The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

Euro - en felles valuta i et felles marked

Alt om Den europeiske økonomiske og monetære union

Den europeiske sentralbanken

Generaldirektorat for økonomiske og finansielle spørsmål

Bakgrunn

Myntene

Nikkelinnholdet i myntene 

Sedlene

Euroindikatorer

Kommissæren

Euroveksling

 

 

Oversikt

12 land og 300 millioner innbyggere i EU har innført euro som felles valuta. Den felles valutaen er en naturlig oppfølging av EUs indre marked. Den tar bort den tidligere usikkerheten i forhold til valutakurssvingninger og minsker mulighetene for valutaspekulasjon. Det blir lettere og billigere å reise og handle når man slipper å veksle penger, og det blir lettere å sammenlikne priser i de forskjellige landene. En grunnleggende sunn økonomisk utvikling og økonomisk og monetær integrasjon er begge vesentlige for vekst og sysselsetting i EU. Den felles valutaen er en del av denne prosessen.

For å sørge for vekst og sysselsetting må EUs medlemsland bli enige om felles grunnleggende prinsipper for økonomisk styring. Nøkkelen til suksess ligger i en nøye samordning av politikken, gruppepress og konsensus.

Alle EUs medlemsland er medlemmer av Den økonomiske og monetære union (ØMU). Formålet med ØMU er å effektivisere integrasjonen av EU-landenes økonomier for å øke velferd og sysselsetting. Det mest synlige resultatet av samarbeidet i ØMU er euroen, EUs felles valuta, som 12 av EUs 25 medlemsland har innført. De 10 nye medlemslandene er forpliktet til å innføre euroen, men ingen fast dato er satt og landene må først møte en rekke kriterier.

Presentasjoner om euro og Den økonomiske og monetære union

European Economic Policy and the Euro by Domenico Pecoraro, economic adviser, 26 January 2003

The Euro: Achievements and Challenges by H. Carré, director DG ECFIN, Oslo 30. oktober 2001

The stability-oriented monetary policy of the ECB by Dr. Sleijpen, ECB, Oslo 30. oktober 2001

    Til toppLink to top of page