The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

 

Uttalelse fra leder av Europakommisjonens delegasjon til Norge Percy Westerlund

10.11.2004

EU presser ikke Norge til å innføre EU-flagg på bilskilter

I en rekke oppslag i norske medier har det i den senere tiden blitt påstått at Norge gjennom EØS-avtalen er tvunget til å innføre Europaflagget på bilskiltene. Dette har naturlig nok utløst et skred av leserbrev som ber byråkratene i Brussel holde seg unna norske bilskilter.

Jeg ønsker med dette å forsikre bekymrede nordmenn om at Europakommisjonen på ingen måte har til hensikt å blande seg inn i utformingen av norske bilskilter. Faktisk har vi heller ingen mulighet til å gjøre noe slikt. Likevel er dette en historie som ofte dukker opp når nye bilskilter er på trappene.

I Norge, som i EUs medlemsland, er det nasjonale myndigheter som har ansvar for å utforme nummerskilter på biler. De må imidlertid ta hensyn til reglene fastsatt i Wien-konvensjonen fra 1968 som blant annet krever at biler som ferdes internasjonalt må ha et ovalt nasjonalitetsmerke bestående av en til tre bokstaver.

EUs medlemsland er heller ikke forpliktet til å ta i bruk EU-flagget når de utformer nye bilskilt. Det finnes riktignok en forordning i EU som omhandler bilskilter, men dette er en forordning som forplikter medlemslandene (og EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein) til å anerkjenne EU-flagget til venstre på nummerskiltet som et gyldig alternativ til de ovale nasjonalitetsmerkene i Wien-konvensjonen.

Det er altså ingenting som hindrer Norge i å sette det norske flagget på nummerskiltene, selv om EUs forordning om bilskilter er implementert i norsk lov gjennom EØS-avtalen.