The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

Universitetet i Oslo, Senter for Europarett ved Juridisk fakultet, ARENA og Europakommisjonens Delegasjon til Norge og Island

inviterer til
Schumanforedraget 2003
Mandag 5. mai 2003 13.00-14.30
Universitetets Aula, Karl Johans gate 47

Enlargement and Wider Europe
The impact of EU enlargement on non-members

 

Prof. Dr hab. DANUTA HÜBNER, statssekretær i Utenriksdepartementet i Polen, sekretær i Polens komité for europeisk integrasjon og medlem av Konventet om Europas Fremtid.

Ti land vil sannsynligvis gå inn i Den europeiske union 1. mai 2004. Kontinentet som var delt i femti år vil samles igjen. Denne gjenforeningen vil ha mange positive følger for innbyggerne i både nye og eksisterende medlemsland.

Nå har man startet en prosess for å gi denne nye Unionen en Konstitusjon, som skal sikre et effektivt og demokratisk beslutningssystem også etter utvidelsen. De ti fremtidige medlemslandene deltar fullt ut i dette arbeidet.

Som den polske regjeringens representant i Konventet om Europas Fremtid, deltar Dr. Hübner i utformingen av den fremtidige Unionen. Hun er den første kvinnen og den første fra et fremtidig medlemsland som holder Schumanforedraget i Oslo.

Foredraget vil bli holdt på engelsk.

 

Tilbake Link to top of page