The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

Pressemelding 23. juli 2003:
 

EUs miljøministre vedtar direktiv om handel med utslippskvoter

EUs miljøkommissær Margot Wallström hilste det endelige vedtaket i EUs Ministerråd om direktivet for handel med utslippskvoter velkommen i går. - Vedtaket i Ministerrådet om et system for å handel med drivhusgasser i EU sluttfører en vellykket prosess der Kommisjonen, Ministerrådet og Europaparlamentet har samarbeidet for miljøet i Europa. Det gjør EU i stand til raskt å følge opp Kyoto-protokollen på en måte som i minst mulig grad rammer næringslivet. EU blir nå ledende innen handel med utslippskvoter, sier hun.

- Jeg forventer at Kommisjonen i morgen vil foreslå å åpne det nye markedet for utslippskreditter opparbeidet av foretak internasjonalt innenfor "Mekanismen for felles implementering og ren utvikling". Dette gjør at andre land, som Russland, kan dra nytte av EUs marked for handel med utslippskvoter, avslutter hun.

For mer informasjon om avtalen, se Pressemelding IP/03/931 på Europa-serverens database.

Kontakter i Brussel:
Ewa Hedlund 00 32 2 299 1223
Lone Mikkelsen 00 32 2 296 0567

Pressekontakt i Norge:
Pål Narve Somdalen
Informasjonsleder
Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
T: 23 11 51 76 - F: 22 83 40 55