The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

EU og Norge

 

EUs forhold til Norge

Avtaler mellom Norge og EU

Den norske EU-delegasjonen i Brussel

Europaportalen

EIC - Informasjon om EU til norske bedrifter

EDC - Informasjon om EU til studenter, akademikere og andre 

Europaveien - portal på internett

Flere lenker

Politisk bakgrunn

Norges forbindelser til EU blir hovedsakelig styrt gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen ble gjort gjeldende fra 1.1.1994 og utvider EUs indre marked til Norge, Island og Liechtenstein. Landbruks- og fiskeripolitikk er i hovedsak ikke en del av EØS-avtalen. Relasjoner med Norge gjennom EØS-samarbeidet, så vel som bilaterale kontakter, er nære og som regel ukompliserte. Norge har også undertegnet Schengen-avtalen med EU som gjør at nordmenn kan reise fritt over grensene uten å vise pass. Unntakene er Storbritannia og Irland og landene som ble EU-medlemmer i 2004 der Schengen-avtalen trer i kraft i løpet av 2007.

Den aktuelle situasjonen i forhold til EU

Til tross for at Norge har sagt nei til medlemskap ved folkeavstemning i 1972 og i 1994 har Norge en tett tilknytting til det samlede Europa gjennom EØS-avtalen. Norge er medlem av alle relevante multilaterale organisasjoner inklusiv Nordisk Råd, Barentsrådet, Det baltiske råd, EFTA, OECD, WTO, Europarådet og OSSE. Landet har etter hvert fått en solid erfaring med fredsarbeide i konfliktfylte områder basert på etableringen av Nobels fredspris i 1901, Fridtjof  Nansens humanitære arbeid i Folkeforbundet etter den første verdenskrig, støtte til FN, betydelig utviklingshjelp og overenskomst i fredsprosessen i Midtøsten i 1994.

Vanligvis er økonomiske og handelsrelaterte saker med Norge dekket av EØS-avtalen. Etter mer enn 10 år fungerer avtalen bra, selv om det fra tid til annen oppstår mindre problemer. EØS-avtalen bringer Norge inn i gruppen av land som EU har tette forbindelser med. Den tette kontakten er bekreftet gjennom tilknytningen til Schengen-samarbeidet.

Fiskeriforvaltning er ikke en del av EØS-avtalen og fangstkvoter fordeles gjennom årlige forhandlinger. Når det gjelder bevaringen av den samlede fiskebestanden er situasjonen svært dårlig for noen arter og det trengs mye tålmodighetsarbeid for å oppnå enighet vedrørende administrasjon av dette.

Spørsmålet om EU-medlemskap

EU konstaterer at Norge to ganger har sagt nei til medlemskap i EU. EU holder døren til medlemskap åpen dersom Norge skulle ønske det, men det er en intern norsk beslutning som Europakommisjonen ikke ønsker å blande seg inn i.

Fakta om Norges forbindelser med Europa

1960

Medlem av Den europeiske frihandelsorganisasjonen (EFTA)

1962

Søker om medlemskap i EF

1967

Andre søknad om medlemskap i EF

1972 (jan)

Signerte avtale for medlemskap i EF

1972 (sep)

Norge sa nei til medlemskap i folkeavstemning

1973

Frihandelsavtale med EF

1992 (mai)

Signerte EØS-avtalen

1994 (jan)

EØS-avtalen trådte i kraft

1994 (mar)

Signerte avtale om medlemskap i EU

1994 (nov)

Norge sa nei til medlemskap i folkeavstemning

1996 (des)

Signerte Schengen-avtalen

2001 (mar)

Schengen-avtalen trådte i kraft

2004 (mai)

EØS utvides med 10 nye EU-land gjennom en utvidelsesavtale

Frihandelsavtalen fra 1973, EØS-avtalen fra 1994/2004 og Schengen-avtalen er de viktigste generelle avtalene mellom EU og Norge. Et stort antall tilleggsavtaler i forbindelse med frihandelsavtalen har blitt undertegnet, og hver måned fattes et stort antall beslutninger av EØS-komiteen som utvider EUs lovgivning til EØS-området. Veterinæravtalen er en del av EØS-avtalen. Det finnes også en fiskeriavtale som blir reforhandlet hvert år vedrørende adgang til fiskebestanden og betingelser for fiske. EU vil fra 2007 bli ytterligere utvidet med Bulgaria og Romania, i tillegg har Kroatia og Tyrkia fått status som offisielle kandidater. 

Sist oppdatert 18. juli 2005