The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Det europeiske råd

Det europeiske råd består av stats- og regjeringssjefene i de 27 medlemsstatene
i Den europeiske union samt av lederen for Europakommisjonen.

Formannskapet for rådet går på omgang hver 6. måned mellom medlemslandene
og den som har formannskapet representerer Det europeiske råd både internt i
EU-systemet og eksternt i forhold til for eksempel internasjonale organisasjoner
som FN og WTO. Formannskapslandet har også ansvar for å arrangere og lede
rådsmøtene og arbeidsgruppemøter.

Kronologisk liste over EUs formannskapsland

Finland juli-desember 2006
Tyskland januar-juni 2007
Portugal juli-desember 2007
Slovenia januar-juni 2008
Frankrike juli-desember 2008
Den tsjekkiske republikk    januar-juni 2009
Sverige juli-desember 2009
Spania januar-juni 2010
Belgia juli-desember 2010
Ungarn januar-juni 2011
Polen juli-desember 2011
Danmark januar-juni 2012
Kypros juli-desember 2012
Irland januar-juni 2013
Litauen juli-desember 2013
Hellas januar-juni 2014
Italia juli-desember 2014
Latvia januar-juni 2015
Luxembourg juli-desember 2015
Nederland januar-juni 2016
Slovakia juli-desember 2016
Malta januar-juni 2017
Storbritannia juli-desember 2017
Estland januar-juni 2018
Bulgaria juli-desember 2018
Østerrike januar-juni 2019
Romania juli-desember 2019
Finland januar-juni 2020