The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Gratismateriell - utskriftsversjon

Kort om...

Slik virker EU - NY BROSJYRE

Europakommisjonen kommer i disse dager med en ny brosjyre i Kort om-serien om hva EU er, EUs historie og om EUs institusjoner.

27 sider på NORSK

 

 

 

 Link to top of page

Nyhet!
Fakta om EU i lommeformat (oppdatert 2006)

Liten, hendig brosjyre i kredittkortstørrelse og utbrettformat med
alle de viktigste fakta om EU: historie, budsjett, medlemmer, institusjoner osv.

Brosjyren finnes på norsk og islandsk.

 

 Link to top of page

Kort om Europakommisjonen

Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Samtidig som EU har gått gjennom en formidabel utvikling de siste årene, og er inne i en historisk endringsfase, har det skjedd et mannskapsskifte i Europakommisjonen. En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med.

20 sider på norsk

 Link to top of page

Kort om EUs Forfatningstraktat

Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som  medlemslandene skal ratifisere innen november 2006.

20 sider på norsk og islandsk

 

 

Generelt/EUs institusjoner

EUROPAKOMMISJONEN 2004-09

Europakommisjonen i A4-portrettformat - med engelsk tekst

 

 

"På arbejde for Europas borgere (sådan virker Europakommissionen)"

Det er Europakommisjonens oppgave å sette om EU-borgernes ønsker om fred, frihet og velferd til praktisk handling. Hvordan gjør den den? Hvem arbeider der? Hva går arbeidet deres ut på? Denne brosjyren gir deg svar på spørsmålene.

25 sider (Dansk utgave fra 2005).

Kort om Europakommisjonen

Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Samtidig som EU har gått gjennom en formidabel utvikling de siste årene, og er inne i en historisk endringsfase, har det skjedd et mannskapsskifte i Europakommisjonen. En ny Kommisjon under ledelse av den tidligere portugisiske statsministeren José Manuel Barroso tok over i november 2004. I denne brosjyren fokuserer vi på den nye Europakommisjonen, både på menneskene og de viktigste politiske oppgavene de vil arbeide med.

20 sider på norsk

 Link to top of page

Uoffisiell norsk oversettelse av EUs forfatningstraktat
Del I og II

Oversettelsen er gjort av Delegasjonen. Del I er forfatningens grunnleggende bestemmelser og del II er Charteret for grunnleggende rettigheter.

60 sider på norsk

Les oversettelsen her (pdf)

 Link to top of page

Kort om EUs Forfatningstraktat

Hefte utarbeidet av Delegasjonen. Går gjennom hovedpunktene i Forfatningstraktaten som ble underskrevet i Roma 29. oktober 2004, og som  medlemslandene skal ratifisere innen november 2006.

20 sider på norsk og islandsk

 Link to top of page

A Constitution for Europe. Presentation to citizens

Brosjyre om forfatningstrakten som forklarer nærmere de ulike delene i traktaten.   

28 sider på engelsk

 Link to top of page

A Constitution for Europe

En kort brosjyre som tar for seg  ulike sider ved  forfatningstrakte.

 

16 sider på engelsk

 Link to top of page

Panorama - Den europeiske union 2005

Kort informasjon om hva EU jobber med inkludert statistikk og hovedområder for aktivitet. Inneholder også et kart over Europa. Utbrettformat

På norsk

 Link to top of page

Introduktion til Rådet for Den Europæiske Union

Brosjyren tar for Rådets rolle og hvilken oppgaver Rådet utfører i EU.

39 sider på dansk

 Link to top of page

Access to European Parliament, Council and Commission documents. A user's guide

Brosjyren er tenkt som en bruksanvisning og gir praktiske råd for hvordan man skal få adgang til dokumentene fra Europaparlamentet, Rådet og Europakommisjonen. 

37 sider på engelsk og dansk

 Link to top of page

The Council of the European Union

Folder som gir et innblikk i rollen til Rådet for den Europeiske Union. 

På engelsk og dansk

 Link to top of page

The European Union visitors programme (EUVP)

EUVP er et invitasjonsprogram for blant andre unge ledere fra land utenfor EU. Hensikten med programmet er å invitere dem til EU og gi de førstehåndskunnskap om EUs mål og politikk og  mulighet til å diskutere felles interesser med medlemmene i Europaparlamentet og andre EU-institusjoner.  

På engelsk

 

 Link to top of page

Postkort: "Europadagen 9. mai"

Send et postkort med Europaflagget og andre symboler

 

 Link to top of page

Plakat: "Europadagen 9. mai"

ÅRETS plakat for Europadagen 9. mai bestiller du her:

 Link to top of page

Postkort: "Hei" i 25 land

Send et postkort og si hei på 25 lands språk!
Postkort med flagg fra EUs medlemsland og snakkebobler med et "hei" på de ulike språkene.

 

 Link to top of page

Key facts and figures about Europe and the Europeans

Ny utgave 2005.
Denne boken gir mange fakta om EU og presenterer oppdaterte data og oversikter med underholdende grafer og illustrasjoner.

80 sider på engelsk

 Link to top of page

Europa i 12 leksjoner

Fjerde utgave av den klassiske innføringsbrosjyren om EU, skrevet av Pascal Fontaine. Den gir en helhetlig beskrivelse av alle aspekter ved EU fra "Hvorfor EU?" til "Hvilken fremtid for Europa?"

62 sider på dansk

 Link to top of page

The European Union - A major economic player on the world stage

Euroen ble innført i 1999 og brukes nå i 12 land og av 305 millioner av EUs 455 millioner innbyggere. Denne utbrettsfolderen forklarer kort Euroens rolle i fellesmarkedet og verdensøkonomien.

6 sider på engelsk

 

 Link to top of page

The EESC in ten points - NY UTGAVE

Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et høringsorgan som består av representanter for partene i arbeidslivet og det sivile samfunn. I denne utbrettsfolderen forklares Komiteens funksjon og virksomhetsområde i ti punkter.

