The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Alt gratismateriell kan bestilles fra Delegasjonen ved å bruke bestillingsskjemaet nederst på siden

Klikk her for våre egenproduserte publikasjoner på norsk

Energi og transport

"Road safety: How is your country doing?"

I EUs Hvitbok om transportpolitikk fra 2001 kan man lese om høye ambisjoner for en halvering av dødsfallene på veiene innen 2010. Europaparlamentet og og medlemslandene i Rådet støtter denne målsettingen. Denne folderen viser status pr 2006 og hvordan progresjonen har vært siden 2001. Her sammenliknes medlemslandene, noe som kan styrke satsingen på trygge veier.
Tekst på engelsk/fransk/tysk.

"Maritime transport policy"

Sjøtransport er avgjørende for Europas handel, både innenfor EU og med handelspartnere globalt. Skip når frem overalt og er som sådan det mest globale transportmiddelet. Europas innbyggere forventer et nøyt nivå på sjøtransporten som ivaretas av et mannskap med grundig og profesjonell kunnskap som påser at både trygghet og sikkerhet er på topp i forhold til terroristaksjoner, forurensning og effektivitet. EU bestreber seg på å holde en høy standard på sjøtransporten over hele kloden og har lovpålagt skip i europeiske farvann å innfri disse kravene.

13 sider på engelsk.

"Road transport policy"

Veitransport er viktig for Europa, for vår økonomi, for jobbene våre og vår velferd. Uansett hvor velutviklet andre transportmetoder blir - selv de mest miljøvennlige - vil det alltid være behov for et transportsystem for varer og personer på toppnivå, både enkeltvis og som ledd i en transportkjede. EU ønsker å legge til rette for at Europas transportmarked fungerer effektivt og trygt, noe som beskrives i denne brosjyren.

12 sider på engelsk.

"Keep Europe Moving - Sustainable mobility for our continent"

Les om hvordan transportpolitikken skal utvikles med basis i dagens situasjon.

39 sider på engelsk

"Flypassasjerers rettigheter"

Brosjyren gir deg svar på hva du som passasjer har krav på og hvordan du bør forholde deg ved forsinkelser, avvisning ved ombordstigning, ødelagt bagasje samt ved sykdom, skade eller dødsfall under flyvning.

Finnes på dansk og engelsk.

Let us overcome our dependence/På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhet

Kommisjonens grønnbok om energiforsyningssikkerhet. Oversikt over dagens og fremtidens energisituasjon i Europa og problemstillinger som knytter seg til dette.

38 sider på engelsk (brosjyre-versjon))

108 sider på dansk

Bestillingsskjema

OBS! Alle felter MÅ fylles ut!
Navn:
Gateadresse:
Postnr. og -sted:
E-postadresse: