The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Euro - en felles valuta i et felles marked

Alt om Den europeiske økonomiske og monetære union

Den europeiske sentralbanken

Generaldirektorat for økonomiske og finansielle spørsmål

Myntene og sedlene

Kommissæren

 

 

Oversikt

15 land og omtrent 318 millioner innbyggere i EU har innført euro som felles valuta. Den felles valutaen er en naturlig oppfølging av EUs indre marked. Den tar bort den tidligere usikkerheten i forhold til valutakurssvingninger og minsker mulighetene for valutaspekulasjon. Det blir lettere og    billigere å reise og handle når man slipper      å veksle penger, og det blir lettere å sammenlikne priser i de forskjellige landene. En grunnleggende sunn økonomisk utvikling og økonomisk  og monetær integrasjon er begge vesentlige for vekst og sysselsetting i EU. Den felles valutaen er en del av denne prosessen.

For å sørge for vekst og sysselsetting må EUs medlemsland bli enige om felles grunnleggende prinsipper for økonomisk styring. Nøkkelen til suksess ligger i en nøye samordning av politikken, gruppepress og konsensus.

Alle EUs medlemsland er medlemmer av Den økonomiske og monetære union (ØMU). Formålet med ØMU er å effektivisere integrasjonen av EU-landenes økonomier for å øke velferd og sysselsetting. Det mest synlige resultatet av samarbeidet i ØMU er euroen, EUs felles valuta, som 15 av EUs 27 medlemsland har innført. Nye medlemsland er forpliktet til å innføre euroen. Les mer om dette her