The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Alt gratismateriell kan bestilles fra Delegasjonen ved å bruke bestillingsskjemaet nederst på siden

Klikk her for våre egenproduserte publikasjoner på norsk

Ungdom og utdanning

To publikasjoner fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFA):

Aktiv Ungdom - EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring
Kan du tenke deg å jobbe frivillig i Europa? Aktiv Ungdom er
EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Les mer...

11 sider.
Livslang læring - Utdanningssamarbeid i Europa
Leonardo da Vinci - Utplassering i Europa
Etterutdanning for lærere - Faglig oppdatering i Europa
Grundtvig - Europeisk samarbeid om voksnes læring
Leonardo da Vinci - Utviklingsmuligheter i  Europa
Europass - Åpner dører til utdanning og arbeid i Europa
 

 

Erasmus - Stipend til studenter

Comenius - Europeisk samarbeid i skole og barnehage

Europe for lifelong learning

Kortfattet brosjyre på engelsk som presenterer EUs program for livslang læring (LLP) og dets underprogrammer:
Comenius for barnehager, grunnskoler og videregående skoler
Erasmus for høyere utdanning
Grundtvig for voksenopplæring
Leonardo da Vinci for yrkesopplæring og - praksis samt større prosjektarbeid mellom utdanningssektorene og næringslivet.

28 sider. Engelsk.
 
Leonardo da Vinci - Success Stories

Heftet oppsummerer målsettingene til Leondardo da Vinci-programmet og de positive ringvirkningene disse har ført med seg helt siden oppstarten i 1996.
Leonardo da Vinci-programmet er rettet mot fag- og yrkesopplæring samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet, og er ett af fire sektorprogram innenfor EUs program for livslang læring (LLP).

28 sider. Engelsk.
 

Brosjyrer om EUROPASS

EUROPASS gjør at dine kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter blir bedre forstått i Europa. Med EUROPASS blir det lettere deg å få arbeid eller studieplass i andre europeiske land. Det blir også enklere for norske arbeidsgivere å forstå vitnemål, fagbrev og annen dokumentasjon på kompetanse fra andre europeiske land når de ønsker å ansette utenlandske arbeidstakere. EUROPASS vil gjøre det lettere å flytte i Europa.

På norsk.
Miniveiviser til prosjektstøtte fra EU

Har du eller organisasjonen en idé til hvordan løse et problem som kan være til nytte både i Norge og i Europa? Eurodesk Norge har nå utgitt en hefte om hvordan du går fram for søke EU midler.

8 sider på norsk.

Se pdf-versjonen her

Erasmus Mundus 2004-08

Erasmus Mundus er et samarbeids- og mobilitetsprogram for utdanning på masternivå. Programmet er tildelt et budsjett på  230 millioner Euro for perioden 2004-08. Disse brosjyrene i utbrettsformat gir en oversikt over hva  Erasmus Mundus  programmet er, hvem som kan delta og hvordan man kan søke.

6 sider på engelsk.

 

 

Erasmus Mundus Master Courses Compendium

Innholdsrikt kompendium som omfatter oversikt over hvilke institusjoner (med kontaktpunkter) som hører inn under Erasmus Mundus med detaljert beskrivelse av hvilke kurs de kan tilby.

 

 

Erasmus Mundus Compendium
Kompendiet beskriver status på pågående prosjekter (med oppstart i 2004-2006) og hvilke målsettinger som skal nås i løpet av tiden de varer.

51 sider. Engelsk.
 

Vi har også en fargerik og dekorativ poster med "Erasmus Mundus"-motiv.

Du kan også lese mer om Erasmus Mundus her

Socrates-Grundtvig Adult education

Kort brosjyre  fra generaldirektoratet for utdanning og kultur om Socrates-Grundtvig programmet for utdanning for voksne. Brosjyren gir en oppdatert oversikt over programmet, hvem som kan søke og hvordan.

Brosjyren er på engelsk.

Adult learning - on the road to Europe

Kort brosjyre  om europeisk samarbeidsprosjekter og nettverk innen for Socrates-Grundtvig programmet for utdanning for voksne.

11 sider på engelsk.

 

 

PLAKAT FOR GRUNDTVIG VOKSENOPPLÆRING - kan bestilles nå!


A new beginning Leonardo da Vinci

Brosjyre om muligheter for å bo og arbeide i andre land  med EU-programmet Leonardo da Vinci.

26 sider på engelsk.

 

Bestillingsskjema

OBS! Alle felter MÅ fylles ut!
Navn:
Gateadresse:
Postnr. og -sted:
E-postadresse: