The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
EUs programmer
Presse    

Pressemelding:

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) : Utvidelsesforhandlingene innledet i dag

Forhandlinger om innlemming av 10 fremtidige EU-medlemsland, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og Slovenia i EØS-området, startet i dag i Brussel. EØS, som ble etablert i 1994, omfatter EU-landene samt Island, Liechtenstein og Norge. Disse tre ikke-medlemslandene drar store fordeler av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Hovedtemaet i forhandlingene dreier seg om en foreslått økning i finansiell støtte fra disse 3 landene for strukturelle og utjevnende tiltak i det utvidede indre marked. Andre diskusjonstemaer er overgangsperioder, samt handel med hav- og landbruksprodukter.

Kommissær for eksterne forbindelser, Chris Patten, uttalte: “Det store potensialet i det utvidede indre marked ville ikke vært mulig uten finansiell støtte, slik at mindre velstående land greier å takle absolutt fri konkurranse. Det er naturlig at alle som nyter godt av markedet, inklusive Island, Liechtenstein og Norge, deler på utgiftene.”

Europakommisjonen vil forhandle på vegne av EU på basis av et mandat godkjent av Ministerrådet.

Utvidelsen i 2004 forsterker utfordringene mht. sosial og økonomisk utjevning innen EU. Et forhøyet bidrag forventes fra Island, Liechtenstein og Norge (også omtalt om “EØS-EFTA-landene”), først og fremst i forbindelse med økte kostnader for å gjennomføre og konkretisere selve utvidelsen, dernest for å kompensere for fordelene som EØS-EFTA-landene får ved tilgangen til et utvidet marked med ca. 75 millioner nye forbrukere.

EU foreslår derfor at EØS-EFTA-bidragene skal ligge på nivå med medlemslandene. For å oppnå en rettferdig løsning, vil hvert lands spesifikke situasjon bli vurdert, herunder geografiske, økonomiske og sosiale forhold.

Prinsippet for EØS-EFTA-bidragene til strukturell utvikling i EU er ikke nytt. Art. 155 i EØS-avtalen fastslår forbindelsen mellom “en kontinuerlig og balansert styrking av handel og økonomiske forbindelser” på den ene siden, samt “reduksjon av økonomiske og sosiale forskjeller” på den andre.

Andre temaer er:

  • Hvorvidt EØS-EFTA-landene vil godta de overgangsperiodene som er vedtatt i tiltredelseserklæringen mellom EU og de fremtidige medlemsland

  • Bortfall av EØS-EFTA-landenes frihandel for fisk og havprodukter. WTO-reglene pålegger ikke Europakommisjonen å kompensere

  • En økning i EUs kvoter for eksport av landbruksprodukter for å ta høyde for EUs økte innbyggertall

Forhandlingene vil trolig avsluttes før april, slik at det blir tid til ratifisering parallelt med EUs Utvidelsestraktat.

For mer informasjon:

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eea/index.htm
 

Kontaktpersoner:

I Brussel:
Emma Udwin tlf: 00 32 2 295 9577
Patricia O’Connor tlf: 00 32 2 299 0501
I Oslo:
Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Pål Narve Somdalen tlf: 23 11 51 76