The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Betingelser for bruk av informasjon fra Europakommisjonens nettsteder

Opphavsrett 

Opphavsrett © Det europeiske fellesskap 1995-2007

Tillatelse

Tillatelse til å bruke dette dokumentet eller andre dokumenter (som Hvitbøker, pressemeldinger og fakta fra dette nettstedet og fra Europakommisjonens servere gis under forutsetning av at 

(1) ovennevnte erklæring om opphavsrett står nevnt i alle kopier og at erklæring om både opphavsrett og tillatelse står nevnt

(2) bruk av slike dokumenter fra serveren er i informativ og ikke-kommersiell hensikt eller kun til personlig bruk og ikke vil bli kopiert eller overført verken til andre nettverksmaskiner eller media, samt at

(3) ingen modifikasjoner gjøres på dokumentene.

Enhver annen bruk er strengt forbudt. 

Dokumenter omtalt ovenfor inkluderer ikke design eller layout på våre websider eller annet nettsted som eies, styres, har bevilging eller er kontrollert av Fellesskapet. Deler av våre websider beskyttes av lovverk og kan ikke kopieres eller etterliknes verken fullstendig eller delvis. Ingen logo, grafikk, lyd eller bilde fra Fellesskapets nettsteder kan kopieres eller overføres på nytt med mindre Fellesskapet utrykkelig har gitt sin tillatelse til det.

De som ønsker å reprodusere og/eller bruke denne teksten til andre formål enn dem det er gitt tillatelse til ovenfor, bes om å sende skriftlig søknad til:

Office for Official Publications of the European Communities
Author Services, Copyright
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Fax: + 352 2929 42755
opoce-info-copyright@ec.europa.eu

der det opplyses om URL, tittel og/eller ISBN på dokumentet som det er ønskelig å benytte seg av. 

Ansvarsfraskrivelse

 Fellesskapet vedlikeholder sine nettsteder for å styrke offentlig tilgang til informasjon om tiltak og EUs politikk generelt. Vårt mål er å opprettholde denne informasjonen på en presis og nøyaktig måte. Dersom vi oppdager feil, prøver vi å rette dem.

 Europakommisjonen påtar seg imidlertid verken ansvar eller forpliktelse når det gjelder denne teksten. Dette materialet er:

  • Kun generell informasjon som ikke omhandler spesielle forhold vedrørende en enkeltperson eller enhet

  • Ikke nødvendigvis instruktivt, fullstendig, nøyaktig eller oppdatert

  • Ikke profesjonell eller juridisk rådgivning (hvis du har behov for spesifikk rådgivning, bør du alltid oppsøke kvalifisert hjelp).

Vær oppmerksom på at det gis ingen garanti for at et dokument som er tilgjengelig på nettet ordrett gjengir en offisielt godkjent tekst, slik at bare EUs lovgivning utgitt i papirutgave av De europeiske fellesskapers tidende anses som autentisk.

Noen av dokumentene og multimedia-sekvensene kan inneholde referanser eller pekere til informasjon som vedlikeholdes av andre organisasjoner eller selskaper. Merk at vi ikke kontrollerer eller garanterer relevansen, presisjonen eller nøyaktigheten til disse eksterne kildene.

Denne ansvarsfraskrivelsen er ikke ment å virke verken motstridende mot krav som finnes i anvendt nasjonal lovgivning eller utelukke forpliktelse i saker som ikke kan atskilles fra denne lovgivningen.

Øvrige kommentarer

Øvrige kommentarer eller forespørsler vedrørende www.europakommisjonen.no og www.eung.no kan sendes til Europakommisjonens delegasjon.