6 sider på engelsk

 Link to top of page

The EESC: a bridge between Europe and organised civil societyThe EESC: a bridge between Europe and organised civil society

Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et høringsorgan som består av representanter for partene i arbeidslivet og det sivile samfunn. I denne brosjyren forklares Komiteens funksjon og virksomhetsområde med presentasjon av de mest sentrale personene og politikkområdene i Komiteen.

44 sider på engelsk

 Link to top of page

Nytt fra EU spesial: EUs nye grunnlov

Nummer 2/03 av Nytt fra EU er en spesialutgave om Konventets utkast til ny grunnlov for EU. Etter 50 års eksistens og utvikling legges grunnlaget for hvordan et utvidet EU skal fungere åpent, demokratisk og effektivt. Alt om denne prosessen og den kommende regjeringskonferansen finner du her.

Åtte sider på norsk (pdf)

 Link to top of page

EU-magasinet: Spesialutgave om utvidelsenEU-magasinet spesial: EUs utvidelse

Nummer 2/04 av EU-magasinet (tidligere Nytt fra EU) er en spesialutgave om utvidelsen.

Åtte sider på norsk (pdf)

 Link to top of page

Euro - en felles valuta i et felles marked

Brosjyre om Den økonomiske og monetære union og innføringen av valutaen euro i 12 land. Mange illustrasjoner av sedler og mynter.

16 sider på norsk

 Link to top of page

EU i verden

EU Development Policy
 
Utviklingskommissær Louis Michels beskriver med egne ord EUs politikk på området.
13 sider på engelsk.
The European Union confronts HIV/AIDS, malaria and tuberculosis
 
EUs innsats mot hiv, aids, malaria og tuberkolose i folderformat på engelsk og fransk.
EuropeAid Samarbeidskontor - NY BROSJYRE


Hvert år yter EU over 7 millioner euro i ekstern bistand til mer enn 150 land og landområder med det formål å øke den globale levestandarden. EuropeAid er en av hovedaktørene på dette feltet. Brosjyren forteller om alle EuropeAids aktiviteter. Du får også kunnskap om oppbygging (med organigram) av kontoret.

Finnes på dansk og engelsk.

 Link to top of page

"The European Development Fund"


Kort om EDF: formålet, opprinnelsen, implementeringen, målgruppene, prosedyrer og mottakerland.

Engelsk og fransk. 27 sider.

 

 Link to top of page

"The European Union and the African - Caribbean - Pacific (ACP) States"

Kart i A4-utbrettsformat som med ulike farger viser det globale omfanget av Cotonou-avtalen. Engelsk og fransk tekst.
 

 Link to top of page

Kort om EU som global aktør

Hefte utarbeidet av Delegasjonen. EU er en ledende aktør i verden i kraft av sin politiske og økonomiske styrke. I dette heftet fokuserer vi på EUs rolle i verden som handelspartner, bistandsyter og sikkerhetsaktør.

16 sider på norsk

 Link to top of page

"Would you leave it to chance?"
 

Flott folder som gir en kort presentasjon av EUs bistandspolitikk.

Postkort i samme serie!

Engelsk.
 

 Link to top of page

"The Millenium Development Goals: Europe cares"

Oversiktlig og grei presentasjon på CD av EUs politikk for å nå tusenårsmålene.
Språk: engelsk og fransk.

 

Vi har også en flott samling rikt illustrerte og fargerike faktaark, som beskriver tusenårsmålene for utvikling og bistand.

 

NYHET: Nå også med postkort i samme serie!

Samlingen er tilgjengelig på engelsk.

 

 Link to top of page

"EU Donor Atlas" (Mapping Official Development Assistance 2004)

Et stykke pionerarbeid innen EUs utviklingshjelp: atlaset er det første i sitt slag som gir en geografisk oversikt med tall og grafer over hvordan bistanden er blitt fordelt og hvordan den fordeles pr i dag. 124 sider. Engelsk.


 

 Link to top of page

"Working for Peace, Security and Stability" (European Union in the World)

Informasjonshefte om EU som en global sikkerhetspolitisk aktør med fokus på Vest-Balkan, Afrika, Colombia, Georgia, Midtøsten og Afghanistan der ulike former form bistand drøftes.

50 sider. Engelsk
 

 Link to top of page

The European Union and the United Nations Summit 2005

Brennaktuell samling faktaark fra generaldirektoratene for eksterne forbindelser, utvikling, handel, miljø og arbeid utarbeidet i forbindelse med toppmøtet i New York 14-16 september 2005.

5 doble ark i perm. Engelsk
 

 Link to top of page

Aid Delivery Methods - Project Cycle Management Guidelines

Rapport fra Europaid Development Office som drøfter Project Cycle Management (PCM) når det gjelder bruk, hovedprinsipper, involverte parter og ansvar, vilkår og alternativer, kvalitetskriterier og de dokumentene som kreves. I tillegg fokuseres det på viktigheten av et effektivt samarbeid og kommunikasjon. For hvert stadium at syklusen beskrives viktig informasjon hva angår a) hovedoppgaver og ansvarsområder, b) analytiske virkemidler, c) kvalitetskriterier, c) relevante EC dokumenter og bestemmelsesprosedyrer. 149 sider. Engelsk.

 Link to top of page

Doha Development Agenda: Making trade work for all

En samling faktaark som bidrar til økt forståelse av EUs handelspolitikk i WTO. Ulike temaer beskrives under seks hovedoverskrifter som gjenspeiler EUs vide handelsmålsettinger: Den multilaterale tilnærmingen: Progresjon av Dohas Utviklingsagenda, handel og utvikling/bistand, handel og samfunnsverdier, økte handelsmuligheter, enklere og mer rettferdig handel - samt andre temaer utover WTO-runden. Samt et vedlegg med fakta og nøkkeltall. Ulike farger er brukt for hvert tema.

