The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

Mer informasjon om EU: Lenker og kontaktinformasjon

 

Generell EU-info

Universitet/
høyskole: EDC

Næringsliv: EIC

EU-programmer

Annen EU-info på norsk

EØS/EFTA

EU-lovgivning

Publikasjoner

Europa

Generell informasjon om EU

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
-EUs ambassade til Norge og Island. Delegasjonen gir generell informasjon
om EU til politikere, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo (PB 1643 Vika, 0119 Oslo)
Tlf: 22 83 35 83
Faks: 22 83 40 55
E-post:
europakommisjonen@cec.eu.int
http://www.europakommisjonen.no

Statistikk
All publisert Eurostat-statistikk ligger gratis nedlastbart hos Eurostat Det gjelder ferdig tabellmateriale, statistikkdatabaser og alle publikasjoner publisert i pdf-format. Statistisk sentralbyrås bibliotek og informasjonssenter har fått økonomisk støtte fra Eurostat for å veilede brukere i statistikken. Veiledningstjenesten er gratis og kan kontaktes via:

biblioteket@ssb.no tlf: Tlf. 21 09 46 42

Europaportalen
Utenriksdepartementets nettsted  med informasjon om Norges samarbeid med Europa -
http://www.europaportalen.no


European Documentation Centres (EDC):

- EU for studenter og forskere

EDC-nettverket er tilknyttet bibliotekene ved institusjoner for høyere utdanning og tilbyr informasjon til studenter og forskere. EDC'ene i Norge har tilgang til all offentlig dokumentasjon fra EU.

EDC Oslo
Senter for Europarett
Biblioteket
Karl Johans gate 47, 0162 Oslo
PB 6713 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf: 22 85 93 52
Faks: 22 85 96 10
http://www.ub.uio.no/ujur/instbibl/eu/index.html

EDC Kristiansand
Høgskolen i Agder
Biblioteket
Gimlemoen, Servicebox 422

4604 Kristiansand
Tlf: 38 14 16 00
Faks: 38 14 16 01
http://www.hia.no/hiabib/eudok.php3

EDC Bergen
Universitetet i Bergen
Høyteknologisenteret
5020 Bergen
Tel: 55 58 45 43
Fax: 55 58 45 90
http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm

EDC Trondheim
Universitetsbiblioteket i Trondheim
Samfunnsvitenskaplig avdeling
7034 Trondheim
Tlf:73 59 51 10
Faks:73 59 60 97

Til topp Link to top of page


Euro Info Centre (EIC):

-EU for næringslivet

EIC er rådgivere for små- og mellomstore bedrifter. EIC har EU og EØS som spesialfelt.

EIC Øst
Euro Info Centre
Drammensveien 40 0243 Oslo
Tlf: 22 00 25 00
Faks:
22 00 25 01
E-post:
euroinfo@ntc.no
www.eic.no
EIC Vest
Vestlandsforskning
PB 163 6851 Sogndal
Tlf: 57 67 61 50
Faks: 57 67 61 90
taa@vf.hisf.no
http://www.eicvest.no
EIC Sør
Agderforskning
Postuttak 4604 Kristiansand
Tlf: 38 14 22 00
Faks: 38 14 22 01
eicsor@agderforskning.no
www.agderforskning.no/eicsor
EIC Midt-Norge
Teknologisk institutt AS
PB 6018 Tlf: 73 82 54 50
Faks: 73 82 54 40
E-post:
euroinfocentre@ti-trondelag.no
EIC Nord
VINN
PB 253, 8501 Narvik
Tlf: 76 96 72 00
Fax: 76 96 72 01
E-post:
eicnord@vinn.no
http://www.vinn.no

Europakontoret i Hordaland
Servicekontor for bedrifter, skoler og offentlig sektor
Hordaland fylkeskommune
5020 Bergen
Tel: 55 23 90 00. Faks: 55 23 93 79
E-post:
Europakontoret@hordaland-f.kommune.no
http://www.hordaland-f.kommune.no/europakontoret

 

Tilbake Link to top of page


Annen EU-informasjon på norsk

Europabiblioteket - Et informasjonstilbud for opplysninger om EU, EØS og Europaspørsmål
Trondheim Folkebibliotek
Peter Egges plass 1, 7005 Trondheim
Tlf:72 54 75 45, Faks:72 54 75 10
E-post: europa@ trondheim.folkebibl.no
http://www.trondheim.folkebibl.no/europa

Europaveien - Politisk nøytral informasjon og nyheter om EU
Europaveien AS
Postboks 121
0313 Oslo
Fax. 22 85 78 32
http://www.europaveien.no

Tenketank Europa- Forskningsprosjekt ved NUPI med fokus på EU og Norges forhold til Unionen
ThinkTank Europe
Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)
P.O.Box 8159 Dep.
N-0033 Oslo

Europahuset - Norsk stiftelse for informasjon og kunnskapsformidling om Europa
e-post: hanne@europahuset.no
http://www.europahuset.no

Ja-siden
Europabevegelsen og Europeisk Ungdom - Informasjon og nyheter
http://www.jasiden.no

Nei til EU
Nei til EU og Ungdom mot EU: Informasjon og nyheter
http://www.neitileu.no

Tilbake Link to top of page


EØS/EFTA

-om den norske tilknytningen til EU

Det norske utenriksdepartementet: Norges delegasjon til EU
Oppdatert informasjon om Norges forhold til EU:
http://www.brussel-eu.mfa.no/News/default.htm

ESA (EFTA Surveillance Authority)
74, rue de Tréves, B-1040 Brussel
Tlf: 00-322-286 1811, Faks: 00-322-286 1800
http://www.efta.int

EFTA-Domstolen
1, Rue du Fort Thüringen, L-1499 Luxembourg
Tlf: +352 42 10 81, Fax: +352 43 43 89
http://www.efta.int/structure/court/efta-crt.cfm

EØS/EU-basen
Utenriksdepartementets EØS-sekretariats terminologidatabase og norske
 oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

http://decentius.hit.uib.no/udbase/home.html

Norge.no/ Opplysningstjenesten i Staten
6863 Leikanger
Tlf 800 30 300
epost: opplys@norge.no
telefon: 57 65 50 00
faks: 57 65 50 55
http://www.norge.no/opplysningstjenesten

Tilbake Link to top of page


EU-lovgivning

Lovdata
Rådhusgt. 7B, 0151 Oslo
Pb 41, Sentrum, 0151 Oslo
Tlf: 23 35 60 00
Faks: 23 35 60 01
www.lovdata.no

Senter for Europarett
Adresse: Midtbygningen 2 etg, Karl Johans gate 47
P.b 6713 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Tlf: 22 85 93 52/faks: 22 85 96 10
Internett: http://www.jus.uio.no/eurorett

Juridisk Fakultetsbibliotek
Karl Johans gate 47
0162 Oslo
Tlf: 22 85 98 85 (09.00-19.00)

EUs lovdatabase: Eur-lex
EUs database over lovgivning, traktater, og andre offisielle dokumenter
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/da/index.htm

Tilbake Link to top of page


Publikasjoner

Kjøp og abonnement av publikasjoner:

Swets Norge AS
Postboks 6512 Etterstad,
N-0606 Oslo
Tlf: 22 97 45 00
Faks: 22 97 45 45

Gratis publikasjoner og abonnement

    Til toppLink to top of page