The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

Nyhetsbrev fra Europakommisjonens generaldirektorater

 

Energi og samferdsel

Utvidelse

Økonomi og finans

Miljø

Informasjonssamfunnet

Konkurranse

Næringsliv

Utdanning og kultur

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Landbruk

Helse og forbruker spørsmål

Fiskeri 

Indre marked

Felles forskningssenter

Regionalpolitikk

Utvikling

Utenriksrelasjoner

Handel

Bulletin of the European Union

Gir en månedlig innsikt på aktivitetene av Europakommisjonen og av de andre EU institusjoner. Den er publisert av generalsekretariatet av Kommisjonen og kommer ti ganger i året i alle språk i EU. Den er supplerert av den generelle rapporten om aktivitetene av EU som gir en oversikt over aktivitetene av det forrige år.

Energi og samferdsel

Energy and Transport in Europe Digest

En ukentlig oversikt med bakgrunnsinformasjon og seneste utvikling innenfor feltet energi og samferdsel

Utvidelse

Enlargement Research Bulletin

Denne månedlige nyhetsbrevet gir oppsummeringer av publikasjoner om EU utvidelsen tatt ut av en database av 300 organisasjoner i medlemsstatene, søkerlandene og andre. 

Enlargement Weekly

Dette ukentlige nyhetsbrevet gir en oversikt over hvor EUs utvidelse har kommet til, hvem gjør hva i EU, i institusjonene og søkerlandene, og hvordan de viktigste utfordringene blir møtt.

Økonomi og finans

En liste over ulike publikasjoner kan fåes på:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications_en.htm

Miljø

Environment for Europeans

En kvartalstidsskrift som holder deg oppdatert om europeiske miljøsaker.

Informasjonssamfunnet

IST International Cooperation News

Gir deg oppdatert informasjon om aktiviteter i internasjonal samarbeid relevant til IST programmet.

eCulture

Et nyhetsbrev om kulturelle innhold og digital arv, gir spesifikk informasjon om det kontinuerlige arbeidet om dette temaet under IST forskningsprogrammet. 

TESSS: Technologies and engineering for software, systems and services

Dette nyhetsbrevet gir informasjon om forslagene og resultatene om kontinuerlige og avsluttet prosjekter i feltet teknologi og teknikk for programvare, systemer og tjenester i rammeverket av IST programmet. Det er også et forum for politikk og strategi diskusjoner innenfor forskningssamfunnet i dette feltet. Diskusjoner om nødvendigheten og innvirkningen av forskning i feltet, forbedring av EU forskning og industriell posisjon og strategiske utvikling eller prosjekt implementering er oppfordret.

R&D Insider

Et månedlig nyhetsbrev om "Nye metoder av arbeid og e-Commerce" forskningssaker i IST programmet.

Trust and Confidence

Dette nyhetsbrevet sikter på å spre informasjon om prosjekter, resultater, arrangementer og program aktiviteter relatert til "Sikkerhet & konfidensialitet av informasjon, intellektuell eiendom" under IST programmet. 

Konkurranse

The Competition Policy Newsletter

Nyhetsbrev om EUs konkurransepolitikk som publiseres tre ganger i året.

Næringsliv

Enterprise Europe

Oppdatering om næringslivspolitikk, små bedrifter, innovasjonspolitikk, den nye økonomien, industri eller markeder i og utenfor Europa.

Utdanning og kultur

Education and culture at a glance

Et nyhetsbrev som kommer ut hver annen måned. Informerer om nyheter fra programmene, politikk, publikasjoner og arrangementer.

The Magazine

Tidsskrift som dekker utdanning og kultur i Europa. Grundig artikler og rapporter om EU politikk i feltene utdanning, opplæring, ungdom, audiovisuell teknologi, kultur, språk, sport og sivilsamfunn. 

What’s new in eLearning?

Sikter på å gi den mest relevant og oppdatert nyheter og informasjon om elektronisk læring initiativer til europeisk tilskuere og nøkkelpersoner i feltet, inkludert politikere, industri ledere og de som er i utdanning og opplæring sektor.  

Sysselsetting og sosiale spørsmål

ESMail Newsletter

En elektronisk nyhetsbrev tjeneste om de seneste utvikling innen sysselsetting og sosiale spørsmål.

Social Agenda

Konsentrerer om hovedbudskapet at økonomi, sysselsetting og sosial politikk tilpasses slik at de gjensidig forsterker hverandre, med fokus på mer og bedre jobber og større samfunn samhørighet.

Landbruk

Agriculture Newsletter

Nyhetsbrev om EUs landbrukspolitikk som kommer ut en gang i måneden.

Helse og forbruker spørsmål

Consumer Voice

Månedlig nyhetsbrev om matsikkerhet, helse og forbruker politikk.

Fiskeri

Fishing in Europe

En tidsskrift om EUs fiskeripolitikk som publiseres fem ganger i året i de 11 språk av unionen.

Indre Marked

Single Market News

En offisiell publikasjon som dekker eksklusivt feltene generaldirektoratet er ansvarlig over. Tematiske seksjoner er: finansielle tjenester, fri flyt av varer, diploma og profesjonelle kvalifikasjonene, post tjenester, bedrift lov og finansiell rapportering, offentlig medvirkning, intellektuell og industriell eiendom, data beskyttelse, media og informasjonssamfunnet, dialog med borgere og virksomheter. 

Felles forskningssenter

JRC in Action 

Nyhetsbrev om forskning.

Regionalpolitikk

Inforegio

Månedlig nyhetsbrev om EUs regionalpolitikk.

Inforegio Panorama

Kvartaltidsskrift om aktuelle saker innen regionalpolitikk.

Utvikling

The Courier

En tidsskrift produsert av en multikulturell gruppe av journalister i Utviklings generaldirektoratet. Hver utgave av The Courier inneholder to prinsipielle trekk: "Land rapporter" som tar for seg gjeldende økonomisk og politisk innstillinger i spesifikke ACP stater og "Rullebladet" som generelt dekker en sektor eller tema som er særlig av interesse for utviklingsland.

Utenriksrelasjoner

External Relations Weekly News Digest 

Ukentlig tidsskrift som oppsummerer de seneste utvikling, arrangementer og aktiviteter i EU utenriksrelasjoner politikk.

Handel

EU Trade News

E-post informasjon tjeneste om handel i EU.

 

 

 

   

 

 

Tilbake Link to top of page