EU-nytt nr. 44, 15. desember 2004


Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell
Se tidligere nyhetsbrev

EUs fremtid

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Luftfart

Forbruker-spørsmål

Energi

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

EU er blitt mer populært blant innbyggerne
Resultatene fra spørreundersøkelsen Eurobarometer som ble lagt frem 10. desember viser at EU har økende oppslutningen blant EUs innbyggere. En ny europeisk forfatning hadde også stor oppslutning, hele 68% av EUs befolkning støtter denne ideen. Les mer her

Hvordan skal EU fremme aktivt medborgerskap?
15. desember gikk startskuddet for en åpen konsultasjon på internett om et fremtidig handlingsprogram for aktivt medborgerskap. - En av den nye Kommisjonens største oppgaver er å involvere folk mer direkte i EUs utvikling, sa kommissær Jan Figel da konsultasjonen ble åpnet. Les mer og si din mening her

Debatt om tyrkisk EU-medlemskap i Europaparlamentet
Europaparlamentet avholdt 13. desember en debatt om Tyrkias søknad om medlemskap i EU. EUs utvidelseskommissær Olli Rehn la i sitt innlegg vekt på at forhandlinger om medlemskap vil tvinge frem ytterligere reformer i Tyrkia. Les talen her Blant Europaparlamentets representanter var det ulike syn på dette spørsmålet. Les et sammendrag av innleggene her

Ombudsmannen vil forbedre EUs rekrutteringsprosedyrer
Den europeiske ombudsmannen, P. Nikiforos Diamandouros, offentligjorde 13. desember to uttalelser i forbindelse med to ansettelsessaker i EUs institusjoner. Han understreket at EUs rekrutteringsprosedyrer alltid må være av første klasse og kritiserte henholdsvis Kommisjonen og Europol i de to sakene. Les mer her

 Til toppLink to top of page

EU i verden

Slutt på tekstilkvoter i EU fra 1. januar 2005
13. desember vedtok Rådet å fjerne alle kvantitative restriksjoner på import av tekstiler fra resten av verden. - Nå er det ingen vei tilbake, sa handelskommissær Peter Mandelson i forbindelse med Rådets vedtak. Den nye ordningen vil innfri forpliktelser EU gikk med på i den siste runden av WTO-forhandlinger, den såkalte Uruguay-runden. Les mer her

De første handlingsplaner for en europeisk naboskapspolitikk
Moldova, Ukraina, Marokko, Tunisia, Jordan, Israel og De palestinske selvstyremyndighetene er de første av EUs naboland som vedtar nye handlingsplaner som del av en ny europeisk naboskapspolitikk. EU vil forsterke samarbeidet med disse landene og yte mer målrettet hjelp til å løse grenseoverskridende problemer. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Økonomi og næringsliv

Frankrike og Tyskland på vei til å få ned budsjettunderskuddet
14. desember vedtok Kommisjonen å avslutte den juridiske prosessen mot Tyskland og Frankrike for sine budsjettunderskudd, med bakgrunn i nye tall som viser at begge land er på god vei til å bringe underskuddene inn under 3 %-grensen i 2005. Les mer her

Slik var europeisk næringsliv og produksjon i 2004
13. desember offentliggjorde Eurostat en rapport som gir en oversikt over tall og fakta for europeisk næringsliv i  2004. Visste du at matvareproduksjon er den nest største produksjonssektoren i EU? Se flere tall og fakta her

Hvem investerte mest i industriell forskning og utvikling i 2003?
10. desember la EUs forskningskommissær Janez Potocnic frem resultatene for den europeiske industriens investering i forskning og utvikling i 2003. Resultattavlen gir instruktive og oppdaterte sammenligninger mellom selskaper, sektorer og geografiske områder. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Luftfart

Frankrike, Finland, Portugal og Italia fortsetter forskjellsbehandling i luften
Til tross for EF-domstolens avgjørelse 5. november om at fire medlemsland bryter fellesskapsretten ved å favorisere nasjonale flyselskaper, har landene ikke endret sin praksis. Kommisjonen sendte derfor 14. desember en skriftlig advarsel for å sikre like konkurransevilkår i europeisk luftfart. Les mer her

Fem medlemsland til Domstolen for støyforurensing i luftfart
14. desember besluttet Kommisjonen å stevne Østerrike, Finland, Italia, Tyskland og Luxembourg for EF-Domstolen på grunn av manglende gjennomøring av Direktivet om utfasing av støyende fly på sensitive flyplasser. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Forbrukerspørsmål

EU utstyrer foreldre med verktøy for økt sikkerhet på internett
Rådet for telekommunikasjon vedtok 9. desember å videreføre satsingen på et tryggere internett ved å opprette "Sikker internett plus"-programmet. Programmet vil løpe fra 2005-2008 med et budsjett på 45 millioner euro som skal brukes til å bekjempe skadelig og ulovlig innhold på internett. Les mer her

Kommisjonen vil ha billigere mobilsamtaler over grenser
EUs kommissær med ansvar for medier og informasjonssamfunnet, Viviane Reding, ga 10. desember grønt lys for en undersøkelse av de skyhøye avgiftene som mobilselskapene krever  for å ringe fra mobiltelefon utenfor hjemlandet. Les mer her

Nye tiltak må iversettes for å gi forbrukerne bedre betingelser for boliglån
I en ekspertrapport som ble lagt frem 13. desember anbefales en rekke tiltak for å integrere EUs felles marked for boliglån. Hensikten er å gi forbrukere flere valgmuligheter og billigere lån, mens utlånere får et større marked å operere i. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Energi

EU og Sørøst-Europa inngår nytt energifellesskap
På et møte i Athen 14. desember ble ministere fra de 25 medlemslandene og 11 land i Sørøst-Europa med Tyrkia enige om prinsippene i en ny traktat som etablerer et Energifellesskap. Energifellesskapet vil skape et felles regulert området for energi på den europeiske halvøy. Les mer her
 

Gratismateriell

Hva skjer i EU? Hva heter hovedstaden i Slovenia? Hvordan kan norsk ungdom ta del i EUs utvekslingsprogrammer?

Annen utgave av Opplev Europa er nå tilgengelig. Det fargerikt illustrerte heftet på 64 sider egner seg til undervisning og prosjektarbeid om EU og Europa. Opplev Europa har også en egen webressurs: www.eung.no med spill og oppgaver. Les mer her

Annual Report 2004 on the European Community's development policy and external assistance
Den fjerde årsrapporten om EUs utviklings- og bistandsarbeid er nettopp publisert. Bistand fra EU når mer enn 160 land og territorier i verden, og samlet utgjør dette 55% av verdens bistand. En femtedel av dette håndteres av Europakommisjonen. Rapporten viser hva pengene er brukt til og resultatene fra året 2003. Les mer her

Til toppLink to top of page

Utlysninger

Borgere og styringsformer i et kunnskapsbasert samfunn
Indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum Les mer
her

Nanoteknologi - prosesser og mekanismer
Indkaldelse(Indkaldelser) af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum Les mer her

Vitenskap og samfunn: René Descartes-priser 2005
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Strukturering af det europæiske forskningsrum Les mer her

Menneskelige ressurser og kvalitet: Marie Curie
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om Strukturering af det europæiske forskningsrum Les mer her

Foregripelse av vitenskaplige og teknologiske behov
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Udvalgt forskningstema/område: Specifikke aktiviteter, der dækker et bredere forskningsfelt: — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-NEST-C, FP6-2004-NEST-Path Les mer her

Kooperative forskningsprosjekter
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Udvalgt forskningstema/område: Specifikke aktiviteter, der dækker et bredere forskningsfelt: — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-SME-COOP, FP6-2004-SME-COL Les mer her

Forskningsinfrastruktur
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum — Emne: Udbygning af kommunikationsnet — Indkaldelsens reference: FP6-2004-Infrastructures-6 Les mer her

OBS! For alle forskningsutlysninger, se også Forskningsrådets EU-kontor her

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page