The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Alt gratismateriell kan bestilles fra Delegasjonen ved å bruke bestillingsskjemaet nederst på siden

Klikk her for våre egenproduserte publikasjoner på norsk

Miljø

 
"Wildlife Trade Regulations in the European Union"
(An introduction to CITES and its implementation in the European Union)

Har du behov for informasjon om EUs regelverk for handel med ville dyr og planter? Da kan denne guiden være et startredskap for å tilegne seg førstehåndsinformasjon på området. EU har et spesielt ansvar for å sikre at handel med ville dyre og planter er bærekraftig og ikke fører til at noen arter står i fare for utrydding. Siden 1984 har EU fulgt retningslinjene i Konvensjonen om internasjonal handel av utryddingstruete ville dyr og planter (CITES) som nærmere beskrives her.
21 sider på engelsk

 

EU environment - related indicators 2007 - NY BROSJYRE

En presentasjon av 10 miljø-relaterte miljøindikatorer som viser tendensene innen satsningsområdene for det 6. miljøhandlingsprogrammet: klimaendring, natur og biologisk mangfold, helse og miljø, samt naturressurser og forsøpling. De viser fremgang på noen områder, men samtidig at det trengs å gjøres en innsats på en rekke av feltene. Indikatorene omfatter data for Bulgaria og Romania der tidslinjen for dataene er klar.
Engelsk.

 

 
NY POSTER MED TEMA SIVILT BEREDSKAP


 

 

 

 

 

NATURA 2000 -

7 plakater om EUs Natura 2000
nettverk for forvaltning
av naturen.

For å se plakatene i stor størrelse, følg lenken til hver av plakatene. For mer om natur og biodiversitet, trykk her 

 

 

  

 

 

 

 

 

Brosjyre: EU Marine Strategy - The story behind the Strategy
 

Temabrosjyre om bevaring og vern av det marine miljø

 
30 sider på engelsk

 

 

 


"Acting together - a common commitment to the global environment"
 
Brosjyren dreier seg om tre sentrale temaer: Konvensjonen om biologisk mangfold, Rammeavtalen for klimaendringer og den tilhørende Kyoto-protokollen samt Konvensjonen mot ørkenspredning - med landeksempler på de ulike områdene.
 
NB: Faktaark og plakater finnes også om hvert enkelt emne og kan bestilles separat.

Se posterne i fullformat her.

 

Brosjyre 34 sider
engelsk


"The Convention on Biological Diversity: Implementation in the European Union"
 
Rikt illustrert brosjyre om hvordan EU har forpliktet seg til å følge Konvensjonen om biologisk mangfold.
 

27 sider engelsk. 


 

"Kvalitet i miljøet - EUs bidrag"

EUs miljøpolitikk kort fortalt - fra hva som utgjør hjørnesteinene i en bærekraftig miljøpolitikk som forplikter på verdensbasis til dagens aktuelle situasjon og utfordringer.

22 sider på dansk


 

Climate change - what is it all about? an introduction for young people

Brosjyre som informerer om hva klimaendringer er, hva som forårsaker klimaendringer og hva myndighetene gjennom FN og Kyoto-protokollen gjør og hva EU gjør.

20 sider på engelsk 
 

EU emissions trading. An open scheme promoting global innovation to combat climate change

Brosjyre hvor EU setter fokus på kvotehandel med CO2. Det forklares hvordan EUs system for kvotehandel med CO2 fungerer. Samtidig trekkes det fram fordeler EUs partnere utenfor EU har med dette systemet. CD følger med.

20 sider på engelsk.

En EU-strategi for bærekraftig utvikling

Det europeiske råd i Gøteborg 15. til 16. juni 2001 vedtok en strategi for bærekraftig utvikling i EU. Denne boka sammenfatter de viktigste dokumentene som ble brukt i prosessen med å utarbeide og drøfte EUs strategi for bærekraftig utvikling.

126 sider på dansk og engelsk

Environment 2010: Our future - our choice

Brosjyre om det sjette handlingsprogram for miljø som ble vedtatt på Gøteborg-toppmøtet i 2001. Handlingsprogrammet løper fra 2001 til 2010 og setter ambisiøse mål for en bærekraftig Union innenfor områder som klimaendring, naturforvaltning, miljø og helse.

12 sider på engelsk

Bestillingsskjema

OBS! Alle felter MÅ fylles ut!
Navn:
Gateadresse:
Postnr. og -sted:
E-postadresse: