The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Den europeiske union: En global partner

 

Den europeiske unions rolle i verden

De eksterne forbindelsene: En global oppgave

Handel: færre hindringer og økt vekst. EU og WTO 

EUs bistandspolitikk - fattigdomsbekjempelse og utvikling

Forsvar og sikkerhet: Stabilitet og fred

Utvidelsen: En historisk mulighet

Den europeiske union arbeider for å sikre et stabilt og fredelig Europa.

EU er en viktig samarbeidspartner for alle verdens regioner - EU er den viktigste handelspartner i verden og arbeider spesielt med å fremme de menneskelige aspekter ved internasjonale relasjoner, slik som sosial solidaritet, menneskerettigheter og demokrati.