Engelsk

 Link to top of page

The European Union mine actions in the world

Brosjyren viser at kampen mot miner har vært en langvarig del av EUs utenrikspolitikk og spesielt Europakommisjonens politikk. Den tar for seg Europakommisjonens strategi i kampen mot miner og EUs innsats rundt om i verden i forhold til dette.    

95 sider på engelsk

 Link to top of page

A world Player - The European Union in the world
En global aktør - Den europeiske union i verden

Denne brosjyren presenterer alle aspekter ved EUs utenriksrelasjoner, som blant annet inkluderer handelsforbindelser, den felles forsvars- og sikkerhetspolitikken, bistand, nødhjelp og utvidelsen

24 sider på engelsk

 Link to top of page

Hope after disaster: ECHO 2005

Årsrapport om arbeidet til EUs kontor for humanitær hjelp i 2005. Inneholder artikler om erfaringene fra humanitært arbeid (med særlig fokus på Tsunami-katastrofen) og en oversikt og presentasjon av ECHOs viktigste landprosjekter. 24 sider på engelsk.
 

 Link to top of page

Annual Report on the European Community's development policy and external assistance.

Tilgjengelige utgaver:
      
       Årsrapport
om EUs utviklings- og bistandsarbeid for 2005
      
Bistand fra EU når mer enn 160 land og områder i verden, og samlet utgjør dette 55% av verdens bistand. En femtedel av dette håndteres av Europakommisjonen. Rapportene viser hva pengene er brukt til og resultatene fra året 2003 og 2004.

160 sider på engelsk

 Link to top of page

Highlights - Annual Report 2005 (on the European Community's development policy and the implementation of External Assistance in 2004)

Kortversjon av Kommisjonens femte årsrapport om utviklingspolitikk og implementeringen av ekstern bistand som beskriver politikken og definerer målsettingene for 2004 og vurderer de resultatene som er oppnådd.

18 sider. Engelsk og dansk

 Link to top of page

Securing peace and stability for Africa

Denne brosjyren inneholder informasjon om det EU-finansierte "African Peace Facility" (250 millioner euro). Dette prosjektet skal gjøre Den afrikanske union (AU) og regionale organisasjonerbedre i stand til å takle konflikter og resultatet av disse.

8 sider på engelsk

 Link to top of page

Development co-operation with the leat developed countries: Fighting poverty

Å bekjempe fattigdom i verdens minst utviklede land er en sentral målsetting for EU som har inngått forpliktende avtaler om handel og bistand med disse landene. I denne brosjyren får du en oversikt over dette samarbeidet, med vekt på de ulike tiltakene knyttet til demokratibygging, distriktsutvikling, handel, sosiale tjenester, miljø og infrastruktur.

52 sider på engelsk

 Link to top of page

Europeisk solidaritet med kriseofre -  EU og humanitær hjelp

EU bruker en stor del av sitt budsjett på aktiv bistand og krisehjelp i verden. Brosjyren gir en oversikt over ulike bistandsformer og en rekke praktiske eksempler på EUs bistandsarbeid.

22 sider på engelsk.
 

 Link to top of page

Making globalisation work for everyone
The European Union and world trade

Ny brosjyre om EUs handelspolitikk, med spesiell vekt på forholdet til utviklingsland og EUs rolle i multilaterale institusjoner som WTO.

22 sider på dansk og engelsk.

 Link to top of page

Energi og transport

"Søfartspolitik - Den europeiske unions lovgivning og mål for søtransport"

Brosjyren beskriver rammebetingelsene for EUs sjøfartspolitikk og gjengir Kommisjonens viktigste politiske ønskemål og retningslinjer på dette området for perioden 2002-10. Fokuset settes på hvilken strategisk posisjon sjøfarten har for bærekraftig transport.

Finnes på dansk og engelsk. 15 sider

 Link to top of page

Sikkerhet til sjøs

Folder fra DG Energy and Transport om EUs arbeid for å sikre sjøtransport, og dermed redusere faren for store ulykker og forurensningskatastrofer.

4 sider på dansk og engelsk.

 Link to top of page

Europa ved et veikryss -behovet for bærekraftig transport

Brosjyre om hvordan man på europeisk nivå kan bekjempe trafikkaos, forsinkelser og forurensing

26 sider på engelsk

 Link to top of page

Let us overcome our dependence

Brosjyreversjon av Kommisjonens grønnbok om energiforsyningssikkerhet. Oversikt over dagens og fremtidens energisituasjon i Europa og problemstillinger som knytter seg til dette.

38 sider på engelsk

 Link to top of page

På vej mot en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhet

Kommisjonens grønnbok om energiforsyningssikkerhet fra 2000

110 sider på dansk

 Link to top of page

Regionalpolitikk

Presentasjonspakke om EUs regionalpolitikk strukturfond på CD - NY UTGAVE


CD-rom som er utarbeidet til alle som er interessert i fremtidige og aktuelle hovedelementer i Fellesskapets regionalpolitikk og strukturfond med kart, presentasjoner og forklaring på alle EU-språk.

 Link to top of page


Map of the Eligible Areas 2004-2006

Kart fra Generaldirektoratet for regionalpolitikk over områdene som kvalifiserer til regional støtte under målområde 1 og 2.

 Link to top of page

A new partnership for cohesion Et nyt partnerskab for samhørighed - konvergens konkurrenceevne samarbejde

Den tredje rapporten om økonomiske og sosial utjevning i EU gir en oversikt over arbeid som har blitt gjort på feltet i de siste tre år, med resultater og statistikk. Samtidig viser den vei videre med Europakommisjonens visjon for en fremtidig regionalpolitikk som skal redusere forskjellene mellom fattig og rik, og fremme større økonomisk, sosial og territoriell samhørighet.

206 sider på dansk og engelsk (2004)

Rapporten kan også lastes ned her

 Link to top of page

Working for the regions

2004 - versjon av brosjyre med hovedtrekkene i EUs regionalpolitikk. Her får du vite hvorfor, hvordan og hvem som får støtte fra EU, samt resultater fra regionalpolitikken

36 sider på dansk og engelsk

 Link to top of page

Regional Revival: Successful projects financed by the Structural Funds in Austria

Brosjyre fra Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk om EU-finansierte regionalprosjekter i Østerrike. Inneholder korte presentasjoner av 22 ulike prosjekter innen områder som miljø, likestilling, styrking av konkurransemuligheter, sysselsetting og håndverk.

49 sider på engelsk.

 Link to top of page

Regions in action, a country on the move
A selection og succesful projects supported by the Structural Funds in Greece

Brosjyre fra Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk om EU-finansierte regionalprosjekter i Hellas. Inneholder korte presentasjoner av ulike prosjekter innen områder som miljø, likestilling, kultur, sysselsetting og oppdrettsnæring.

44 sider på engelsk.

 Link to top of page

Forskning og teknologisk utvikling

Increasing the impact of the EU's international S & T Cooperation for the transition towards sustainable development
 
En drøftelse av hvordan samfunnet påvirker internasjonalt forskningssamarbeid for å fremme bærekraftig utvikling.

24 sider på engelsk.

 

 Link to top of page

Commission Proposal for the 7th Research Framework Programme

Rapporten fokuserer på hvordan EU skal opprettholdes som den "mest dynamiske, konkurransedyktige og kunnskapsbaserte økonomien i verden" og samtidig bevare "den europeiske modellen" ved å øke satsingen på forskning til 3% av EUs bruttonasjonalprodukt og bedre kapasitetsutnyttelsen på dette området ved at forskningsresultatene omformes til produkter, prosesser og tjenester.

106 sider på engelsk

 Link to top of page

Galileo: The European Satellite Positioning Prosject

Brosjyre som gir oversikt om satellittradio-navigasjonsystemet Galileo som har blitt utviklet på initiativ fra EU og ESA.  

6 sider på engelsk

 Link to top of page

RTD Info Special Edition: The priorities of the Sixth Framework Programme 2002-2006

EUs sjette rammeprogram for forskning er i gang, og i denne spesialutgaven av nyhetsbladet RTD Info fra Generaldirektoratet for forskning gis det en oversikt over de viktigste satsingsområdene.

32 sider på engelsk

 Link to top of page

Biovitenskap og bioteknologi - En strategi for Europa

En melding fra Kommisjonen til EUs øvrige organer om mulighetene og utfordringene innen utviklingen av bioteknologi. Brosjyren inneholder to deler; en generell del om strategi og en konkret handlingsplan.

52 sider på dansk og engelsk

 Link to top of page

Europa: et rom for forskning

Gjennom rammeprogrammene for forskning begynner konturene av et eget europeisk forskningsrom å tre frem. Brosjyren gir et innblikk i forskning på forskjellig tema i europeisk regi.

32 sider på dansk og engelsk

 Link to top of page

Fiskeri

EUs nye fiskeripolitikk

Brosjyre med svært grundig innføring i den nylig vedtatte reformen av EUs felles fiskeripolitikk. Mer om EUs nye planer for fiskeriforvaltning, flåtepolitikk, håndheving og kontroll.

14 sider på norsk og islandsk

 

 Link to top of page

Den fælles fiskeripolitik. Hvad er der sket, og hvad skal der ske?

En brosjyre fra Den Europeiske Økonomiske og Sosiale komité om EUs felles fiskeripolitikk. Den tar for seg politikken vedrørende ressurser og de tekniske ordningene, strukturpolitikken og den felles markedsordningen.

48 sider på dansk

 Link to top of page

Det finansielle instrument til utvikling av fiskeriet

Som del av den felles fiskeripolitikken medvirker EU til en omstrukturering av fiskeriet for å sikre bærekraft og konkurranseevne gjennom ulike finansieringsmekanismer. Brosjyren er en veiledning til disse midlene.

46 sider på dansk

 Link to top of page

Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitikk

Grunnleggende data om den felles fiskeripolitikken i EU, med oversikt over fangster, fiskeriflåten, sysselsetting osv.

30 sider på dansk

 Link to top of page

Handel og økonomi

Consultation with Stakeholders in the shaping of National and Regional Policies affecting small Business

Omfattende rapport fra en ekspertgruppe nedsatt av Kommisjonen for å undersøke vilkårene for små- og mellomstore bedrifters levedyktighet, samt hvilke behov og ønsker de måtte ha. Rapporten understreker viktigheten av at disse bedriftene må bli hørt og sett og at forholdene må legges til rette for et bedre eksistensgrunnlag. 54 sider på engelsk.
 

 Link to top of page

EU Budget 2006
 
NY folder om EUs budsjett som presenterer tall og fakta med illustrasjoner og forklarer sammenhenger.

 

Engelsk. 

 Link to top of page

NY BROSJYRE


"Støtte til virksomheder i vækstfasen"

Beskriver god praksis i bedriftsstøtte med eksempler på hvordan dette kan gjøres og hvordan bedrifter kan fungere i en moderne økonomi. Med fyldig referanseliste for den som vil vite mer.

57 sider på dansk.
 

 Link to top of page

"Den Europæiske Unions Budget - hvad bruges pengene til?"
Brosjyren gir svar på følgende spørsmål: Hvor store er Unionens utgifter? Hvordan blir de fastsatt og finansiert? Og hva brukes de til?
Hvordan er fordelingen og hvordan styres de?
 

17 sider på dansk.

The new SME definition - user guide and model declaration

Små- og mellomstore bedrifter er drivkraften i europeisk økonomi. De utgjør et viktig jobbgrunnlag, stimulerer til nyskapende virksomhet og innovasjon i EU og er derfor av stor betydning for å fremme konkurranseevne og sysselsetting. Den nye definisjonen av små- og mellomstore bedrifter, som trådte ikraft 1. januar 2005, er et viktig skritt i retning av et bedre næringsliv for disse bedriftene og har til hensikt å fremme nyskaping, investeringer og vekst. Denne definisjonen er blitt utarbeidet etter nøye konsultasjoner med alle impliserte parter, noe som beviser at å ivareta små- og mellomstore bedrifter er utslagsgivende for en god implementering av Lisboa-målsettingene. Brosjyre. 50 sider. Engelsk.

