The European Union in the World
Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Ambassadøren har ordet

Velkommen til Europakommisjonens delegasjons hjemmeside. Her finner du oppdaterte nyheter og bakgrunnsinformasjon om EU.

EU har gode og nære forbindelser med Norge. Det er i første rekke EØS-avtalen som knytter oss sammen. Med unntak av fiskeri- og landbrukssektoren innbærer EØS-avtalen at Norge er fullverdig medlem av Det indre marked, med fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer i 28 europeiske land.  

Norge er dessuten assosiert medlem av Schengen-samarbeidet, som blant annet innebærer passfrihet innen for samarbeidsområdet, og utvidet politisamarbeid og felles yttergrenser. I tillegg deltar Norge i Europol, Eurojust og en rekke samarbeidsprogrammer for forskning, utdanning, regional utvikling, kultur og annet. 

Det er en økende interesse for europeiske spørsmål i Norge, og av og til ser man tilløp til en EU-debatt. Jeg synes at det er positivt at man i Norge ønsker å følge med på utviklingen i EU, uansett hvilket ståsted man har. Hvorvidt Norge skal søke om medlemskap er et spørsmål som helt og holdent skal avgjøres av nordmenn selv, uten innblanding utenfra. Vi står imidlertid gjerne til tjeneste med oppdatert informasjon om EU og Kommisjonens arbeid.

Vi har som mål at denne hjemmesiden, sammen med våre elektroniske nyhetsbrev skal gi best mulig informasjon om Den europeiske union til publikum i Norge. Vi er glade for alle tilbakemeldinger fra våre lesere som kan bidra til å gjøre tjenestene enda bedre. For øvrig holder jeg og mine kolleger ved Delegasjonen gjerne foredrag og presentasjoner rundt om i landet, og vi mottar også grupper på besøk her hos oss.

Percy Westerlund, Ambassadør og leder av Europakommisjonens delegasjon

Delegasjonens rolle i Norge 

Delegasjonen i Oslo er EU-kommisjonens representasjon i Norge. Vi ivaretar de offisielle forbindelsene mellom Europakommisjonen og Norge/Island. Europakommisjonen har tilsvarende delegasjoner i rundt 130 land, og en viktig oppgave er å informere om EUs oppbygning, politikk og aktiviteter.

Delegasjonen utgir et ukentlig elektronisk nyhetsbrev, EU-nytt. Nyhetsbrevet gir en kort oppsummering av ukens viktige saker, og har lenker til nyheter og dokumenter på internett. I tillegg lager vi et elektronisk nyhetsblad ca. seks ganger i året med mer dyptpløyende artikler. Begge nyhetstjenestene er gratis og kan bestilles ved henvendelse til oss: europakommisjonen@ec.europa.eu Vi har dessuten en oversikt på hjemmesiden over alle gratis-publikasjoner som kan bestilles hos oss.  

Delegasjonen har også en hjemmeside for ungdom: www.EUng.no

Her finnes informasjon om EU og Europa tilpasset unge mellom 14 og 19 år. Foruten informasjon om EU finner du informasjon om medlemslandene og de fremtidige medlemslandene i EU, samt spill, oppgaver og lenker videre. Delegasjonen utgir med jevne mellomrom temabrosjyrer på norsk. Vi har i tillegg brosjyrer på dansk og engelsk fra Europakommisjonen i Brussel. Brosjyrene er gratis.

Delegasjonen er åpen mellom kl. 09.00 og 16.00. Studenter, forskere, lærere og andre som ønsker tilgang til EUs offisielle dokumenter bør i første rekke henvende seg til de europeiske dokumentasjonssentrene (EU i). Næringslivet får hjelp ved å  henvede seg til Euro Info Centre-kontorene (EIC)

Generell informasjon om EU og alle offisielle dokumenter finnes på Europa-serveren på Internett: http://europa.eu