The European Union in the World
   Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Vil du jobbe ved Europakommisjonens
delegasjon til Norge og Island?

Europakommisjonens Delegasjon har diplomatisk status, og ivaretar forbindelsene mellom Europakommisjonen og Norge/Island. Hovedoppgavene er å ivareta det bilaterale forholdet, formidle informasjon om EU og rapportere til Brussel om norsk politikk.

Ledig stilling som resepsjonist/sjåfør

Vi har for tiden en ledig stilling som resepsjonist/sjåfør i 100% stilling. Stillingen vil i hovedsak bestå av resepsjonist- og sekretæroppgaver, men medarbeideren forventes også å kunne avlaste ambassadørens sjåfør ved fravær. Søknadsfristen er 12. desember. Se fullstendig stillingsutlysning hos Finn


Trainee 2009

Har du gode kunnskaper om EU? Ønsker du å lære mer om EU og forholdet mellom EU og Norge?

Europakommisjonens delegasjon tilbyr en praksisperiode på 3 måneder for studenter og nyutdannede.

Som trainee ved Delegasjonen får du bruke dine kunnskaper gjennom aktiv deltakelse i vårt informasjonsarbeid.

Praksisperioden er ulønnet.

Du bør ha høyere utdanning der EU inngår i fagkretsen og du må ha meget god skriftlig og muntlig språkføring på både norsk og engelsk. Erfaring fra informasjonsarbeid er en fordel.

Vi har et internasjonalt og til tider hektisk arbeidsmiljø, med varierte oppgaver og gode muligheter for utvikling.

Ny utlysning våren 2009.