EU-nytt nr. 43, 8. desember 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EU i verden

Miljø

Økonomi og arbeidsliv

Fiskeri

Forskning

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU i verden

Kina er EUs andre største handelspartner
EU og Kina hadde 8. desember sitt 7. årlige toppmøte. Ulovlig innvandring, menneskerettigheter og WTO sto på dagsorden da EU møtte sin andre største handelspartner i verden. Les mer om handelsstatistikken her Les mer om selve toppmøtet her

EU tar opp kampen mot landminer
En strategi for å bekjempe landminer med et budsjett på 140 millioner euro ble 2. desember vedtatt av Kommisjonen. Strategien som løper fra 2005-07 skal redusere trusselen fra landminer og hjelpe ofre for slike miner med å komme tilbake til samfunnet. Les mer her

Miljø

Historiens lengste liste over verneområder i EU
8. desember tok Kommisjonen nok et stort skritt for å beskytte sårbar natur og biologisk mangfold ved å utvide nettverket Natura 2000. Mer enn 7000 naturområder, 197 dyrearter, 89 plantearter og 205 habitat i EU anses nå av særlig verdi for Europa og får ekstra vern. Les mer her Les også om fremdriften i etableringen av Natura 2000 her

FNs konferanse om klimaendring: EU fortsetter sin pådriverrolle
EU vil øke sin innsats for å bekjempe klimaendring sammen med sine internasjonale partnere på FNs klimakonferanse som startet 6. desember i Argentina. Kommisjonen benyttet samtidig anledningen til å legge frem EUs nye system for handel med utslippskvoter som iverksettes fra 1. januar neste år. Les mer her
 

Økonomi og arbeidsliv

Ny avtale med Liechtenstein, San Marino og Monaco om skattlegging av bankinnskudd
Hvert år taper EUs statskasser milliarder av kroner til skattefrie bankkonti i utlandet. Den 7. desember signerte Kommisjonen en avtale med Liechtenstein, San Marino og Monaco om skattlegging av bankinnskudd. Avtalen skal hindre skatteflukt fra EU. Les mer her

- Hva er alkoholavgiften i EUs medlemsland?
Kommisjonens nettsted for skatt, toll og avgiftsspørsmål ble relansert 6. desember. Det nye nettstedet skal gi enkeltpersoner og bedrifter innsyn i hva som gjelder i EU og i de enkelte medlemslandene på dette feltet. Det betyr lett tilgjengelig informasjon om alt fra skatter og avgifter på tobakk, biler og alkohol til opplysninger om personbeskatning i EU. Les mer her Skattespørsmål var også ett av diskusjonsemnene i Rådet for EUs finansministere 6. - 7. desember. Les konklusjonene fra dette møtet her

Alt du vil vite om Kommisjonens forslag til nytt arbeidstidsdirektiv
Kommisjonen la i september frem et forslag til nytt arbeidstidsdirektiv som nå behandles av EUs lovgivende organ, Europaparlamentet og Ministerrådet. Les spørsmål og svar om forslaget her Arbeidstidsdirektivet sto også på sakskartet da EUs sosialministere møttes i Rådet 6. og 7. desember i Brussel. Konklusjonene fra dette møtet kan du lese mer om her

Store kjøpekraftsforskjeller i Europa
Kjøpekraften i de europeiske landene varierte enormt i 2003 viser tall som Eurostat la frem 3. desember. Luxembourg topper listen, Norge er på andreplass, mens Tyrkia havner på sisteplass i oversikten over BNP per innbygger uttrykt i kjøpekraft. Se statistikken her

 

Fiskeri

Fiskerikvotene for 2005: langsiktig strategi for gjenoppretting av bestandene
Kommisjonen la 8. desember frem sitt forslag til fiskerikvoter for EUs fiskere i 2005. Kvotene skal beskytte fiskebestander som har vært utsatt for overfiske og samtidig bevare de berørte flåtenes økonomi så godt som mulig. Les mer her

                                                             Til toppLink to top of page

Forskning

Pris for fremragende forskning i Europa
I Praha 2. desember delte EUs forskningskommissær Janez Potočnik ut Descartes-prisen på 8 millioner kroner for fremragende grenseoverskridende forskning i Europa. Det første vinnerteamet har gjort revolusjonerende gjennombrudd innen kvantumskryptografi, mens det andre vinnerteamet fikk prisen for DNA-forskning som gir nøkler til å forstå aldringsprosessen. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Gratismateriell

En global aktør - Den europeiske union i verden
Fersk brosjyre som presenterer alle aspekter ved EUs utenriksrelasjoner som blant annet inkluderer handelsforbindelser, den felles forsvars- og sikkerhetspolitikken, bistand, nødhjelp og utvidelsen. Les mer under "EU i verden" her

 

Utlysninger

IKT - forskning
Indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Indkaldelsens titel: Tredje indkaldelse under IST-forskningstemaet — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-IST-4 — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2002-IST-C Les mer her

Ung i Europa -frivillig i Europa
Kurs for volontørorganisasjoner, 2-6. mars, Storbritannia
Tar dere imot en volontør? Eller sender dere ut en? Bli med på SOHO i Storbritannia. Søknadsfrist 10. januar. Les mer her

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page