 Link to top of page

Making globalisation work for everyone
The European Union and world trade

Brosjyre om EUs handelspolitikk, med spesiell vekt på forholdet til utviklingsland og EUs rolle i multilaterale institusjoner som Verdens handelsorganisasjon.

22 sider på engelsk og dansk

 Link to top of page

Going for growth. The economy of the EU

Hva lever vi av i Europa, hvordan skaper vi verdier og fordeler dem i fremtiden? Hva er EUs rolle i å styre økonomien? Dette er spørsmål som besvares i denne brosjyren om økonomien i EU

26 sider på engelsk

 Link to top of page

Helse og forbrukerbeskyttelse

From farm to fork - Safe food for Europe's consumers

Kvaliteten på den maten vi spiser opptar oss alle. Denne brosjyren beskriver den rollen EU spiller i bestrebelsene på å sikre så høye normer for sikkerhet og kvalitet som mulig. Dyrehelse, matmerking, risikoanalyser og kvalitetskontroll er blant temaene i denne brosjyren. Manuskript avsluttet i juli 2004.

22 sider på engelsk

 Link to top of page

Informasjonssamfunnet

Safer children online

Brosjyre om EUDUCANET-prosjektet som driver holdningskapende arbeid blant barn som surfer på internett. Dette arbeidet er et nødvendig supplement til eksisterende filtre, sikkerhet-systemer og klassifiseringsverktøy.

6 sider på engelsk.

 Link to top of page

eEurope - Et informasjonssamfunn for alle

Brosjyre fra generaldirektoratet for informasjonssamfunnet om eEurope-initiativet, der hovedmålene er:

  • å få til et billigere, raskere og sikrere internett
  • investeringer i mennesker og utdanning
  • fremme bruken av internett

Kort brosjyre på engelsk og dansk.

 Link to top of page

Mot et kunnskapsbasert Europa - EU og informasjonssamfunnet

Brosjyre fra generaldirektoratet for informasjonssamfunnet om EUs strategier for å utnytte ny informasjonsteknologi og dermed gjøre Europa mer konkurransedyktig.

22 sider på dansk.

 Link to top of page

Konkurranse

Konkurrencepolitikken i Europa. Konkurrencereglerne for leverings- og distributionsaftaler

Brosjyre fra Europakommisjonen om konkurransepolitikk. Den gir en orientering til det offentlige om de europeiske konkurranseregler for vertikal avtaler og samtidig forbedre overholdelsen av disse reglene. Brosjyren vil gjøre det lettere for forretningsfolk, advokater og forbrukere å forstå anvendelsen av EUs regler på dette området.   

29 sider på dansk og engelsk

 Link to top of page

Helping businesses grow. A "good practice guide" for business support organisations

Brosjyre fra generaldirektoratet for næringslivet om hva som skal til for å oppnå vekst for bedrifter. Brosjyren retter seg mot de som driver med næringslivspolitikker og er illustrert med eksempler som viser hvordan man kan lære av andre for å lykkes.

53 sider på dansk

 Link to top of page

EU competition policy newsletter (2006, Number 2)

Rapport publisert av generaldirektoratet for Europakommisjonen.

121 sider på engelsk (noen artikler på fransk)

Se pdf-versjonen her

 Link to top of page

EU competition policy and the consumer

Brosjyre fra generaldirektoratet for konkurranse om hvordan EUs konkurransepolitikk kan være fordel for forbrukerne. Brosjyren forteller om lovgivning og tiltak på konkurransefeltet.

28 sider på engelsk.

Se pdf-versjonen her

 Link to top of page

Kultur og språk

Travelling in Europe 2006


Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her finnes opplysninger om hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart. Engelsk.

“Travelling in Europe” finnes også på internett på alle EU-språk.

Travelling in Europe - Plakat

En tidløs utgave av "Travelling in Europe" i plakatformat. Finnes på lager i dansk og engelsk versjon.
 

 

 

 Link to top of page

On the road to a cultural policy for Europe

Dette heftet er et innspill til EUs beslutningstagere fra "European Cultural Foundation", om en felles europeisk kulturpolitikk for et utvidet EU med nye naboer: "This publication states and illustrates, seeks to inspire and convince. It argues for the urgency of making culture the basis of European integration, of stimulating genuine cross-border cultural cooperation, of shaping comprehensive cultural instruments and policies for Europe of Sharing Cultures."

70 sider på engelsk

 

Link to top of page

Many tongues, one family - Languages in the European Union

Brosjyre om EUs språklige mangfold og hvordan språkene benyttes innen EUs institusjoner.

26 sider på engelsk

 

 

 

 Link to top of page

Landbruk

Økologisk landbruk

Informasjonsfolder om økologisk landbruk som en del av et bærekraftig landbruk i EU.

8 sider på dansk og engelsk

 

 Link to top of page

Likestilling

Putting equality into practice

Brosjyre om fellesskapets handlingsprogram for kamp mot diskriminering (2001-06) på bakgrunn av rase, etnisk opprinnelse, alder, seksuell legning, funksjonshemming, religion eller politisk overbevisning. Programmet er henvender seg spesielt til personer og organisasjoner som er involvert i utformingen av anti-diskriminerings tiltak eller lovverk i EU-landene, EFTA og EUs søkerland. Engelsk. 27 sider.

 

Link to top of page

Veien mot likestilling i EU
 

EUs likestillingsarbeid utvikler seg i raskt tempo. Delegasjonen har utarbeidet en brosjyre som tar for seg likestilling mellom kvinner og menn i EU. Felles lovverk, handlingsprogrammer og statistikk er noen av temaene.

