The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

Pressemelding 23.6.2003:

 EU og Norge undertegner avtale om liberalisering av handel med landbruksvarer

 

Kongeriket Norge og Det europeiske fellesskap ble fredag enige om en ytterligere utvidelse av den bilaterale handelen med landbruksprodukter ved å gi hverandre, på en gjensidig basis, økte preferensielle handelsinnrømmelser.

Forhandlingene fant sted i 2002, innenfor rammeverket av artikkel 19 i EØS-avtalen. Etter å ha fullført sine respektive hjemlige prosedyrer godkjente de to partene fredag formelt resultatet av forhandlingene, ved å signere en brevveksling. Avtalen vil tre i kraft fra 1. juli 2003.

I følge avtalen skal toll fjernes for en rekke produkttyper, særlig planter, frukt og grønnsaker, og diverse tollfrie kvoter etableres. Avtalen nevner særlig konsolidering av økte ostekvoter for begge parter.

Partene ble også enige om å gjenoppta de bilaterale forhandlingene om landbruksvarer om to år, for å fortsette arbeidet med progressiv liberalisering av landbrukshandelen innen rammen av EØS-avtalen.

Les mer om landbruksforhandlingene: