The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS EN Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

 

Stilling ledig: Rådgiver - informasjon (engasjement)

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island søker rådgiver til informasjonsseksjonen.

Europakommisjonens Delegasjon har diplomatisk status, og ivaretar forbindelsene mellom Europakommisjonen i Brussel og norske/islandske myndigheter og organisasjoner, samt formidler informasjon om EUs virksomhet til ulike målgrupper. Delegasjonen har 16 ansatte.   

Informasjonsseksjonen har ansvar for Kommisjonens informasjonsarbeid til Norge og Island, og har fire medarbeidere. Seksjonen utarbeider artikler, nyhetsbrev, brosjyrer, holder foredrag, arrangerer seminarer og besvarer forespørsler. Rådgiveren vil i tillegg til informasjonsarbeid mot norske miljøer få oppgaver innen brukerstøtte, i samarbeid med IT-avdelingen i Brussel (fjerndrift). Engasjementet vil vare i seks måneder. Under forutsetning av godkjenning fra Kommisjonen, kan engasjementet forlenges.

 Kvalifikasjoner:

- høyere utdanning

- det kreves svært gode kunnskaper om EU og europeisk politikk

- svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk (islandsk en fordel)

- gode kunnskaper om norsk politikk og samfunnsliv

- inngående kjennskap til Office-programmene og interesse for IT

- erfaring fra informasjonsformidling er ønskelig

- erfaring fra brukerstøttefunksjon en fordel

- selvstendig, initiativrik, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide under press

Søknadsfrist: 28. januar 2004

Kortfattet søknad og CV sendes til Europakommisjonens Delegasjon, Haakon VII gt 10, Postboks 1643 Vika, 0119 Oslo og merkes "Rådgiver Info". Attester forespørres senere.

Det tas forbehold om endelig godkjenning fra Brussel. Tiltredelse snarest. Delegasjonens ansatte har medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Ytterligere informasjon fås hos informasjonsleder Pål Narve Somdalen tlf. 23 11 51 76 eller seksjonsleder Marthe Haugland 23 11 51 75. Sentralbord 22 83 35 83.