The European Union in the World Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
  [NO]  IS Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
Kort om EU
EUs programmer
Presse   

EUs representant i Norge         

Ambassadørens hilsen *

Velkommen til Europakommisjonens delegasjons nettsted. Nettstedet inneholder nyheter og faktainformasjon om EUs oppbygning, arbeid, politikk og lovgivning. Vi har en ambisjon om å gjøre siden til en best mulig kilde til informasjon om EU i Norge. Ros og ris fra brukerne er derfor velkomment.

EU har gode og nære forbindelser med Norge. Landet er viktig i Europa, ikke bare gjennom sin eksport av olje, gass og fisk, men også kulturelt og politisk.

Vi er inne i en spennende tid i europeisk politikk: EUs institusjoner reformeres, EU blir større, EU har fått sin egen valuta: euroen. Et hovedmål fremover er  å gjøre EU  mer forståelig og åpent for innbyggerne, mer demokratisk, og samtidig i stand til å fatte gode beslutninger for fellesskapet.

EØS-avtalen er hovedforbindelsen mellom Norge og EU. Den gjør at Norge deltar som fullverdig medlem av det indre marked. Sett fra Kommisjonens side fungerer avtalen bra. I tillegg til samarbeidet knyttet til EØS har Norge en rekke tilknytningsformer til EU, som blant annet Schengen-samarbeidet, Europol, Eurojust og programmer som Interreg, Sokrates, Leonardo og en rekke andre.

Det er en økende interesse for europeiske spørsmål i Norge. Av og til ser man tilløp til en debatt om Norge på nytt skal søke om medlemskap i EU. Dette er et spørsmål som fullt og helt skal bestemmes av nordmenn selv. Kommisjonen er nøytral og ønsker ikke blande seg inn i en slik debatt. Vi skal imidlertid stå til tjeneste med informasjon om hva EU er, og presentere Kommisjonens politikk og aktiviteter.

Både jeg og mine kolleger ved Delegasjonen holder gjerne foredrag og vi mottar også grupper til besøk her hos oss.

 

 

 

*

Gerhard Sabathil har forlatt Norge for å lede Europakommisjonens representasjonskontor i Tyskland. Innen Delegasjonen får en ny ambassadør på plass, fungerer Delegasjonens nestleder Tuomo Talvela som Chargé d'Affaires og leder av Delegasjonen.

 

 

Delegasjonens rolle i Norge 

Europakommisjonens Delegasjon i Oslo er en diplomatisk representasjon for Europakommisjonen i Brussel. Delegasjonen ble opprettet i 1987 og ivaretar de offisielle forbindelsene mellom Europakommisjonen og Norge/Island. Europakommisjonen har tilsvarende delegasjoner i rundt 130 land, og en viktig oppgave er å gi informasjon om EUs oppbygning, politikk og aktiviteter.

Delegasjonen utgir et ukentlig elektronisk nyhetsbrev, "EU-Nytt". Nyhetsbrevet gir en kort oppsummering av ukens viktige saker, og har lenker til nyheter og dokumenter på internett. I tillegg lager vi et elektronisk nyhetsblad ca. seks ganger i året med mer dyptpløyende artikler. Begge nyhetstjenestene er gratis og kan bestilles ved henvendelse til oss: europakommisjonen@cec.eu.int Vi har dessuten en oversikt på hjemmesiden over alle gratis publikasjoner som kan bestilles hos oss.  

Delegasjonen har også en hjemmeside for ungdom: www.EUng.no

Her finnes informasjon om EU og Europa tilpasset unge mellom 14 og 19 år. Foruten informasjon om EU finner du informasjon om medlemslandene og de fremtidige medlemslandene i EU, samt spill, oppgaver og lenker videre. Delegasjonen utgir med jevne mellomrom temabrosjyrer på norsk. Vi har i tillegg brosjyrer på dansk og engelsk fra Europakommisjonen i Brussel. Brosjyrene er gratis.

Delegasjonen er åpen mellom kl. 09.00 og 16.00. Studenter, forskere, lærere og andre som ønsker tilgang til EUs offisielle dokumenter bør i første rekke henvende seg til de europeiske dokumentasjonssentrene (EDC). Næringslivet får hjelp ved å  henvede seg til Euro Info Centre-kontorene (EIC)

Generell informasjon om EU og alle offisielle dokumenter finnes på Europa-serveren på Internett: http://europa.eu.int

Tilbake Link to top of page