EU-nytt nr. 42, 1. desember 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EUs fremtid

EU i verden

Miljø

Økonomi

Helse- og forbruker-beskyttelse

Gratismateriell

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid                                                                                            Til toppLink to top of page

EU i verden

Miljø

 

Økonomi

Ny avtale med Liechtenstein, San Marino og Monaco om skattlegging av bankinnskudd
Hvert år taper EUs statskasser milliarder av kroner til skattefrie bankkonti i utlandet. Den 7. desember signerte Kommisjonen en avtale med Liechtenstein, San Marino og Monaco om skattlegging av bankinnskudd som skal hindre skatteflukt fra EU. Les mer her

- Hva er alkoholavgiften i EUs medlemsland?
Kommisjonens nettsted for skatt, toll og avgiftsspørsmål ble relansert 6. desember. Det nye nettstedet skal gi et mer oversiktelig innsyn om hva som gjelder i EU og i de enkelte medlemslandene på dette feltet. Det betyr lett tilgjengelig informasjon om alt fra skatter og avgifter på tobakk, biler og alkohol til opplysninger om personbeskatning i EU. Les mer her

Alt du vil vite om Kommisjonens forslag til nytt arbeidstidsdirektiv
Kommisjonen la i september frem et forslag til nytt arbeidstidsdirektiv som nå behandles i EUs lovgivende organ Europaparlamentet og Ministerrådet. Les spørsmål og svar om forslaget her

Regional utvikling

                                                             Til toppLink to top of page

Helse- og forbrukerbeskyttelse

 

 Til toppLink to top of page

Gratismateriell

En global aktør - Den europeiske union i verden
Fersk brosjyre som presenterer alle aspekter ved EUs utenriksrelasjoner, som blant annet inkluderer handelsforbindelser, den felles forsvars- og sikkerhetspolitikken, bistand, nødhjelp og utvidelsen. Les mer under "EU i verden" her

 

 

Utlysninger

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page