The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 

23. - 27. april 2007

Nyttige lenker
Europakommisjonen arrangerte nylig et journalistseminar om hvordan man kan finne frem til relevant EU-informasjon. I den forbindelse samlet vi en rekke nyttige lenker. Du kan finne dem på denne siden:
http://www.europakommisjonen.no/presse/lenker.htm

Mandag 23. april: Operasjon Diabolo

 • Europakommisjonens visepresident Siim Kallas og Det europeiske kontor for bedrageribekjempning (OLAF) holder pressekonferanse om et nylig utført raid mot smuglervarer.
 • Operasjonen, med kodenavn Diabolo, var rettet mot sigaretter og andre etterligningsvarer fra Asia.
 • Sigarettbeslaget alene var verdt 220 millioner euro i skatter og avgifter som ville gått tapt for EU og medlemslandene.
 • Les mer om OLAF.


Tirsdag 24. april:
Kosmetikkdirektiv mot testing på dyr

 • EUs nye kosmetikkdirektiv legger opp til et fullstendig forbud av produkter som er testet på dyr. Forbudet skal etter planen tre i kraft fra 2009.
 • EU arbeider med å utvikle nye, tilfredsstillende metoder som skal erstatte dyretesting.
 • Arbeidet ledes av EUs felles forskningssenter i samarbeid med Det europeiske senteret for validering av alternative metoder til dyreforsøk (ECVAM).
 • Les mer om ECVAM.


Onsdag 25. april: Anti-diskrimineringsturné

 • Som del av "Det europeiske år for like muligheter" lanserer Europakommisjonen en europeisk veiturné med start i Strasbourg.
 • Turnéen skal innom 33 byer i 19 land, og skal informere om folks rettigheter til lik behandling.
 • Det vil også tatt initiativ til en bred debatt om fordelene ved mangfold, både for samfunn og individ.
 • Les mer om EU og like rettigheter.


Torsdag 26. april: Nytt romfartsprogram

 • Kommisjonen vil legge frem et forslag til et nytt romfartsprogram.
 • Målet er å legge til rette for et nytt felles fleksibelt rammeverk.
 • Det skal klargjøres hvilke ressurser som finnes tilgjengelig på feltet i Europa.
 • Les mer om EU og romfart


Torsdag 26. april: Bekjempelse av vold i arbeidslivet

 • Partene i arbeidslivet skal undertegne en avtale som handler om trakassering og vold på arbeidsplassen.
 • Avtalen, under rammen av Den europeiske sosiale dialog, skal hjelpe til å forhindre og håndtere problemer som mobbing, seksuell trakassering og fysisk vold.
 • Dette er den sjette rammeavtalen siden Den europeiske sosiale dialog ble startet for 20 år siden.
 • Les mer om Den europeiske sosiale dialog.


Fredag 27. april: Europeisk dag for trafikksikkerhet

 • Dagen arrangeres for første gang, og fokus vil være på unge bilførere.
 • I anledning dagen presenterer EU ny statistikk på dette feltet. EUs mål er å spare 25 000 menneskeliv årlig.
 • Les mer om EU og trafikksikkerhet.

 

Nyhetsoversikten er en tjeneste fra Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer. For mer informasjon kontakt rådgiver Ragnar Semundseth på telefon 23 11 51 76/918 03 950.