The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    


Invitasjon til fagseminar for journalister 10. desember 2003:

EU/EØS og arbeidslivsspørsmål

Trenger du faglig påfyll? Savner du informasjon om hva som pågår i EU, relatert til ditt fagfelt? Hva kan utvidelsen av EU/EØS innebære for Norge? Og hva går forslaget til Grunnlov ut på? EU er noe som trolig angår dine lesere på flere måter. Hvor finner du informasjon? Og hvordan påvirker EU/EØS våre kommuner og regioner?

Europakommisjonens delegasjon til Norge inviterer journalister i fagpressen, journalister som dekker arbeidslivssaker og freelancere til et fagseminar onsdag 10. desember. Se program. Last ned hele invitasjonen og påmeldingsskjema her.

Deltakelse på samlingen er gratis og inkluderer lunsj og dokumentasjon. Antall er begrenset oppad til 25 (Minimum antall er 8). Ved fulltegning vil det være først til ”mølla-prinsippet” som gjelder. Vi kan dessverre ikke dekke kostnader utover selve deltakelsen på seminaret 10. desember (som reisekostnader og lignende). Påmeldingsskjema fylles ut og må være Europakommisjonens delegasjon i hende fredag 5. desember 2003. Faks: 22 83 40 55

Har du spørsmål, kontakt informasjonsseksjonen: tlf: 22 83 35 83 eller e-post: pal.somdalen@cec.eu.int

Program for fagsamling 10. desember for fagpressen og journalister interessert i emnet:

Program 

I           0900  Introduksjon om EU – historie og institusjoner Utvidelsen og Grunnloven – hvor går EU?
                      v/ Pål N. Somdalen, Delegasjonen

            1000  Grunnlovsarbeidet i EU sett med norske øyne
                      v/ Wenche Paulsrud, YS, rapportør til EFTAs konsultative komité                   

            1020  Lisboastrategien – ambisiøse mål med relevans for Norge
                       v/ Katarina Sætersdal, NHO

            Pause

 II        1100  Arbeidslivspolitikk og den sosiale dialog i EU
                             v/ Astrid Bjerke, Delegasjonen         

           1120  Hva innebærer dette for arbeidslivets parter i Norge?
                             v/ Vidar Lindefjeld, NHO  og LO (ca 15 minutter hver)
                            etterfulgt av dialog, kommentarer, spørsmål og svar                 

          1210  LUNSJ

 III       1300  Arbeidsinnvandring til Norge i lys av EØS-utvidelsen – fortid, nåtid og mulig fremtid
                             v/forsker Lars Østby, Statistisk Sentralbyrå

           1330  Muligheter og utfordringer spesielt knyttet til fri flyt
                    av personer og tjenester i det utvidede EØS fra 1. mai 2004:
                   - NHOs vurderinger v/ Vidar Lindefjeld
                   - LOs vurderinger v/ ikke bekreftet         

           Pause

 IV       1420  EØS-avtalen og ivaretakelse av sosiale rettigheter som pensjon, ferie, sykelønn o.s.v.
                   v/ UD eller AAD

           1445  Offentlig eller privat? EUs Grønnbok om tjenester i almennhetens interesse – konsekvenser for norsk forvaltning
                   v/ Signe Pape, Kommunenes Sentralforbund  

Samlingen passer for journalister som i noe grad kommer bort i EU, eller som trenger/ønsker å lære mer om EU til sitt arbeid i lokal-, regional- og fagpressen. Dersom det er plass ledig vil også journaliststudenter få delta.

Begrenset antall plasser. Bindende
påmelding
innen 1. desember!