EU-nytt nr. 41, 24. november 2004

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

EUs fremtid

EU i verden

Det indre marked

Helse- og forbruker-beskyttelse

Utlysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUs fremtid

Den nye Kommisjonen godkjent av Europaparlamentet
Torsdag 18. november godkjente Parlamentet Barroso-kommisjonen med 449 stemmer for og 149 imot. 82 unnlot å stemme. Den nye Kommisjonen ble deretter formelt godkjent av Rådet og startet sitt arbeid mandag 22. november. Les mer herEUs nye handelskommissær gir fullføring av Doha topp prioritet

EUs nye handelskommissær, Peter Mandelson, uttalte 23. november under et besøk til WTO i Genève, at fullføringen av Doha-runden er hans første prioritet som ansvarlig for EUs handelspolitikk. Les mer her

                                                                                            Til toppLink to top of page

EU i verden

Mot enighet mellom EU og Norge om utveksling av fiskekvoter
EUs nye kommissær for fiskeri og havanliggender, Dr. Joe Borg, informerte 24. november EUs fiskeriråd om status i forhandlingene med Norge om den årlige utvekslingen av fiskekvoter. Les mer her

EU støtter det første latinamerikanske og karibiske utdannings- og forskningsnettverket
EU støtter det første latinamerikanske og karibiske utdannings- og forskningsnettverket, og styrker den tverrkontinentale dialog om emner relatert til informasjonssamfunnet. Dette ble klart under Det tredje ministerforumet for Latin-Amerika, Karibien og EU i Rio de Janeiro 22-23. november. Les mer her

Kommisjonen vil sende valgobservatører til valget i De palestinske områdene
EU planlegger å sende en delegasjon av valgobservatører til det palestinske presidentvalget på Vestbredden og Gaza. Beslutningen ble tatt 22. november av EUs nye utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner. Valget i De palestinske områdene skal etter planen finne sted 9. januar 2005. Les mer her
                                                                                          
                                                                                            Til toppLink to top of page

Det indre marked

Det europeiske miljøbyrået feirer 10års-jubileum
I ti år har Det europeiske miljøbyrået (EEA) fremskaffet pålitelig og  viktig  informasjon om miljøet i Europa. 25. og 26. november feirer byrået sitt 10års-jubileum i København. Les mer her

Strengere regler for dyretransport
EUs landbruksministre ble 22. november enige om en forordning vedrørende dyretransport. Forordningen skal skjerpe reglene for dyretransport i Europa og dermed forbedre dyrenes velferd betydelig. Kommisjonen bifaller Rådets beslutning. Les mer her


Kommisjonen godkjenner IBM's overtakelse av Mærsk Data og DMdata

Europakommisjonen godkjente 18. november, i henhold til fusjonsforordningen, IBMs planer om å overta de danske IT-virksomhetene Mærsk Data og DMdata. Kommisjonens undersøkelse viser at det fortsatt vil være konkurranse innenfor IT-sektoren etter fusjonen. Les mer her

                                                             Til toppLink to top of page

Helse- og forbrukerbeskyttelse

Forurensning fra kjemikalier: EU ratifiserer Stockholm-konvensjonen
EU øker sin innsats i kampen mot verdens mest farlige kjemikalier. 18. november ratifiserte EU Stockholm-konvensjonen som er det viktigste internasjonale verktøy mot bruken av giftige kjemikalier. Les mer her

 Til toppLink to top of page

Utlysninger

Media Plus: Støtte til produksjonsprosjekter
Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. 66/04 — Media Plus — Støtte til udvikling af produktionsprojekter (Nye Media-talenter, individuelle projekter og slate funding) Les mer her

Media Plus: Støtte til kinonettverk som viser europeisk film
Media Plus (2001-2005) — Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner — Meddelelse om indkaldelse af forslag — Støtte til etablering af netværk af biografer, der viser europæiske film Les mer her

AGIS-arbeidsprogrammet for 2005
(2004/C 266/08)
Det komplette AGIS-arbejdsprogram for 2005 og indkaldelsen af forslag er offentliggjort på RIA's websted. Les mer her
Frist for indgivelse af forslag: 15. december 2004

Forskning
Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: Strukturering af det europæiske forskningsrum — Emne: Tværnational adgang, integrationsaktiviteter og ledsageforanstaltninger — Indkaldelsens reference: FP6-2004-Infrastructures-5 Les mer her

Til toppLink to top of page

ISSN 1504-1609

    Til toppLink to top of page