The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

>Tema


Klimaendringer - nå må det gjøres noe!
 


 

Bistand Det indre marked Energi
EUs fremtid Helse- og forbruker Miljø

Flere temaer finner du her...

>Aktuelle saker på Europaserveren

>Publikasjoner

>Nyhetsbrev

  • Meld deg på våre gratis nyhetsbrev:

Navn

Epost


Velg nyhetsbrev
Seminarer
EU-magasinet
EU-nytt

Format

> Arrangementer

>Om EU

> EU & Norge

>Om oss

Dette skjer i EU 26. oktober til 1. november

- Nye reguleringer for CO2-utslipp
- Europeisk-amerikansk forskningssamarbeid
- Lansering av det europeiske året for bekjempelse av fattigdom

Les mer...

Europas miljøhovedstad (23/10)

Europakommisjonen åpner konkurransen blant europeiske byer om tittelen Europas miljøhovedstad 2012 og 2013. Prisen tildeles en by med høy miljøstandard, og som har forpliktet seg til å gjøre en løpende ambisiøs innsats for å fremme miljøet og en bæredyktig utvikling. Alle EU-, EØS- og søkerland kan være med, og i 2010 er det Stockholm som er beæret med tittelen. Mer om Europas miljøhovedstad.

Debatt om digitalt innhold (22/10)

Europakommisjonen lanserte i dag en høring rundt opprettelsen av et felles digitalt marked for bøker, film og dataspill. Dersom et slikt marked blir realisert, vil det ifølge undersøkelser kunne medføre en firedobling av salgsinntektene i sektoren. Imidlertid gjenstår det noen utfordringer knyttet til opphavsrettigheter og forbrukere. Bidrag kan sendes inn frem til 5. januar 2010. Høringen følger du her. Les mer...

Mindre byråkrati i EU! (22/10)

EU satte i 2007 et ambisiøst mål om å redusere administrative utgifter som følge av EU-lovgivning med 25% innen 2012."Kommisjonen er godt på vei til å gjennomføre sine mål for reduksjon av byråkratiske hindringer for næringslivet. Innsparingen kan allerede nå forventes å være €7,6 milliarder i året, noe som kan stige til €40 milliarder hvis medlemslandene og Europaparlamentet følger opp tiltakene", sier president Barroso. Les mer...

Internetthandel avvises ved grensen (22/10)

Europeiske forbrukere som kjøper varer på internett i andre medlemsland opplever fortsatt problemer med at bestillingen deres blir avvist, viser en undersøkelse fra Kommisjonen. 60% av alle kjøp i undersøkelsen kunne ikke gjennomføres på grunn av problemer med betaling eller levering over grenser. "Vi har nå konkrete data som viser at det indre marked for netthandel ikke fungerer godt nok. Nettforbrukere er stadig omgitt av nasjonale grenser", påpeker forbrukerkommissær Meglena Kuneva. Les mer...

EU-nytt (21/10)

- Mot felles asylregler i EU
- Kommisjonen ønsker finans-innspill
- Alle EU-publikasjoner nå på nett

Les mer...

EU klar for bredbånd på GSM-frekvens (20/10)

Grunnlaget er lagt for en ny generasjon av mobile tjenester i Europa, ved at 3G-telefoner nå kan bruke GSM-frekvenser. Dette vil styrke konkurransen og gjøre det lettere for teleoperatører å tilby raskere tjenester, blant annet mobilt internett. "Slike tiltak gjør at Europa kan beholde et konkurransefortrinn innen trådløse tjenester", sier kommissær for informasjonssamfunnet og media, Viviane Reding. Les mer...

Enighet om regulering av fiske for 2010 (20/10)

En regulering som ble foreslått i november i fjor har nå blitt godkjent av Rådet og vil tre i kraft 1. januar 2010. Fiskeriministrene har nå løst de siste spørsmålene, inkludert graden av harmonisering av sanksjoner, et nytt straffepoengsystem og et tilbakebetalingssystem ved overfiske. Les mer...

Nok et skritt nærmere bokdigitalisering (20/10)

Kommisjonen har vedtatt en rapport om opphavsrett i kunnskapsøkonomien, for å ta fatt på de viktige kulturelle og rettslige utfordringene i forbindelse med massedigitaliseringen og formidlingen av bøker. "Vi skal gjøre Europa til et sentrum for kreativitet og fornyelse. De europeiske bibliotekers omfangsrike kulturarv må ikke dovne bort, men gjøres tilgjengelig for våre borgere", sier kommissær for det indre marked, Charlie McCreevy. Les mer...

Nyhetsarkiv
Flere nyheter fra Europaserveren
Oversikt over nyhetsbrev fra Europakommisjonen

EU-magasinet
juli 2009

>Lenker

EU-kommisjonen

Rådet for Den europeiske union
Council of the European Union

Europaparlamentet
Europaparlamentet

Sverige har formannskapet fra 1. juli 2009

Lurer du på noe om EU?
Europe Direct svarer deg

Har du spørgsmål om EU?

 

 

 

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island, Klingenberggaten 7A, 0161 Oslo. Tlf: 22 83 35 83. Faks: 22 83 40 55 europakommisjonen@ec.europa.eu Organisasjonsnummer: 985 510 148