20 sider på norsk

 

Link to top of page

"Equality between women and men in the European Union"
 

Her får vi et oversikt over hvilke virkemidler som brukes i Europa for å fremme likestilling mellom kvinner og menn, og en drøfting av likestillingsdimensjonen på viktige samfunnsområder med eksempler på hva Europakommisjonen bidrar med på hvert enkelt felt. Fokuset er også rettet mot fremtiden og veien videre for europeisk likestillingspolitikk med omtale av initiativene til Europeisk institutt for likestilling mellom kjønnene.

34 sider på engelsk.

Link to top of page

Magasiner og tidsskrifter

Vi tilbyr restopplag av følgende tidsskrifter og magasiner med årganger fra 2003-2006:

"EIB INFORMATION" - Periodisk magasin fra Den europeiske investeringsbanken. 2 siste årganger fra 2005.

 

 

 

 

"ENTERPRISE EUROPE" - Nyhetsmagasin fra Generaldirektoratet for Næring og Industri.

 

 

 
"FISHERIES AND AQUACULTURE"
- Nyhetsmagasin fra Generaldirektoratet for Fiskeri og Havbruk

Vi har inne nr. 22-30/06

Link to top of page

Miljø

Ny "Acting together - a common commitment to the global environment"
 
Brosjyren dreier seg om tre sentrale temaer: Konvensjonen om biologisk mangfold, Rammeavtalen for klimaendringer og den tilhørende Kyoto-protokollen samt Konvensjonen mot ørkenspredning - med landeksempler på de ulike områdene.
 
NB: Faktaark og plakater finnes også om hvert enkelt emne og kan bestilles separat.

 


"The Convention on Biological Diversity: Implementation in the European Union"
 
Rikt illustrert brosjyre om hvordan EU har forpliktet seg til å følge Konvensjonen om biologisk mangfold.
 

27 sider engelsk. 


 

"Kvalitet i miljøet - EUs bidrag"

EUs miljøpolitikk kort fortalt - fra hva som utgjør hjørnesteinene i en bærekraftig miljøpolitikk som forplikter på verdensbasis til dagens aktuelle situasjon og utfordringer.

22 sider på dansk


 

 Link to top of page

Climate change - what is it all about? an introduction for young people

Brosjyre som informerer om hva klimaendringer er, hva som forårsaker klimaendringer og hva myndighetene gjennom FN og Kyoto-protokollen gjør og hva EU gjør.

20 sider på engelsk 
 

 Link to top of page

EU emissions trading. An open scheme promoting global innovation to combat climate change

Brosjyre hvor EU setter fokus på kvotehandel med CO2. Det forklares hvordan EUs system for kvotehandel med CO2 fungerer. Samtidig trekkes det fram fordeler EUs partnere utenfor EU har med dette systemet. CD følger med.

20 sider på engelsk.

 Link to top of page

EU focus on climate change

Brosjyre hvor EU setter fokus på klimaendringer. Det blir beskrevet de utfordringer verden står overfor og hva EU gjør i forhold til dette.

22 sider på engelsk

 Link to top of page

En EU-strategi for bærekraftig utvikling

Det europeiske råd i Gøteborg 15. til 16. juni 2001 vedtok en strategi for bærekraftig utvikling i EU. Denne boka sammenfatter de viktigste dokumentene som ble brukt i prosessen med å utarbeide og drøfte EUs strategi for bærekraftig utvikling.

126 sider på dansk og engelsk

 Link to top of page

Felles ansvar for en grønnere fremtid

Brosjyre som gir en sammenfatning av EUs miljø og miljøpolitiske virkemidler, med en rekke eksempler

30 sider på dansk og engelsk

 Link to top of page

Environment 2010: Our future - our choice

Brosjyre om det sjette handlingsprogram for miljø som ble vedtatt på Gøteborg-toppmøtet i 2001. Handlingsprogrammet løper fra 2001 til 2010 og setter ambisiøse mål for en bærekraftig Union innenfor områder som klimaendring, naturforvaltning, miljø og helse.

12 sider på engelsk

 Link to top of page

Justis, frihet- og sikkerhetspolitikk

"Eigth Annual Report on Data Protection"
 

Rapport fra Generaldirektoratet for justis, frihet og sikkerhetspolitikk om sikkerhet ved bruk av personopplysninger i EU, EØS-området og tredjeland.
 

Engelsk. 127 sider.

 Link to top of page

Sikkerhed i Europa

Europakommisjonens delegasjon til Danmark har publisert en brosjyre som beskriver formålet med, og virkningen av det europeiske samarbeidet innen justis- og innenrikspolitikk. Flere danske politikere og eksperter uttaler seg på en kort og lettfattelig måte om hva politikken betyr for dem. Konkrete eksempler er tatt med for å anspore til debatt.

Utgitt av Europakommisjonens Representasjonskontor i Danmark. 19 sider. Dansk.

 Link to top of page

Informasjonsteknologi på grensene

EURODAC har publisert en brosjyre, et infoskriv og en CD-rom om hvordan datateknologi taes i bruk i EUs asylpolitikk. Se videoprogrammet (på CD-rom) som blant annet viser hvordan fingeravtrykk kan være en hjelp i asylsøkerprosessen.

CD er tilgjengelig på engelsk, norsk med mer. Brosjyre tilgjengelig på engelsk Info-skriv finnes på dansk og engelsk

 Link to top of page

Framework and instruments of the European Union in the field of drugs

Samarbeid på både på unionsnivå og internasjonalt nivå utgjør et avgjørende element i den politiske kampen mot narkotikamisbruk. I tillegg har fellesskapets institusjoner - gjennom diverse traktater - fått større makt ettersom narkotikaproblemene har antatt uante dimensjoner. Samarbeidet, som her naturlig nok legger størst vekt på Kommisjonens bidrag, beskrives i denne publikasjonen. 17 sider. Engelsk.

 Link to top of page

Freedom, security and justice for all: Justice and home affairs in the European Union

Denne brosjyren presenterer EUs politikk på justisområdet. Dette innbefatter blant annet asyl- og innvandringspolitikk, Schengen-samarbeidet og kampen mot organisert kriminalitet over landegrensene.

24 sider på engelsk

 Link to top of page

Fra Svinesund til Schengen

En brosjyre om Schengen-samarbeidet; litt historikk, litt om Schengen-avtalen og Norge, visumsamarbeid og politisamarbeid.

12 sider på norsk

 

 Link to top of page

Det indre marked

NY FOLDER

"20 years of the New Approach" utgitt av European Committee for Standardization.

"New Approach" er et initiativ for harmonisering som har ført til en klar ansvarsfordeling mellom EU, EFTA og de europeiske standardiseringsforbundene. EU-direktiv basert på "New Approach" fastsetter kravene til varer og tjenester som skal ut på Det indre marked.


Engelsk.
 

 Link to top of page

Better off in Europe - how the EU's single market benefits you - NY UTGAVE

Kort beskrivelse av fordelene ved Det indre marked; som  friheten til å reise, arbeide, gjøre forretninger på like vilkår i flere land. 22 sider på engelsk.

 Link to top of page

Sysselsetting og sosiale rettigheter

JOBB I ANDRE EUROPEISKE LAND

3 brosjyrer som gir deg svar på hvordan du skal gå frem for å søke jobb i et annet europeisk land:

"Søke jobb i Europa"
Utgitt av AETAT/Eures. 7 sider.

"Jobsøgning i det utvidede Europa"
Kommisjonens egen brosjyre om emnet. Folderformat.


 

"EURES - the European job mobility portal"
Folder på engelsk.

 Link to top of page

EU-bestemmelsene om social sikring. Deres rettigheder, hvis De flytter indenfor Den Europæiske Union

Formålet med denne brosjyren er å gi en veiledning i de rettigheter og forpliktelser man har med hensyn til sosiale sikring, når man kommer inn under sosiale sikringsordningene i to eller flere medlemsland av EU. Dette kan skje enten ved jobb, bosetning eller midlertidig opphold i EU. 

49 sider på dansk og engelsk

 Link to top of page

Industrial relations developments in Europe 2004

Europakommisjonens Generaldirektorat for sysselsetting og sosiale saker og Den europeiske stiftelsen for forbedring av leve- og arbeidsvilkår har utarbeidet en felles rapport om utviklingen i arbeidslivet.

Rapporten tar for seg EU-initiativ og aktiviteter som knytter seg til den sosiale dialogen i Europa. I tillegg beskriver rapporten utviklingen innenfor nasjonal lovgivning, roller og organisering av partene i arbeidslivet, streik, deltakelse fra arbeidsgiversiden, yrkesmessig fravær, psykisk mobbing og nye former for sysselsetting. Rapporten henviser også til hovedlinjene for sysselsettingen slik de blir beskrevet av European Industrial Relations Observatory (EIRO) som omfatter 25 medlemsland, Norge og to søkerland - Bulgaria og Romania.

95 sider. Engelsk.

 Link to top of page

Ungdom og utdanning

NYE brosjyrer om EUROPASS

EUROPASS gjør at dine kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter blir bedre forstått i Europa. Med EUROPASS blir det lettere deg å få arbeid eller studieplass i andre europeiske land. Det blir også enklere for norske arbeidsgivere å forstå vitnemål, fagbrev og annen dokumentasjon på kompetanse fra andre europeiske land når de ønsker å ansette utenlandske arbeidstakere. EUROPASS vil gjøre det lettere å flytte i Europa.

På norsk.

 Link to top of page

Språkprosjekter - har din organisasjon nok og riktig språkkompetanse til å møte resten av Europa?

Folder om Leonardo da Vinci programmet , som er EUs program for yrkesrettet opplæring på alle nivåer og for alle sektorer.

På norsk.

 Link to top of page

Miniveiviser til prosjektstøtte fra EU

Har du eller organisasjonen en idé til hvordan løse et problem som kan være til nytte både i Norge og i Europa? Eurodesk Norge har nå utgitt en hefte om hvordan du går fram for søke EU midler.

8 sider på norsk

Se pdf-versjonen her

 Link to top of page

Noen som passer for meg? Informasjon om europeiske programmer og nordisk kulturfond

Jobber du med kunnskap, kultur eller kulturminner? Kunne du tenke deg å hente erfaringer fra et samarbeid over landegrensene? Da bør du ta en titt på denne informasjonen om EUs programmer for kultursektoren og Nordisk kulturfond. Her finner du også gode råd, tips og inspirasjon til å komme i gang.

31 sider på norsk
 

 Link to top of page

Erasmus Mundus 2004-08

NYHET - Erasmus Mundus Master Courses Compendium

Innholdsrikt kompendium som omfatter oversikt over hvilke institusjoner (med kontaktpunkter) som hører inn under Erasmus Mundus med detaljert beskrivelse av hvilke kurser de kan tilby.

 

 

Erasmus Mundus er et samarbeids- og mobilitetsprogram for utdanning på masternivå. Programmet er tildelt et budsjett på  230 millioner Euro for perioden 2004-08. Denne brosjyren i utbrettsformat gir en oversikt over hva  Erasmus Mundus  programmet er, hvem som kan delta og hvordan man kan søke.

6 sider på engelsk

 

Finnes også på DVD i engelsk utgave.

 

 

 


Fargerik og dekorativ poster med "Erasmus Mundus"-motiv.
 

 

 

Du kan også lese mer om Erasmus Mundus her

 Link to top of page

Socrates-Grundtvig Adult education

Kort brosjyre  fra generaldirektoratet for utdanning og kultur om Socrates-Grundtvig programmet for utdanning for voksne. Brosjyren gir en oppdatert oversikt over programmet, hvem som kan søke og hvordan.

Brosjyren er på engelsk

 Link to top of page

Adult learning - on the road to Europe

Kort brosjyre  om europeisk samarbeidsprosjekter og nettverk innen for Socrates-Grundtvig programmet for utdanning for voksne.

11 sider på engelsk

 

 

NY PLAKAT FOR GRUNDTVIG VOKSENOPPLÆRING - kan bestilles nå!

 Link to top of page

A new beginning Leonardo da Vinci

Brosjyre om muligheter for å bo og arbeide i andre land  med EU-programmet Leonardo da Vinci.

26 sider på engelsk

 

 Link to top of page

For barn og unge

NYHET

The Europa Diary 2006/2007

Her får du din egen dagbok, eksamensplanlegger samt gode råd og kunnskap for dine veivalg basert på hva EU kan tilby.

MED LÆRERVEILEDNING Bestill her

 Link to top of page

NY BROSJYRE - "Together!"
 
Historien om Tom og reven Lila som sammen med en gammel mann og byens borgermester setter i verk enkle miljøtiltak i dalen der de bor.
Finnes på engelsk og dansk.

 

 

 

 Link to top of page

NYHET - United in diversity/forenet i mangfoldighet

Brosjyre på alle EU-språk for barn om euro og tegninger av hvert EU-land.

32 sider.

 Link to top of page

NYHET - United in diversity/forent i mangfold

 - Plakat i samme serie som over.

 Link to top of page

Let's explore Europe"Let's explore Europe!"

Lettlest hefte for barn mellom 9 - 12 år som i fortellerformat gjengir høydepunkter i europeisk historie, beskriver klima, geografi og kultur - samt gir en innføring i hva EU står for. Egnet for undervisning.

44 sider på dansk og engelsk.

 Link to top of page

Jorden brænder

Dette er den fjerde historien fra Generaldirektoratet for miljø for å øke barns kunnskap om miljøspørsmål. Sammen med gutten Tom og reven Lila kan 6-10 åringer lærere om klimaendringer og hvordan man kan bremse klimaendringene. Informativ og nyttig for lærere i barneskolen. Passer for barn i barneskolen mellom  6 og 10 år.

20 sider på dansk og engelsk

 Link to top of page

"Racist? Hvem, mig!?"

Denne brosjyren er en tegneserie om rasisme, som lærere og unge kan bruke. Den inneholder også informasjon om hva EU har gjort på dette området. 

31 sider på dansk og engelsk

 Link to top of page

Opplev Europa - gratis hefte for elever i ungdomsskolen og videregående skole

Hva skjer i EU? Hva heter hovedstaden i Slovenia? Hvordan kan norsk ungdom ta del i EUs utvekslingsprogrammer?

Annen utgave av Opplev Europa er nå tilgjengelig. Det fargerikt illustrerte heftet på 64 sider egner seg til undervisning og prosjektarbeid om EU og Europa. Opplev Europa har også en egen webressurs: www.eung.no med spill og oppgaver.

64 sider på norsk.
Det er mulig å bestille klassesett av denne brosjyren

 Link to top of page

Land i Europa

NYTT veggkart som sammen med historiekartet utgjør en miniutstilling
om EU. Godt egnet for klasserom

Engelsk og dansk versjon

 


Veggkart med EUs historie

Dette er et veggkart i A1-format som illustrerer EUs historie, og kan brukes i undervisning til elever fra 11-16 års alder. Det inneholder en tidslinke fra andre verdenskrig til 2002, med fakta og illustrasjoner fra Europas historie og integrasjonsprosessen i EU.

Dansk og engelsk
 

 Link to top of page

Fly, vakre svaler!

Dette er den tredje historien i en serie fra Generaldirektoratet for miljø som ønsker å øke barns interesse for miljøspørsmål. Sammen  med gutten Tom og reven Lila kan 6-10 åringer lære om trekkfugler og  hvor viktig det er å ta vare på habitatet deres for at de skal komme tilbake. Informativ og nyttig for lærere i barneskolen.

20 sider på dansk og engelsk

 Link to top of page

Laksen fra den røde kilden

Andre historie i en serie fra Generaldirektoratet for miljø som ønsker å vekke barns interesse for miljøspørsmål. Historien handler om gutten Tom og reven Lila, og om hvor viktig det  er å holde elver fri for forurensning. Passer for barn i barneskolen mellom  6 og 10 år.

20 sider på dansk og engelsk

 Link to top of page

Tre hemmeligheter om miljøet

Tegnet hefte om reven Lilli og gutten Tom som oppdager tre hemmeligheter. Hemmeligheter som alle burde få vite om, for alt er ikke som det burde være med jorden vår...

20 sider, kan bestilles på dansk eller engelsk.  

 Link to top of page

Mads og Amadou: En drøm om utviklingssamarbeid

Mads og Amadou er en bok fra EUs generaldirektorat for utvikling. Boken er beregnet for barn i alderen 6-8 og forteller om gutten Mads som drømmer at han reiser til Afrika og treffer en jevnaldrende gutt. Med fargerike bilder og enkel tekst forteller boken om noen av de problemene som fattigere land i verden står overfor, og hvordan vi i rike land kan hjelpe til.

36 sider (+ egen lærerveiledning!) på dansk og engelsk

 

 Link to top of page

Krigen om jordbærisen

En tegneserie om Christine, Max og Poul som reiser tilbake i tiden og opplever et helt annerledes Europa - med grenser overalt og land som ligger i endeløse kriger med hverandre.

Kanskje den kan forklare noe om vår egen tid også - og om hvorfor europeiske land foretrekker samarbeid?

29 sider på dansk

 

 Link to top of page

"The children's green thread" - den grønne tråden

Barn fra hele Europa har sendt sine tegninger, dikt og historier om miljø til EUs miljøkommissær Margot Wallström og hun har publisert dem i dette fargerike heftet.

40 sider på dansk