The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Alt gratismateriell kan bestilles fra Delegasjonen ved å bruke bestillingsskjemaet nederst på siden

Klikk her for våre egenproduserte publikasjoner på norsk

Kultur og språk

Speaking for Europe - languages in the European Union
EU satser på å bevare det språklige og kulturelle mangfoldet i sin befolkning ved å støtte både språkundervisning  og språkopplæring. EU har ambisjoner om å få sine borgere til å snakke to språk flytende i tillegg til sitt eget morsmål.  EUs institusjoner fungerer idag med 23 offisielle språk for å sikre at alle EUs borgere - enten de snakker et av hovedspråkene i EU eller et språk som er mindre utbredt - har lik tilgang til politikk og lovgivning i EU. Denne brosjyren tar for seg den enorme bredden av språk som snakkes i EU,  ser på fordelene som europeerne har av å lære språk og gir en oversikt over relevante EU-programmer. Ikke minst får vi et innblikk i hva som trengs for å administrere en flerspråklig Union.
16 sider. Dansk og engelsk utgave.

 

Languages takes you further
Å forstå og snakke fremmede språk gjør livet lettere når vi reiser utenlands og møter folk med ulik bakgrunn. Språk er en døråpner for nye vennskap, nye kulturer og nye muligheter. EU består av 27 medlemsland med 23 offisielle språk. Her får du noen praktiske eksempler på hver og en av dem som kanskje kan få deg til å åpne døren på gløtt. Brett ganske enkelt ut omslaget på denne brosjyren som viser flere ord og uttrykk på et EU-språk og sammenlikn dem med oversettelsene på de andre sidene.
 
Intercultural dialogue - support through EU programmes - NY BROSJYRE

 

Her kan du lese om mer enn 20 EU-programmer som fremmer dialog mellom folk og land. Et utvidet EU representerer mer enn noen gang ulike kulturer, tradisjoner og trosretninger.  Virkningene av globalisering,  fri flyt av arbeidskraft i Det indre markedet samt gamle og nye migrasjonsbølger bidrar til at fokuset skifter fra "multikulturelle" til "interkulturelle" samfunn. Denne brosjyren er laget i anledning av at 2008 er året for interkulturell dialog.
Engelsk.50 sider.
European Institute of Technology (EIT) - Excellence for innovation

European Institute of Technology (EIT) er et nytt initiativ som skal fremme spisskompetanse ved maksimal utnyttelse av innovasjonspotensialet i Europa. Her er instituttets første presentasjonsbrosjyre.

16 sider. Engelsk.

 

White paper on sport (NY PUBLIKASJON)

Det er aller første gang Europakommisjonen kommer med en Hvitbok om sportens betydning i dagens samfunn; samtidig som det også er første gang at sports-relaterte emner blir så grundig diskutert på EU-nivå. Ved å belyse sportens rolle i utformingen av Europa-politikken, gjøres sportens behov og vilkår mer synlige. Les dessuten mer om hvordan EU-lovgivningen får ringvirkninger for sporten.

37 sider. Engelsk og dansk.
 
Travelling in Europe 2009 - ÅRETS UTGAVE

Utbrettskart som inneholder praktiske opplysninger for turister som reiser innenfor EU. Her finnes opplysninger om hvilke dokumenter du har bruk for, shopping, bilkjøring, helse, kommunikasjon, vær, helligdager, kulturelle begivenheter og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Brosjyren inneholder også et Europakart.

Finnes på engelsk og tysk.

“Travelling in Europe” finnes også på internett på alle EU-språk
Languages for Europe (30 projects for promoting language learning) NYTT HEFTE

EU ønsker å fremme flerspråklighet og språkopplæring, noe som du kan lese mer om i dette heftet som tar for seg hele 30 prosjekter med dette som overordnet formål. Ønsker du å vite mer, inneholder heftet detaljerte kontaktopplysninger for hvert prosjekt.

67 sider. Engelsk.

 

Støtte til prosjekter - informasjon om europeiske og nordiske programmer (kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren)

Dette er oppfølgeren til "Noen som passer for meg" som ble utgitt i 2005. Her er ny informasjon om EUs kulturprosjekter, tips om hvordan man kan søke om midler og gjennomføre et prosjekt samt kort introduksjon til Nordisk Kulturfond.

57 sider. Norsk.

 

Mange tungemål - én familie. Sprogene i EU

Brosjyre om EUs språklige mangfold og hvordan språkene benyttes innen EUs institusjoner.

22 sider på dansk.

 

 

 

Bestillingsskjema

OBS! Alle felter MÅ fylles ut!
Navn:
Gateadresse:
Postnr. og -sted:
E-postadresse: