The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon
til Norge og Island  
  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

EU-Nytt nr 4,  27. februar

Konventet

Konventet har sitt første møte 
Konventet, som skal utrede EUs framtid, åpnes 28. februar. Du kan se åpningen "live" her. Hvis du vil vite mer om konventet finner du informasjon her 

Oversikt over medlemmene i Konventet 
Konventet, som skal utrede EUs fremtidige utseende har sitt første møte torsdag 27. februar. Her finner du en oversikt over konventets medlemmer. 

Den økonomiske og sosiale komitee er et pluss for Konventet 
Visepresident i konventet, Jean Luc Dehaene, besøkte 25. februar den økonomiske og sosiale komite (ESC) for å snakke om konventets oppgaver. Dehaene understreket hvor viktig ESCs rolle er i konventet, noe som også ble understreket av medlemmene selv. Den økonomiske og sosiale komite har 3 observatører i konventet. Les mer her

EU i verden

Kommisjonen ønsker ILOs verdenskommisjon velkommen 
Handelskommissær Pascal Lamy stilte seg positiv til ILOs opprettelse av en verdenskommisjon som skal se på den sosiale dimensjonen av globalisering. Les mer her

Bevilgning av 57 millioner euro til første fase av gjenoppbyggingen av Afghanistan
Kommisjonen godkjente 26. februar et første program for gjenoppbyggingen av Afghanistan. Pengene  skal i første rekke brukes til å stabilisere landet og til å støtte interimadministrasjonen. Les mer her

EUs handelskommissær i Argentina, Brasil og Chile 27. februar - 4. mars 
EUs handelskommissær Pascal Lamy besøker Argentina, Brasil og Chile på en rundreise i Latin-Amerika 27.02-04.03. Les mer om besøket her

Energi og transport

Det europeiske reguleringsforumet for elektrisitet 
På sitt møte i Firenze 21-22. februar ble det europeiske reguleringsforumet enig om et midlertidig tariffsystem for overføring av elektrisitet over landegrensene. Les mer her

Maritim transport - Kommisjonen foreslår avtale med Kina 
Etter de suksessrike forhandlingene med Kina om maritim transport i desember, legger nå Kommisjonen avtalen fram for godkjennelse av Rådet. Avtalen dekker kommersielle og sikkerhetsmessige aspekter ved sjøtransport. Les mer her

Økonomi, næringsliv og det indre marked

Arbeidsgruppe for styring av rettigheter til digitalt innhold på internett 
Fremming av et åpent og fleksibelt styringssystem for digitale rettigheter på internett er arbeidsgruppens mål.  Gruppen møtes 28. februar. Les mer her 

Nøkkeltall for euroområdet 
Oversikt over nøkkeltall for euroområdet finner du her

Evaluering av handlingsplanen for finansielle tjenester
Kommisjonen understreker behovet for konkret fremgang i sin rapport etter halvgått løp for handlingsplanen for finansielle tjenester. Bedre integrasjon av kapitalmarkedene, flere arbeidsplasser og lavere priser er viktig for å nå EUs mål om å ha den mest konkurransedyktige økonomien innen år 2010. Les mer her  

Fjerne politiske hindringer for gjennomføring av handlingsplanen for finansielle tjenester 
Politikkutformingsgruppen for finansielle tjenester møttes 26. februar i et forsøk på å fjerne politiske hindringer for gjennomføring av foreslåtte direktiver om pensjonsfond og finansielle konglomerater. Les mer her

Oversikt over forskjellige sider ved den økonomiske politikken 
Tale av økonomi- og finanskommissær Pedro Solbes i Europaparlamentet 26. februar. Solbes redegjorde for de endringene som er gjort i stabilitets- og konvergensprogrammene for medlemslandene og for gjennomføringen av de økonomiske retningslinjene for 2001. Les talen her

Prisforskjellen på biler i EU er fremdeles høy  
Den siste undersøkelsen på bilpriser uten skatter og avgifter viser at det fremdeles er store forskjeller i prisnivå. Spania, Hellas og Danmark har generelt sett de laveste prisene før avgiftene legges til, mens Tyskland og Østerrike ligger høyest. Les mer her

Helse og forbruker

G10 medisin-gruppen med viktige anbefalinger 
G10 medisin-gruppen la 26. februar fram viktige anbefalinger for å gjøre Europas farmasøytiske industri mer konkurransedyktig. Gruppen ble opprettet i mai 2001 og består blant annet av Erkki Liikanen og David Byrne, samt nasjonale helseministere. Les mer her

Ny diagnostisk test for ebola-viruset utviklet 
Med støtte fra EUs forskningsprogram har europeiske og afrikanske forskergrupper klart å utvikle en ny og enklere diagnostisk test for ebola-viruset. Les mer her

"God morgen Afghanistan" på luften 
"God morgen Afghanistan" en frokostradio sponset av Kommisjonen som startet sendingene sine 25. februar.  Programmet vil fouksere på faktainformasjon, men  også innholde elementer av underholdning. 80% av Afghanistans befolkning kan motta sendingene. Les mer her

Diverse

Utvidelsen - ukentlig nyhetsbrev 
Hvis du er interessert i EUs utvidelse østover kan du abonnere på Enlargement Weekly, et elektronisk nyhetsbrev fra Generaldirektoratet for Utvidelse. Se mer her

Et varsku for miljøet på globalt plan 
Tale av miljøkommissær Margot Wallström på konferansen "Bærekraftig og global - mot Johannsesburg." Margot Wallstöm tok til orde for at man nå må ta seg kraftig sammen og gjøre alt man kan for å komme fram til gode løsninger i Johannesburg. Les talen her

Hva er målet for EUs konkurransepolitikk 
Tale av konkurransekommissær Mario Monti under et arrangement for den europeiske konkurranse-dagen i Madrid 26. februar. Les talen her

Kommisjonen og OLAF tar påstander om manglende dømmekraft alvorlig
Oversikt over hvilke undersøkelser Kommisjonen og OLAF har gjort etter beskyldninger om manglende dømmekraft fra Paul Van Buitenen. Les mer her 

Utlysninger fra EU

Stillingsopslag vedrørende hvervet som administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag på miljøområdet. Les utlysningen her

Projekter, der kan komme i betragtning til tilskud fra Eurostat i årene 2002 og 2003. Les utlysningen her

Indkaldelse af forslag (VP/2002/003) — Budgetpost B3-4003: "Information, høring og deltagelse af virksomhedsrepræsentanter". Les utlysningen her

 ------------------------------------------------------------------------

Ukentlige nyheter fra Europakommisjonens Delegasjon
Dersom du  ønsker å motta dette ukentlige nyhetsbrevet på epost, ber vi deg vennligst sende en epost til (delegation-norway-info@cec.eu.int) og skrive «bestill» i subject-feltet. I det elektroniske nyhetsbrevet bringer vi lenker til pressemeldinger, nye rapporter og nyttige webadresser slik at du selv kan hente ut de sammendragene eller dokumentene som du er interessert i. Således omtaler vi ikke sakene i noen særlig grad men gir snarere en oppdatert oversikt over Kommisjonens aktiviteter og en hjelp til å finne fram på Europaserveren. Vi tar også med lenker til utvalgte taler av kommissærene da disse ofte gir den mest lettleste, oppdaterte og kortfattede oppsummeringen av Kommisjonens politikk på et saksfelt.

Tidligere elektroniske nyhetsbrev fra Europakommisjonens Delegasjon lagres på Delegasjonens hjemmeside: http://www.europakommisjonen.no  Her finnes også Delegasjonens papirnyhetsbrev, Nytt fra EU. Pressemeldingene er hentet fra Kommisjonens nyhetsdatabase Rapid. Denne er fritt tilgjengelig og oppdateres daglig: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm

Tips oss gjerne om andre du mener bør motta dette nyhetsbrevet:  delegation-norway-info@cec.eu.int eller gi oss tilbakemelding dersom du har synspunkter på denne tjenesten.

Ansvarlig redaktør:
Marthe Haugland  marthe.haugland@cec.eu.int

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Haakon VII’s gt. 10
Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo
Tlf: 22 83 35 83, Fax: 22 83 40 55
http://www.europakommisjonen.no

 Innholdet dette nyhetsbrevet gjengir ikke nødvendigvis Europakommisjonens offisielle standpunkter.

 

 

 
 Tilbake Link to top of page