The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Mer informasjon om EU: Lenker

 

   

Generell informasjon

EUs institusjoner

Forbruker

For studenter og forskere

For næringslivet

Annen EU-informasjon

Nyhetskkilder

 

 

 


 

 

Generell informasjon om EU, EØS og EFTA


EUs institusjoner

Til topp Link to top of page


Forbruker

  • Forbruker Europa - Hva er dine rettigheter etter kjøp av varer og tjenester på tvers av landegrensene i Europa?

  • SOLVIT - Effektiv problemløsning i det indre marked

  • Lurer du på noe om EU? - Europe Direct svarer deg direkte

  • "Ditt Europa" - Europakommisjonens portal til europeiske og nasjonale
    offentlige tjenester på nett

  • FIN-NET-guiden - gjør det enklere for forbrukere
    å klage på tvers av grensene


EU for studenter og forskere

Til topp Link to top of page


EU for næringslivet

Til topp Link to top of page


Annen EU-informasjon på norsk

Til toppLink to top of page


Nyheter om EU