The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island

 

  [NO]  IS Forside |   Lenker   |   Kontakt oss   
Om oss
Kort om EU
 EUs programmer
Presse

 

EUs representant i Norge         

Ambassadørens ord  

Velkommen til Europakommisjonens delegasjons nettsted. Nettstedet inneholder nyheter og faktainformasjon om EUs oppbygning, arbeid, politikk og lovgivning. Vi har en ambisjon om å gjøre siden til en best mulig kilde til informasjon om EU i Norge. Ros og ris fra brukerne er derfor velkommen.

EU har gode og nære forbindelser med Norge. Landet er viktig i Europa, ikke bare gjennom sin eksport av olje, gass og fisk, men også kulturelt og politisk.

Vi er inne i en spennende tid i europeisk politikk: EUs instutusjoner reformeres, EU blir større, EU har fått sin egen valuta: euroen. Et hovedmål fremover er  å gjøre EU  mer forståelig og åpent for innbyggerne, mer demokratisk, og samtidig i stand til å fatte gode beslutninger for fellesskapet.

EØS-avtalen er hovedforbindelsen mellom Norge og EU. Den gjør at Norge deltar som fullverdig medlem av det indre marked. Sett fra Kommisjonens side fungerer avtalen bra. I tillegg til samarbeidet knyttet til EØS har Norge en rekke tilknytningsformer til EU, som blant annet Schengen-samarbeidet, Europol, Eurojust og programmer som Interreg.

Det er en økende interesse for europeiske spørsmål i Norge. Av og til ser man tilløp til en debatt om Norge på nytt skal søke om medlemskap i EU. Dette er et spørsmål som fullt og helt skal bestemmes av nordmenn selv. Kommisjonen er nøytral og ønsker ikke blande seg inn i en slik debatt. Vi skal imidlertid stå til tjeneste med informasjon om hva EU er, og presentere Kommisjonens politikk og aktiviteter.

Både jeg og mine kolleger ved Delegasjonen holder gjerne foredrag og vi mottar også grupper til besøk her hos oss.

Gerhard Sabathil, Ambassadør og leder av Europakommisjonens Delegasjon

Curriculum Vitae for Gerhard Sabathil: Engelsk versjon /  Norsk versjon

Delegasjonens rolle i Norge 

Europakommisjonens Delegasjon i Oslo er en diplomatisk representasjon for Europakommisjonen i Brussel. Delegasjonen ble opprettet i 1987 og ivaretar de offisielle forbindelsene mellom Europakommisjonen og Norge/Island. Europakommisjonen har tilsvarende delegasjoner i rundt 130 land, og en viktig oppgave er å gi informasjon om EUs oppbygning, politikk og aktiviteter.

Delegasjonen utgir nyhetsbladet ”Nytt fra EU”. Der kan du lese om aktuelle saker, få bakgrunnsinformasjon og opplysninger om de informasjonskilder og brosjyrer som Delegasjonen har. Vi sender også ut et ukentlig elektronisk nyhetsbrev, ”EU-Nytt”. Nyhetsbrevet gir kort oppsummering av ukens viktige saker, og har lenker til nyheter og dokumenter på internett. Begge nyhetstjenestene er gratis og kan bestilles ved henvendelse til oss: europakommisjonen@cec.eu.int

Delegasjonen har også en hjemmeside for ungdom: www.EUng.no

Her finnes informasjon om EU og Europa tilpasset unge mellom 14 og 19 år. Foruten informasjon om EU finner du informasjon om medlemslandene og de fremtidige medlemslandene i EU, samt spill, oppgaver og lenker videre. Delegasjonen utgir med jevne mellomrom temabrosjyrer på norsk. Vi har i tillegg brosjyrer på dansk og engelsk fra Europakommisjonen i Brussel. Brosjyrene er gratis.

Dokumentasjonstjenesten ved Delegasjonen er åpen mellom kl. 09.00 og 16.00. Studenter, forskere, lærere og andre som ønsker tilgang til EUs offisielle dokumenter bør i første rekke henvende seg til de europeiske dokumentasjonssentrene (EDC). Næringslivets får hjelp når det henveder seg til Euro Info Centre-kontorene (EIC)

http://europa.eu.int

Generell informasjon om EU og alle offisielle dokumenterfinnes på Europa-serveren på Internett:

http://europa.eu.int

 

 

Tilbake Link to top of page