The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Alt gratismateriell kan bestilles fra Delegasjonen ved å bruke bestillingsskjemaet nederst på siden

Klikk her for våre egenproduserte publikasjoner på norsk

Helse og forbrukerbeskyttelse

Styrking av Europas forsvar mot smittsomme sykdommer

På området smittsomme sykdommer var 2005 et historisk år for EU og dets innbyggere. Da kulminerte prosessen som EUs medlemsland, EU-kommisjonen og Europaparlamentet startet for å etablere et nytt, uavhengig europeisk senter for sykdomsforebygging og - kontroll - ECDC. EUs medlemsland og innbyggere har nå et senter som, ved å legge til rette for samarbeid og deling om kunnskap og helse, er viet styrkingen av Europas forsvar mot smittsomme sykdommer. Mer om senterets arbeid kan du lese i denne publikasjonen som finnes på DANSK, ISLANDSK OG NORSK. 15 sider.
Healthier together in the European Union

Helse er delvis vårt eget ansvar i form av de valgene vi gjør ved å slutte å røyke, spise sunt, mosjonere osv. Men myndighetene må også bidra til å gjøre disse valgene enkle og gi nødvendig informasjon. Hvordan skjer det? EU har juridisk forpliktet seg traktatmessig til helsevern først og fremst fordi helse er et overnasjonalt anliggende. I heftet kan du lese om hva EU gjør for et bedre kosthold, reduksjon av alkoholforbruk, et røykfritt miljø, bekjempelse av AIDS, sikre blodoverføringer og organtransplantasjoner,
bekjempelse av sjeldne sykdommer, smittsomme sykdommer m.m.
25 sider. Engelsk.
From farm to fork - Safe food for Europe's consumers

Kvaliteten på den maten vi spiser opptar oss alle. Denne brosjyren beskriver den rollen EU spiller i bestrebelsene på å sikre så høye normer for sikkerhet og kvalitet som mulig. Dyrehelse, matmerking, risikoanalyser og kvalitetskontroll er blant temaene i denne brosjyren. Manuskript avsluttet i juli 2004.

22 sider på engelsk

The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
Annual Report 2006


Europeiske forbrukere forventer stor grad av trygghet når det gjelder maten de spiser, noe som Europakommisjonen hele tiden bestreber seg på å imøtekomme. Dagens nivå er blant de beste på verdensbasis, og her spiller RASFF en avgjørende rolle med en kjapp utveksling av informasjon mellom medlemslandene og samordning av tiltak for å sikre trygge matvarer. Her kan du lese om den siste utvikling på området, samt hva som er planene fremover for både Kommisjonen og medlemslandene når det gjelder å "markedsføre" dette systemet overfor andre deler av verden.
69 sider. Engelsk.

Bestillingsskjema

OBS! Alle felter MÅ fylles ut!
Navn:
Gateadresse:
Postnr. og -sted:
E-postadresse: