføre et forbud mot bruk av kadmium batterier i elektriske biler innen 2005. Avfallsdirektivet om biler fra 2000 inkluderer allerede et generelt forbud mot tungmetaller i biler. Les mer her

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Arbeidsledigheten i eurosonen stabil på 8,4%
Den sesong-justerte arbeidsledigheten i eurosonen var stabil på 8,4% i januar 2002 i forhold til desember 2001. Les mer her

Rådsmøte for sysselsetting og sosiale spørsmål 7. mars 
Oversikt over saker som skal tas opp på rådsmøtet 7. mars. Rådet vil blant annet diskutere resultattavlen for den sosiale agenda og anbefalinger til toppmøtet i Barcelona 15.-16. mars. Les mer her

Økonomi og finans

Finansielle tjenester: Enighet om sikkerhetsdirektivet 
Rådsmøtet for det indre marked ble 5. mars enige om forslag til direktiv som skal begrense kredittrisikoen ved overførsler. Rådets felles holdning skal nå til Europaparlamentet for 2. lesning. Les mer her

Resultater fra økonomi- og finansrådsmøte 4.-5. mars
Ministrene diskuterte skatter på formue og finansielle tjenester. Les mer her

Årlig inflasjon i euroområdet steg til 2,7% i januar
Årlig inflasjon i euroområdet steg til 2,7% i januar fra 2,0% i desember. For EU15 er tallene 2,5% i januar, opp fra 1,9% i desember. Les mer her

Euro

Overgang til euro - en suksesshistorie 
I en rapport til toppmøtet i Barcelona i midten av mars drøfter Kommisjonen innføringen og overgangen til euroen. Rapporten viser at det var små forskjeller mellom landene, og at frykten for at SMB ikke skulle være forbedret var ubegrunnet. Les mer her

Farvel til nasjonal valuta 
28. februar var den siste dagen med dobbel sirkulering i medlemslandene. Fra 1. mars er euroen eneste gyldige betalingsmiddel. Les mer her

Ombudsmannen oversender euro-klage til Kommisjonen 
EUs ombudsmann har oversendt en klage fra to finske statsborgere angående avrunding ved bruk av euroen. Det finske parlamentet har vedtatt en lov om at 1- og 2- centene ikke skal brukes, og at prisene derfor rundes opp eller ned. Les mer her

 

EU i verden

EU reagerer på amerikanske restriksjoner for stålimport
Handelskommissær Pascal Lamy reagerer kraftig på det han kaller amerikansk proteksjonisme og sier at de amerikanske problemene ikke skyldes import av stål fra resten av verden. Les mer her

EU legger fram forslag om tilgang til livsnødvendige medisiner for utviklingsland uten egen medisinproduksjon
På et møte i WTO- gruppen for åndsverklovgivning la EU 5. mars fram et forslag om tilgang til livsnødvendige medisiner for utvikingsland uten egen medisinproduksjon. Les mer her

Muligheter og utfordringer for Kaliningrad etter utvidelsen 
På et møte i Østersjø-rådet 6. mars sa Chris Patten at EUs utvidelse representerer både muligheter og utfordringer for Kaliningrad. Utvidelsen av EU vil bety tettere samarbeid og positive ringvirkninger også for Kaliningrad. Utfordringen blir å finne en balansegang mellom Kaliningrads behov for lett tilgang til de øvrige russiske territorier og EUs behov for sikkerhet ved ytre grenser. Les mer her. Les talen her 

Landstrategi for Syria 
Kommisjonen har lagt fram en landstrategi 2002 - 2006 for Syria. Les mer her

Landstrategi for Libanon 
Kommisjonen har lagt fram en landstrategi 2002-2006 for Libanon. Les mer her

Landprogram for Nord-Korea 
Kommisjonen har vedtatt et landprogram for Nord-Korea for perioden 2001-2004. Les mer her

Landstrategi for Kina for 2002-2006 
Kommisjonen har lagt fram en landstrategi for Kina for perioden 2002-2006. Les mer her

Næringsliv og det indre marked

Kommisjonen godkjenner SAS sitt oppkjøp i Spanair 
Europakommisjonen godkjente 6. mars SAS sitt oppkjøp i Spanair. SAS får enekontroll i Spanair etter oppkjøpet. Les mer her

Kommisjonen godkjenner Hydros overtakelse av tyske VAW 
Kommisjonen godkjente 5. mars Hydros overtakelse av den tyske aluminiumsprodusenten VAW. Les mer her

Kontoret for harmonisering iav det indre marked (OAMI)
Kontoret for harmonisering av det indre marked registrere merkevarer i fellesskapet. På hjemmesidene finner du mer informasjon om OAMIs rolle og juridiske sider ved arbeidet.

Produksjonsprisene for industrien steg med 0,2% i januar 
Produksjonsprisene for industrien i eurosonen steg med 0,2% i januar fra måneden før. Les mer her

Liten framgang i liberaliseringen av siste del av telenettet ut til forbrukerne 
Tilgang til den siste biten av telenettet er uunværlig for konkurranse og utbredelse av bredbånd hos forbrukerne. Liberaliseringen går sent. Les mer her

Fremtidig utvikling av industrien 
En høynivå-gruppe har konkludert med at det er viktig å forbedre relasjoner med industrien på alle nivåer slik at det er lettere å fokusere på det viktigste; konkurranseevne, lønn, sosial inkludering og arbeidsmiljø. Les mer her

 

Informasjonssamfunnet

Publisering i en digitalisert verden 
Kommisjonen, Parlamentet og kommissær Erkki Liikanen møtte representanter fra den europeiske publiseringsbransjen 5. mars. Møtet dreide seg om redaktøransvar, egenregulering og innhold. Les mer her

Sikker pan-europeisk plattform for kommunikasjon mellom eRegjeringer 
Kommisjonen lanserte 5. mars en sikker infrastruktur for kommunikasjon mellom europeiske myndigheter. Les mer her

Europaparlamentet sier ja til .eu domenenavn 
Europaparlamentet sa 28. februar ja til forslaget om en forordning for å implementere .eu domenet. Les mer her

Landbruk

Det europeiske landbruket i årene 2000 og 2001
Situasjonsrapport over det europeiske landbruket i år 2000. Les mer her: Statistikk og økonomisk informasjon for år 2001 finner du her

Du er hva du spiser - innovasjon og investeringer for bedre kvalitet 
Tale av landbrukskommissær Franz Fischler på konferansen " Alimentaria" i Barcelona 4. mars. Les talen her

Diverse

Høring om bedre medisiner for barn 
Kommisjonen lanserte 28. februar en høring om bedre medisiner for barn. Bare en liten del av de medisinene som er til salgs har vært testet på barn. Les mer her

Rapport om rasisme og kulturell diversitet i mediene 
Det europeiske senter for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt har publisert en rapport om rasisme og kulturell diversitet i mediene. Rapporten finner du her

Utfordringer ved globaliseringen - regional integrasjon eller multilaterale regler 
Tale av handelskommissær Pascal Lamy på CARI-Instituttet i Buenos Aires 1. mars. Les talen her

Bedre oversikt over kommende initiativ 
For at institusjonene i Brussel skal kunne planlegge sine aktiviteter framover, sender Kommisjonen ut en oversikt over planlagte initiativer og når de forventes å bli lagt fram for Rådet og Europaparlamentet. For å forbedre åpenheten rundt EU-institusjonenes aktiviteter, legges dette arbeidsprogrammet også ut på internett. Se mer her

Utlysninger fra EU

Indkaldelse af forslag — 2002 — Forberedende foranstaltninger til en handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel. Les utlysningen her

------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (delegation-norway-info@cec.eu.int) og skrive «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet:  delegation-norway-info@cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
Marthe Haugland  marthe.haugland@cec.eu.int

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

 Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

 
 Tilbake Link to top of page