The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Alt gratismateriell kan bestilles fra Delegasjonen ved å bruke bestillingsskjemaet nederst på siden

Klikk her for våre egenproduserte publikasjoner på norsk

Forskning og teknologisk utvikling

Increasing the impact of the EU's international S & T Cooperation for the transition towards sustainable development
 
En drøftelse av hvordan samfunnet påvirker internasjonalt forskningssamarbeid for å fremme bærekraftig utvikling.

24 sider på engelsk.

 
Commission Proposal for the 7th Research Framework Programme

Rapporten fokuserer på hvordan EU skal opprettholdes som den "mest dynamiske, konkurransedyktige og kunnskapsbaserte økonomien i verden" og samtidig bevare "den europeiske modellen" ved å øke satsingen på forskning til 3% av EUs bruttonasjonalprodukt og bedre kapasitetsutnyttelsen på dette området ved at forskningsresultatene omformes til produkter, prosesser og tjenester.

106 sider på engelsk

Concentrating Solar Power - from Research to Implementation

Større utnyttelse av fornybare energikilder er et hovedmål for EU og inngår i EUs strategy for å styrke sikker energiforsyningen og næringskonkurransen samt for å fremme økonomisk og sosial utvikling. EU har forsket på utnyttelse av solenergi i 10 år og arbeider kontinuerlig med å utnytte potensialet fullt ut, noe du kan lese mer om i denne publikasjonen.

39 sider på engelsk.

Bestillingsskjema

OBS! Alle felter MÅ fylles ut!
Navn:
Gateadresse:
Postnr. og -sted:
E-postadresse: