The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Alt gratismateriell kan bestilles fra Delegasjonen ved å bruke bestillingsskjemaet nederst på siden

Klikk her for våre egenproduserte publikasjoner på norsk

Fiskeri

Maritime facts and figures

NY lettlest og rikt illustrert brosjyre med tall og fakta om europeisk geografi og befolkning, kystområder, maritim økonomi og forvaltning, det marine miljø og kulturarv.

11 sider på engelsk.

The European Fisheries Fund 2007-13

Ny folder som kort og greit beskriver hovedpilarene i Det europeiske fiskerifondet: flåtetilpasning, akvakultur, innenlandsfiske, prosesssindustri og markedsføring, felles tiltak, bærekraftig utvikling i fiskerisonene og teknisk bistand.

12 sider på engelsk

EUs nye fiskeripolitikk

Brosjyre med svært grundig innføring i den nylig vedtatte reformen av EUs felles fiskeripolitikk. Mer om EUs nye planer for fiskeriforvaltning, flåtepolitikk, håndheving og kontroll.

14 sider på norsk og islandsk

 

Det finansielle instrument til utvikling av fiskeriet

Som del av den felles fiskeripolitikken medvirker EU til en omstrukturering av fiskeriet for å sikre bærekraft og konkurranseevne gjennom ulike finansieringsmekanismer. Brosjyren er en veiledning til disse midlene.

46 sider på dansk

Bestillingsskjema

OBS! Alle felter MÅ fylles ut!
Navn:
Gateadresse:
Postnr. og -sted:
E-postadresse: