The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Alt gratismateriell kan bestilles fra Delegasjonen ved å bruke bestillingsskjemaet nederst på siden

Klikk her for våre egenproduserte publikasjoner på norsk

Likestilling

Putting equality into practice: what role for positive action?

2007 er året for like muligheter for alle. EU har som sitt fremste mål å få til et samfunn fritt for diskriminering der alle har reelle valgmuligheter uansett kjønn, seksuell legning, etnisk opprinnelse, religion, alder eller funksjonshemming. Hvordan EU prøver å oppnå dette kan du lese om her.
27 sider. Engelsk.

 
Putting equality into practice

Brosjyre om fellesskapets handlingsprogram for kamp mot diskriminering (2001-06) på bakgrunn av rase, etnisk opprinnelse, alder, seksuell legning, funksjonshemming, religion eller politisk overbevisning. Programmet er henvender seg spesielt til personer og organisasjoner som er involvert i utformingen av anti-diskriminerings tiltak eller lovverk i EU-landene, EFTA og EUs søkerland. Engelsk. 27 sider.

 
Veien mot likestilling i EU
 

EUs likestillingsarbeid utvikler seg i raskt tempo. Delegasjonen har utarbeidet en brosjyre som tar for seg likestilling mellom kvinner og menn i EU. Felles lovverk, handlingsprogrammer og statistikk er noen av temaene.

20 sider på norsk

 

"Equality between women and men in the European Union"
 

Her får vi et oversikt over hvilke virkemidler som brukes i Europa for å fremme likestilling mellom kvinner og menn, og en drøfting av likestillingsdimensjonen på viktige samfunnsområder med eksempler på hva Europakommisjonen bidrar med på hvert enkelt felt. Fokuset er også rettet mot fremtiden og veien videre for europeisk likestillingspolitikk med omtale av initiativene til Europeisk institutt for likestilling mellom kjønnene.

34 sider på engelsk.

Bestillingsskjema

OBS! Alle felter MÅ fylles ut!
Navn:
Gateadresse:
Postnr. og -sted:
E-postadresse: