The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   


Oslo, 30. september 2005INVITASJON TIL STUDIETUR:


EU/EØS FOR JOURNALISTER

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island inviterer journalister til en studietur til Brussel om EU/EØS.

EU er inne i en turbulent fase. Frankrike og Nederland har sagt nei til forfatningstraktaten, diskusjonen om videre utvidelse pågår for fullt, og det er hard kamp knyttet til langtidsbudsjettet 2007-2013. Hvor går det utvidede EU? Hva er utfordringene fremover? Har dette konsekvenser for Norge og EØS?

Er du oppdatert og vet du hvor du kan få mer informasjon? Ønsker du å lære mer om hvordan EU og EØS fungerer i praksis? Hva gjør norske aktører i Brussel? Trenger du kontakter i miljøet i Brussel?

Kurset er i første rekke rettet mot journalister og redaktører som har nytte av oppdatert kunnskap om EU/EØS. Det faglige innholdet har en overordnet karakter og egner seg for riksmedia og regionale medier, så vel som fagpressen.

Kurset foregår fra 15. til 18. november og vil bestå av en kort kursdag i Oslo med påfølgende studietur til Brussel på tre dager. Programutkastet følger vedlagt. Kursansvarlige er Pål Narve Somdalen og Lillian Andenæs fra Delegasjonen.

Kurs, overnatting og en velkomstmiddag i Brussel dekkes av Delegasjonen. Deltakerne må selv besørge øvrige måltider og reisene til og fra Brussel. Det legges opp til avreise ved femtiden fra Oslo tirsdag ettermiddag, etter endt introduksjonsdag. OBS! Reisen bør ikke bestilles før det er bekreftet fra oss om du har kommet med på kurset eller ikke.

Vedlagte påmeldingsskjema brukes som søknad.
Søknad må være Europakommisjonens delegasjon i hende før kl 1300 fredag 21. oktober
.

Søknaden sendes faks: 22 83 40 55 eller med e-post. Delegasjonen ønsker en geografisk spredning på gruppen, der ulike medier er representert. Dersom et mediehus ønsker flere deltakere, anbefales å angi prioritert rekkefølge på kandidatene.

Har du spørsmål kontakt Pål eller Lillian på tlf: 22 83 35 83 eller e-post: pal.somdalen@cec.eu.int
 

Program (pdf)   Påmelding (word)