The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

Pressemelding

“De usynlige innbyggerne”: EU med ambisiøst år for funksjonshemmede

Anna Diamantopoulou, EU-kommisær med ansvar for sysselsetting, sosialsaker og arbeidsmarkedsforhold, taler søndag 26. januar ved åpningen av det europeiske år for funksjonshemmede i Athen. Begivenheten har kommet i stand gjennom et samarbeid mellom det greske formannskapet i EU og Europakommisjonen, og setter fokus på forbedringene man håper på for de 37 millioner funksjonshemmede i EU. Også Norge deltar i året for funksjonshemmede, og et eget sekretariat er opprettet i Sosial og helsedirektoratet. Funksjonshemmedeåret er det mest ambisøse politiske fremstøt for funksjonshemmedes likestilling som noensinne er blitt gjort i Europa.

Anna Diamantopoulou vil uttale seg slik: “EU-landene gjør ikke nok for å gi de 37 millioner funksjonshemmede i Europa samme rettigheter som ikke-funksjonshemmede innbyggere. Rettighetene vi snakker som kan kort beskrives som “adgangsrett”, dvs. adgang til arbeid, adgang til bygninger, adgang til e-mail og internett og så videre. Adgangsretten eksisterer kanskje allerede på papiret, men ikke alltid i realiteten. Det europeiske året for funksjonshemmede skal markere starten på varige endringer for våre funksjonshemmede.

Formålet med året for funksjonshemmede skal være å spre budskapet om at mennesker med funksjonshemming har rett til å ta aktiv del i samfunnslivet, både på og utenfor arbeidsplassen – en funksjonshemming er ikke noe “problem” i seg selv; det er samfunnet som ikke har vært i stand å tilrettelegge det slik at funksjonshemmede kan bo og arbeide på samme vilkår som ikke-funksjonshemmede. Åpningsseremonien markerer i tillegg starten på en bussrundtur i Europa. Europabussen kommer til å stoppe i en rekke byer for å spre kunnskap om året for funksjonshemmede. Fra Hellas kjører den til Østerrike, og derfra videre til andre EU-land, for å ende opp i Italia mot utgangen av 2003.

For mer informasjon:

Bilder fra Europakommisjonens mediatek

Den offisielle hjemmesiden for det europeiske året for funksjonshemmede

Den norske hjemmesiden for det europeiske året for funksjonshemmede

Eurobarometer om funksjonshemmede

Eurostat-data om funksjonshemmede

Det europeiske forum for funksjonshemmede

EUs internasjonale arbeid innen sosialpolitikk

EUs Charter for grunnleggende rettigheter

 

Tilbake Link to top of page