The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

 

PRESSEMELDING

Sperrefrist til klokken 18:45, 20 september 2007

Vinnerne av den europeiske e-forvaltningsprisen for god digital offentlig tjenesteytelse i Europa.

Vinnerne av den europeiske e-forvaltningsprisen ble annonsert i dag under e-forvaltnings-konferansen i Lisboa. Amsterdam by i Nederland, Fornyings og administrasjonsdepartementet i Norge, Besançon by i Frankrike og portalen til den føderale regjeringen i Tyskland vant hver sin prestisjefylte pris som gjør heder og ære på Europas mest nyskapende offentlig tjenesteytelse. Prisen for den "mest inspirerende utøvelse" (Most Inspiring Good Practice) gikk til det statlige italienske politiet etter en avstemming. Vinnerne fikk hver og én troféet som bevis på utmerkelsen av Europakommisjonens visepresident Siim Kallas og Minister Silva Pereira på vegne av det portugisiske formannskapet.

De fire priskategoriene, konferansetemaene og vinnere er:

 • For bedre offentlig tjenesteytelse for vekst og sysselsetting.
  Horeca1: "One-stop-shop" for hotell-, restaurant- og cafélisenser. Fremlagt av det økonomiske utviklingsdepartementet i Amsterdam by, Nederland.
  Horeca1 hjelper entreprenører og små og mellomstore bedrifter til lettere å finne ut hvilke offentlige dokumenter de trenger for de syv lisensene som kreves av byen. Dette gjør de ved å svare på spørsmål på nett og fylle ut ett skjema.
  se: www.amsterdam.nl/horeca
  kontakt: Maurice van Erven, +31 20 55 22737,
  vanerven@ez.amsterdam.nl
   
 • For deltagelse og åpenhet som gir makt til innbyggere og bedrifter slik at de kan påvirke staten, politikkutforming og handlingsmåten til offentlig administrasjon.
  Minside: Offentlig servicekontor på internett. Fremlagt av norge.no, portalen til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
  minside.no tilbyr mer enn 200 tjenester for innbyggerne. Mer enn 200.000 brukere registrerte seg innen fire måneder var gått.
  Se www.norge.no         Kontakt: Tor Alvik, +47 576 55024, tor@norge.no
    
   
 • For sosial innvirkning og samhold av offentlige tjenester.
  Besançon.clic fremlagt av Besançon by, Frankrike
  Besançon har resirkulert datamaskiner som doneres av lokale bedrifter. Etter at de har blitt satt i stand ved et senter for funksjonshemmede arbeidere, har de blant annet kommet i bruk ved barneskoler, sykehus, organisasjoner, eldrehjem og siden 2006 noen skoler i Senegal.
  Se: http://www.besancon.fr/index.php?p=510&art_id=1247
  Kontakt:
  Claude Lambey,+33 381 615050, claude.lambey@besancon.fr
   
 • For effektiv og slagkraftig administrasjon.
  DVDV "Tysk administrasjonsservicekatalog" fremlagt av BIT, portalen til den tyske regjeringen. DVDV er en servicekatalog som støtter samarbeidet av online offentlige tjenester på et maskin-til-maskinnivå. Den lister opp byråene og andre tilbydere med deres respektive tjenester, slik at forespørsler kan behandles direkte av forskjellige softwareprogrammer uten menneskelig innblanding.
  se: www.bit.bund.de/cln_050/nn_373354/BIT/DE/Zentrale_Dienste/DVD/node.html__nnn=true
  kontakt:  Martin Haagen, +49 421 361 4740,
  martin.hagen@finanzen.bremen.de  


Det var også en avstemming for å gi prisen til den "mest inspirerende utøvelse" for kreative løsninger på felles utfordringer til inspirasjon for andre. OLPS "online police station" fremlagt av det statlige italienske politiet.

OLPS ble lansert av det italienske politiet i februar 2006. Den bruker virtuell virkelighet for å tilby generell informasjon og online assistanse. Innbyggerne kan laste ned skjemaer, klage inn saker, motta råd og/eller rapportere ulovlige hendelser.

Se: www.commissariatodips.it

Kontakt: Mauro Valeri
Maurizio Masciopinto
 
tlf: +39 064065030081
 
e-mail: mauro.valeri@interno.it
maurizio.masciopinto@interno.it

Nominasjonene for e-forvaltningsprisene ble bedømt etter nyskapning, effektiv styring, praktiske resultater og innvirkning, samt relevanse og overførbarhet.

 
Priv til red:
Den ministerielle e-forvaltningskonferansen "Reaping the Benefits of eGovernment" fra 19-21 september 2007 i Lisboa, ble organisert av det portugisiske formannskapet av det Europeiske råd og Europakommisjonen.

52 av de mest suksessrike e-forvaltningsprogrammene ble nominert som kandidater til disse utmerkelsene, og invitert til å demonstrere dem under konferansen. Det ligger over 300 dokumenterte eksempler på god e-forvaltning på Kommisjonens side, www.epractice.eu. Mer enn 15.000 besøker siden hver eneste måned.


For mer informasjon:

www.epractice.eu/awards

www.europa.eu/egovernment

www.megovconf-lisbon.gov.pt