The European Union in the World
Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island
Forside |   Lenker |   Kontakt oss 
Om oss
EUs programmer
Presse   

 

Nyhetsbrev fra Europakommisjonens generaldirektorater

Generelt

Energi og samferdsel

Utvidelse

Økonomi og finans

Miljø

Informasjonssamfunnet

Konkurranse

Næringsliv

Utdanning og kultur

Sysselsetting og sosiale spørsmål

Landbruk

Helse og forbruker spørsmål

Fiskeri 

Indre marked

Felles forskningssenter

Regionalpolitikk

Utvikling

Utenriksrelasjoner

Handel

Generelt

Nyhetsbrev med de viktigste nyhetene og informasjon om hva som finnes på web, utgis annenhver uke.

Gir en månedlig innsikt på aktivitetene av Europakommisjonen og av de andre EU institusjoner. Den er publisert av generalsekretariatet av Kommisjonen og kommer ti ganger i året på alle offisielle EU-språk. Den er supplert av den generelle rapporten om aktivitetene av EU som gir en oversikt over aktivitetene i foregående år.

Energi og samferdsel

En ukentlig oversikt med bakgrunnsinformasjon og seneste utvikling innenfor feltet energi og samferdsell

Til topp Link to top of page

Utvidelse

Dette månedlige nyhetsbrevet gir oppsummeringer av publikasjoner om EU-utvidelsen fra en database med 300 organisasjoner i medlemsstatene, søkerlandene og andre. 

Dette ukentlige nyhetsbrevet gir en oversikt over  EUs utvidelse, hvem gjør hva i EU, i institusjonene og søkerlandene, og hvordan de viktigste utfordringene blir møtt.

Økonomi og finans

En liste over ulike publikasjoner:

Miljø

Et kvartalstidsskrift som holder deg oppdatert om europeiske miljøsaker.

Informasjonssamfunnet

Gir deg oppdatert informasjon om aktiviteter i internasjonalt samarbeid som er relevant for IST programmet.

Et nyhetsbrev om kulturet innhold og digital arv, gir spesifikk informasjon om det pågående arbeidet om dette temaet under IST-forskningsprogrammet. 

Dette nyhetsbrevet gir informasjon om forslagene og resultatene om pågående og avsluttet prosjekter i feltet teknologi og teknikk for programvare, systemer og tjenester i rammeverket av IST-programmet.

Et månedlig nyhetsbrev om "Nye metoder og e-Commerce" forskningssaker i IST programmet.

Dette nyhetsbrevet sikter på å spre informasjon om prosjekter, resultater, arrangementer og program aktiviteter relatert til "Sikkerhet & konfidensialitet av informasjon, intellektuell eiendom" under IST programmet. 

Til topp Link to top of page

Konkurranse

Nyhetsbrev om EUs konkurransepolitikk som publiseres tre ganger i året.

Næringsliv

Oppdatering om næringslivspolitikk, små bedrifter, innovasjonspolitikk, den nye økonomien, industri eller markeder i og utenfor Europa.

Utdanning og kultur

Et nyhetsbrev som kommer ut hver måned. Informerer om nyheter fra programmet og utviklingen av programmet.

Tidsskrift som dekker utdanning og kultur i Europa. Grundig artikler og rapporter om EU politikk i feltene utdanning, opplæring, ungdom, audiovisuell teknologi, kultur, språk, sport og sivilsamfunn. 

Sikter på å gi den mest relevant og oppdatert nyheter og informasjon om elektronisk læring initiativer til europeisk tilskuere og nøkkelpersoner i feltet, inkludert politikere, industri ledere og de som er i utdanning og opplæring sektor.  

Til topp Link to top of page

Sysselsetting og sosiale spørsmål

En elektronisk nyhetsbrev tjeneste om de seneste utvikling innen sysselsetting og sosiale spørsmål.

Konsentrerer om hovedbudskapet at økonomi, sysselsetting og sosial politikk tilpasses slik at de gjensidig forsterker hverandre, med fokus på mer og bedre jobber og større samfunn samhørighet.

Landbruk

Nyhetsbrev om EUs landbrukspolitikk som kommer ut en gang i måneden.

Helse og forbrukerspørsmål

Månedlig nyhetsbrev om matsikkerhet, helse og forbruker politikk.

Til topp Link to top of page

Fiskeri

En tidsskrift om EUs fiskeripolitikk som publiseres fem ganger i året på alle  11 offisielle språk i Unionen.

Indre Marked

En offisiell publikasjon som dekker eksklusivt feltene generaldirektoratet er ansvarlig for. Tematiske seksjoner er: finansielle tjenester, fri flyt av varer, diploma og profesjonelle kvalifikasjoner, posttjenester, bedriftslovgivning og finansiell rapportering, offentlig medvirkning, intellektuell og industriell eiendom, databeskyttelse, media og informasjonssamfunnet, dialog med borgere og virksomheter. 

Felles forskningssenter

Nyhetsbrev om forskning.

Til topp Link to top of page

Regionalpolitikk

Månedlig nyhetsbrev om EUs regionalpolitikk.

Kvartaltidsskrift om aktuelle saker innen regionalpolitikk.

Utvikling

En tidsskrift produsert av en multikulturell gruppe av journalister i generaldirektoratet for bistand og utvikling. Hver utgave av The Courier inneholder to prinsipielle trekk: "Landrapporter" som tar for seg gjeldende økonomiske og politiske innstillinger i spesifikke ACP-stater og "Rullebladet" som generelt dekker en sektor eller tema som er særlig av interesse for utviklingsland.

Til topp Link to top of page

Utenriksrelasjoner

Ukentlig tidsskrift som oppsummerer den seneste utvikling, arrangementer og aktiviteter i EUs utenrikspolitikk.

Handel

Elektronisk informasjonstjeneste om handel i EU.