The European Union in the World Europakommisjonens Delegasjon
til Norge og Island  
  [NO]  -  IS forsiden   |   nyheter   |   EUs programmer   |   lenker   |   kontakt oss   
Om oss
EU i verden
Kort om EU
Euroen & Deg
Presse

 

 EU & Norge

 • Politisk bakgrunn

  Norges forbindelser til EU blir hovedsakelig styrt gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen ble gjort gjeldende fra 1.1.1994 og utvider EUs indre marked til Norge, Island og Liechtenstein. Landbruks- og fiskeripolitikk er i hovedsak ikke en del av EØS-avtalen. Relasjoner med Norge gjennom EØS-samarbeidet, så vel som bilaterale kontakter, er nære og som regel ukompliserte. Norge har også undertegnet Schengen-avtalen med EU som gjør at nordmenn kan reise fritt over grensene (bortsett fra til Storbritannia og Irland) uten å vise pass ved grensene.

  Den aktuelle situasjonen i forhold til EU

  Til tross for at Norge har sagt nei til medlemskap ved folkeavstemning i 1972 og i 1994 har Norge en tett tilknytting til det samlede Europa gjennom EØS-avtalen. Norge er medlem av alle relevante multilaterale organisasjoner inklusiv Nordisk Råd, Barentsrådet, Det baltiske råd, EFTA, OECD, WTO, Europarådet og OSSE. Landet har etter hvert fått en solid erfaring med fredsarbeide i konfliktfylte områder basert på etableringen av Nobels fredspris i 1901, Fridtjof  Nansens humanitære arbeid i Folkeforbundet etter den første verdenskrig, støtte til FN, betydelig utviklingshjelp og overenskomst i fredsprosessen i Midtøsten i 1994.

  Vanligvis er økonomiske og handelsrelaterte saker med Norge dekket av EØS-avtalen. Etter mer enn syv år fungerer avtalen bra, selv om det fra tid til annen oppstår mindre problemer. EØS-avtalen bringer Norge inn i gruppen av land som EU har tette forbindelser med, men statusen som nærmeste ikke-medlemsland med spesielt nære relasjoner har blitt overtatt av de landene som nå forhandler om medlemskap med EU. Den tette kontakten er bekreftet gjennom tilknytningen til Schengen-samarbeidet.

  Fiskeriforvaltning er ikke en del av EØS-avtalen og fangstkvoter fordeles gjennom årlige forhandlinger. Når det gjelder bevaringen av den samlede fiskebestanden er situasjonen svært dårlig for noen arter og det trengs mye tålmodighetsarbeid for å oppnå enighet vedrørende administrasjon av dette.

  Spørsmålet om EU-medlemskap

  EU konstaterer at Norge to ganger har sagt nei til medlemskap i EU. EU holder døren til medlemskap åpen dersom Norge skulle ønske det, men det er en intern norsk beslutning som Europakommisjonen ikke ønsker å blande seg inn i. EU har for tiden sin fulle oppmerksomhet rettet mot utvidelsen østover, og arbeidet med å integrere de kommende medlemmene i EU-samarbeidet tar mye av tiden og ressursene. Om få år vil EU øke medlemstallet fra 15 til 27.

  Fakta om Norges forbindelser med Europa

   

  1960

  Medlem av Den europeiske frihandelsorganisasjonen (EFTA)

  1962

  Søker om medlemskap i EF

  1967

  Andre søknad om medlemskap i EF

  1972 (jan)

  Signerte avtale for medlemskap i EF

  1972 (sep)

  Norge sa nei til medlemskap i folkeavstemning

  1973

  Frihandelsavtale med EF

  1992 (mai)

  Signerte EØS-avtalen

  1994 (jan)

  EØS-avtalen trådte i kraft

  1994 (mar)

  Signerte avtale om medlemskap i EU

  1994 (nov)

  Norge sa nei til medlemskap i folkeavstemning

  1996 (des)

  Signerte Schengen-avtalen

  2001 (mar)

  Schengen-avtalen trådte i kraft

   

  Frihandelsavtalen fra 1973, EØS-avtalen fra 1994 og Schengen-avtalen er de viktigste generelle avtalene mellom EU og Norge. Et stort antall tilleggsavtaler i forbindelse med frihandelsavtalen har blitt undertegnet, og hver måned fattes et stort antall beslutninger av EØS-komiteen som utvider EUs lovgivning til EØS-området. Veterinæravtalen er en del av EØS-avtalen. Det finnes også en fiskeriavtale som blir reforhandlet hvert år vedrørende adgang til fiskebestanden og betingelser for fiske.

 
 Tilbake Link to top of page