The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    


EU/EØS FOR JOURNALISTER

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island inviterer journalister til en studietur til Brussel om EU/EØS.

EU er inne i en rivende utvikling. Ti nye land har blitt medlem i år, et nytt Europaparlament er blitt valgt og den nye Europakommisjonen skal starte sitt arbeid 1. november. Den nye grunnlovstraktaten signeres den 29. oktober, og skal deretter godkjennes i alle medlemslandene. Disse prosessene er viktige, også for Norge.

Er du oppdatert og vet du hvor du kan få mer informasjon? Ønsker du å lære mer om hvordan EU og EØS fungerer? Trenger du kontakter i miljøet i Brussel?

Kurset er i første rekke rettet mot journalister og redaktører som har nytte av oppdatert kunnskap om EU/EØS. Det faglige innholdet har en overordnet karakter og egner seg for riksmedia og regionale medier, så vel som fagpressen.

Kurset foregår fra 16. til 19. november og vil bestå av en kort kursdag i Oslo med påfølgende studietur til Brussel på tre dager. Programutkastet følger vedlagt. Kursansvarlige er Pål Narve Somdalen og Astrid Bjerke fra Delegasjonen.

Kurs, overnatting, lunsj og en middag i Brussel dekkes av Delegasjonen. Deltakerne må selv besørge reise til og fra Brussel, og må påregne å betale noen måltider selv. Informasjon om flyreiser kan finnes på www.sasbraathens.no eller www.flysn.com, med avreise ved femtiden fra Oslo tirsdag ettermiddag. OBS! Reisen bør ikke bestilles før det er bekreftet fra oss om du har kommet med på kurset eller ikke.

Vedlagte påmeldingsskjema brukes som søknad. Søknad må være Europakommisjonens delegasjon i hende før kl 1300 mandag 25. oktober. Søknaden sendes faks: 22 83 40 55 eller med e-post. Delegasjonen ønsker en geografisk spredning på gruppen, der ulike medier er representert. Dersom et mediehus ønsker flere deltakere, anbefales å angi prioritert rekkefølge på kandidatene.

Se foreløpig program her

Påmeldingsskjema finner du her

Har du spørsmål kontakt Astrid eller Pål på tlf: 22 83 35 83 eller e-post: pal.somdalen@cec.eu.int