The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

Pressemelding 28. juli 2003:

Europakommisjonen i delfinenes tjeneste

Europas delfiner er truet. Europakommisjonen har derfor lagt frem forslag som skal bidra til at delfiner ikke så lett skal bli fanget i garnet under fisket etter annen fisk.

På kort sikt innebærer forslaget gradvis et forbud mot drivgarn, samt krav om akustiske installasjoner på garn som gjør at delfinene skremmes vekk. Samtidig legges det opp til et bedre oppsyn med fisket som fører til at delfiner blir tatt med i garnet, slik at man på lang sikt kan finne måter å forhindre dette på.

Les mer i pressemeldingen IP/03/1111 i Europakommisjonens pressemeldingsdatabase.

Pressekontakt:

Pål Somdalen
Informasjonsleder
Europakommisjonens delegasjon
23 11 51 76 / pal.somdalen@cec.eu.int