The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

Oslo, 19. desember 2002

PRESSEMELDING

Avtale mellom EU og Norge om landbruksprodukter

Forhandlere fra Europakommisjonen og den norske regjering ble enige om lavere toll på landbruksprodukter den 18. desember 2002. Forhandlingene er ført på et likeverdig grunnlag innenfor rammen av EØS-avtalens artikkel 19, og begge parters interesser er ivaretatt. Den foreslåtte avtalen vil øke de eksisterende vilkårene for handel med landbruksprodukter ved å utvide listen over tollfrie produkter, og ved å gi tilleggskvoter for ost, kjøttvarer, frukt, grønnsaker, blomster og prydplanter. - Forslaget til avtale vil bli oversendt de respektive myndigheter for godkjenning, med målsetting om at den skal tre i kraft fra 1. juli 2003, sier Europakommisjonens ambassadør Gerhard Sabathil.

Mindre grunn til å handle utenlands

Ambassadøren ønsker avtalen velkommen. Avtalen om lavere toll tar hensyn til partenes landbrukspolitikk. - Det er en god nyhet for norske forbrukere at det vil blir større utvalg av for eksempel ost, frukt og grønnsaker. Svenske kjøttboller vil også bli tilgjengelige for en rimeligere penge. Mens forbrukerne får lavere priser, vil også forretningsstanden i Norge kunne glede seg over økt omsetning gjennom at færre nordmenn vil velge å reise til Sverige og Danmark for å handle mat, spår Sabathil.

Også norske eksportinteresser er ivaretatt, da det vil bli større muligheter for eksport av norske oster, i tillegg til blant annet kjøttprodukter, kirsebær og jordbær til EU-land. 

 Kontaktperson: Pål Narve Somdalen                            tlf:  23 11 51 76