The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

PRESSEMELDING fra Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island 24.09.2002:

 Høgskolen i Agder og Universitetet i Tromsø først ut i  EU-program

Høgskolen i Agder og Universitetet i Tromsø er som første høyskole og universitet i Norge blitt med i EUs Jean Monnet Project for forskning og undervisning innen fagfeltet europeisk integrasjon.

For første gang i år kan land utenfor EU kan være med å konkurrere om støtte under Jean Monnet Project. Jean Monnet Project fokuserer på fagfelt som europeisk økonomisk og politisk integrasjon, fellskapsrett og europeisk historie. - Det er gledelig at norske institusjoner ønsker å være med i dette verdensomspennende EU-programmet, sier Ambassadør Gerhard Sabathil ved Europakommisjonens Delegasjon i Oslo. Dette er en anerkjennelse fra europeiske universitetsmiljøers side. Støtten viser at forskningen og undervisningen om europeisk integrasjon og EU i Norge er av høy kvalitet, sier Sabathil.

Jan Erik Grindheim ved Høgskolen i Agder er svært fornøyd over at søknaden er blitt innvilget. - Den økonomiske støtten fra Europakommisjonen skal brukes til å utvikle høyskolens nye mastergrad i europeisk integrasjon, sier han. Vi har i mer enn ti år vært eneste høyskole/universitet i Norge med tilbud om et tivekttalls studium i europeisk integrasjon. I dag tilbyr vi undervisning i europeisk integrasjon, både i den nye bachelorgraden og i en egen mastergrad, forteller Grindheim.

- Professor dr juris Per Christiansen ved Universitetet i Tromsø er glad for Kommisjonens beslutning. - På denne måte vil UiTø bli deltaker i et forsknings- og utdanningsnettverk som er meget aktuelt, i første omgang på jussens område. Den europeiske integrasjon har stor politisk tyngde, og legger etter min mening til rette for en regionutvikling av stor interesse også for Nord-Norge. Vi vil benytte Kommisjonens støtte til å videreutvikle våre tilbud til studentene vedrørende kunnskap og forståelse av den stadig økende europeiske rettsenhet, sier Christiansen.

Jan Erik Grindheim mener det er fruktene av langsiktig arbeid og mange internasjonale kontakter man nå ser i form av økonomisk støtte fra Europakommisjonen.

 

Kontaktpersoner:  
Jan Erik Grindheim, HiA                                                        tlf: 38 14 10 97

Per Christiansen, UiTø                                                         tlf:  95 26 14 82

Pål Narve Somdalen, Europakommisjonens delegasjon      tlf: 23 11 51 76