The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Alt gratismateriell kan bestilles fra Delegasjonen ved å bruke bestillingsskjemaet nederst på siden

Klikk her for våre egenproduserte publikasjoner på norsk

Det indre marked

"SOLVIT - hjelper deg når du møter problemer i EØS' indre marked"
 

Kortfattet brosjyre om SOLVIT som er en felles database for problemløsning innenfor det indre marked innen bl.a. etablering av bedrift/selvstendig næringsdrivende, offentlige innkjøp, oppholdstillatelser/arbeidsrettigheter, godkjenning av utdanning m.m.

 

Folder:
"20 years of the New Approach" utgitt av European Committee for Standardization."

"New Approach" er et initiativ for harmonisering som har ført til en klar ansvarsfordeling mellom EU, EFTA og de europeiske standardiseringsforbundene. EU-direktiv basert på "New Approach" fastsetter kravene til varer og tjenester som skal ut på Det indre marked.


Engelsk.
 

Better off in Europe - how the EU's single market benefits you

Kort beskrivelse av fordelene ved Det indre marked; som  friheten til å reise, arbeide, gjøre forretninger på like vilkår i flere land. 22 sider på engelsk.

Bestillingsskjema

OBS! Alle felter MÅ fylles ut!
Navn:
Gateadresse:
Postnr. og -sted:
E-postadresse: