EU-nytt nr. 41, 3. desember 2003

Abonner på våre nyhetsbrev
Bestill gratismateriell

Irsk formannskap i EU

Utvidelsen

EU i verden

Økonomi og næringsliv

Miljø og forbrukerbeskyttelse

Sosiale rettigheter og sysselsetting

Forskning

Seminarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Irsk formannskap i EU

Å formidle Europa blir et hovedmål for det irske formannskapet
Etter nyttår tar irene over formannskapet i EU for en seksmåneders periode. Innenriksminister Dick Roche annonserte 1. desember at Irland vil være vert for en stor konferanse for EUs Europa-minisistere i løpet av formannskapstiden for å finne løsninger som involverer Europas innbyggere mer i europeiske spørsmål. Les mer her

Til topp Link to top of page

Utvidelsen

EU forbereder seg på at Balkan-land skal delta i EU-programmer
3. desember presenterte Kommisjonen et forslag som skal berede grunnen for at Balkan-landene kan delta i EUs programmer og byråer fra 2005. Det betyr at Albania, Bosnia-Herzegovina, Kroatia, FYROM og Serbia og Montenegro vil være mulige partnere for EU-prosjekter om kort tid. Les mer her

Til topp Link to top of page

EU i verden

Landbruk og WTO: U-landene må få en bedre avtale, sier EUs landbrukskommissær
Da EUs landbrukskommissær Franz Fischler deltok på en konferanse i Roma 2. desember la han frem fem prøvestener på vellykkede landbruksforhandlinger i WTO: en bedre avtale for u-landene er den første testen som må bestås, sa Fischler. Les mer her

EU støtter historisk energisamarbeid mellom Israel og De palestinske selvstyremyndighetene
2. desember ble en historisk avtale om energisamarbeid signert i Roma, mellom israelske og palestinske myndigheter. Samarbeidet skal være et rammeverk for energidialog mellom partene, og mange konkrete tiltak er allerede avtalt. Les mer her Avtalen inngår i EUs samarbeid med middelhavslandene, som du kan lese mer om her

Til topp Link to top of page

Økonomi og næringsliv

Kommisjonen vil ha råd om betaling over grenser fra bedrifter og forbrukere
2. desember la Kommisjonen frem et høringsnotat om et "felles betalingsområde" i EU. Målet er å gjøre det så enkelt, billig og trygt som mulig å utføre betalingstransaksjoner på tvers av grenser. Les mer her Les spørsmål og svar om grenseoverskridende betalinger her Les også om europeeres tillit til slike betalinger her

Fem selskaper får millionbøter av Kommisjonen for kartellvirksomhet
3. desember besluttet Kommisjonen å gi bøter på til sammen 101,44 millioner euro til fem europeiske selskaper for kartellvirksomhet innen feltet kullstoff og grafitt. Selskapene som kontrollerer 93% av markedet har samarbeidet om blant annet prisfastsettelse på produktene de selger. Selskapet Carbon Lorraine får størstedelen av boten. Les mer her

Enklere regelverk for offentlige innkjøp er vedtatt
Rådet og Parlamentet ble 2. desember enige om et revidert direktiv for offentlige innkjøp som skal modernisere og forenkle eksisterende regelverk. Blant annet er det klargjort hvordan sosiale og miljømessige hensyn kan ivaretas under slike offentlige anbudsrunder. Les mer her

Til topp Link to top of page

Miljø og forbrukerbeskyttelse

EU når ikke Kytoto-målene hvis ikke utslippene kuttes mer
EU vil ikke nå sitt mål om reduksjon av klimagassutslipp hvis ikke ytterligere utslippskutt gjennomføres i medlemslandene. Dette er resultatet av en fremdriftsrapport som Kommisjonen vedtok 2. desember. Les mer her

 

Rådet vedtok nye regler for tilsetningsstoffer i mat
Rådet for konkurranse vedtok endringer i regelverket for tilstetningsstoffer i mat 3. desember. Det betyr blant annet at et nytt tilsetingsstoff blir tillatt og at flere lite brukte stoffer fjernes fra listen. Les mer her
 
Passopp får EU-pass
Kommisjonen vedtok 27. november en forordning som etablerer et modellpass for kjæledyr i EU. Lovverket er allerede på plass som skal gjøre det lettere for eierne deres å ta med kjæledyra sine på reise i EU. Passet innføres fra juli 2004. Les mer her

Miljøpolitikken under lupen i EU
For første gang har Kommisjonen utarbeidet en helhetlig oversikt over miljøpolitikken i medlemslandene og i EU, for å sette søkelys på prioriterte miljøutfordringer i EU og miljøpolitiske spørsmål i medlemslandene. Les mer her

 

Sosiale rettigheter og sysselsetting

Blir det flere og bedre jobber i Europa?
Kommisjonen la 28. november frem en rapport som viser at europeiske jobber blir bedre, men at mye gjenstår. De medlemslandene som investerer mest i kvalitet på arbeidsplassen, får også mest igjen i form av produktivitet og sysselsetting. Les mer her

Enighet i Rådet gjør det enklere å overføre sosiale rettigheter i EU
EUs sosialministere ble 1. desember enige om  å koordinere systemene for sosial sikkerhet for å gjøre det lettere for personer å overføre opparbeide rettigheter når han eller hun flytter fra ett land til et annet innenfor det indre marked. Ny lovgivning vil erstatte 30 år gammel lovgivning som regulerer dette i dag. Les mer her Les konklusjonene fra møtet i Ministerrådet her

Europeisk dag for funksjonshemmede
3. desember er Den europeiske dagen for funksjonshemmede, og i år er også Det europeiske år for funksjonshemmede. 38 millioner personer i EU har en eller annen form for funksjonshemming, og EU har vedtatt en rekke tiltak for å hindre diskriminering av funksjonshemmede. Nå er det opp til medlemslandene å håndheve bestemmelsene. Les mer her

Til topp Link to top of page

Forskning

Forskning er nøkkel til EUs nye kjemikaliepolitikk
Forskere og EUs forskningsledere var samlet i Italia 1. desmeber for å analyser det vitenskaplige grunnlaget for det foreslåtte lovverket for kjemikalier i EU. EU-finansiert forskning spiller en nøkkelrolle i den nye politikken, blant annet ved å redusere behovet for dyreforsøk i forbindelse med testing av kjemikalier. Les mer her

Tretten nye land skal delta i EUs forskningssamarbeid
Å øke deltakelsen i EUs forskningsprogrammer både blant tiltredelsesland og kandidatland var målsettingen da EUs forskningskommissær Philippe Busquin møtte ministere fra de 13 landene i Brussel 28. november. Les mer her

EU bruker forskning i kampen mot antibiotisk resistans
28. november møttes 200 forskere i Roma under tittelen Forskningens rolle i bekjempelsen av antibiotisk resistans. Kommisjonen var medarrangør og annonserte på konferansen at 12,6 millioner euro skal gå til denne type forskning gjennom EUs forskningsprogram. Les mer her

Til topp Link to top of page

Seminarer

Norsk påvirkning gjennom EØS: Utfordringer og muligheter
Dato: Torsdag 4. desember kl. 10.00 - 11.30
OBS! Påmeldingsfrist i dag! Fjerde seminar i serien om EU og EØS. Innleder er Paal Frisvold, daglig leder i Brusselkontoret AS. Han er også europapolitisk rådgiver for Bellona og har tidligere vært sekretær for EFTAs faste komité. Les mer her

Seminar for journalister om EU/EØS og arbeidslivsspørsmål
Trenger du faglig påfyll? Savner du informasjon om hva som pågår i EU, relatert til ditt fagfelt? Hva kan utvidelsen av EU/EØS innebære for Norge? Og hva går forslaget til Grunnlov ut på? Europakommisjonens delegasjon til Norge inviterer journalister i fagpressen, journalister som dekker arbeidslivssaker og freelancere til et fagseminar onsdag 10. desember. Les mer her

 

    Til toppLink to top of page